Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй и спечели с www.VsichkiOferti.bg!


Играй и спечели с www.VsichkiOferti.bg!

Играй и спечели!
Включи се в играта на www.VsichkiOferti.bg!
Свържи градовете със снимките и коментирай под поста.

Наградите са 3 страхотни плажи кърпи от нашите приятели от Dama.bg. 

Условия за участие

Условия за участие: I. Общи разпоредби 1. Тази игра се организира от www.VsichkiOferti.bg (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рикардо Вакарини 1, офис 3). 2. Период на Играта: 14.02.2017г. – 28.02.2017г. 3. Участието в играта не е обвързано с покупка. 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 14 години, с изключение на служителите на VsichkiOferti.bg и Dama.bg, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта. 5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби. II. Механизъм на Играта 6. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу: · Да посочи в кои градове са посочените изображения като коментар под фейсбук публикацията; · Да приеме Общите условия; III. Награди 7. Описание на наградите: Три броя плажни хавлии на Dama.bg. 8. Получаване на наградите: Печелившите участници ще бъдат определени на томболен принцип и ще бъдат обявени на фейсбук страницата в специална публикация в на 1 март 2017г. 9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 10. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда. IV. Лични данни 11. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена и e-mail) за цели свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. 12. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им тук. 13. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка (предишна), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. 14. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи. 15. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи. 16. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. 17. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта (включително – разходи за достъп до интернет) и други. Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план. 18. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. 19. Участниците се съгласяват, че Организатора може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. 20. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до играта на VsichkiOferti.bg по каквито и да било причини. 21. Организаторът не носи отговорност за загуби от каквото и да е естество.

Краен срок за участие: 28 Февруари 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай