Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 130 безплатни билета по избран от Вас маршрут


Спечелете 130 безплатни билета по избран от Вас маршрут

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила („Официални правила”).

Организаторите си запазват правото да променят и/или изменят Официалните правила, като оповестяват промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.

Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 8 октомври 2018– 30 ноември 2018 г. включително) на следния адрес: www.bdz.bg.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ, ЛОГИСТИКА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Националната кампания се организира и провежда на територията на Република България, в периода от 8 октомври 2018– 30 ноември 2018 г. включително.

Играта е достъпна за участие в интернет на www.bdz.com в периода 01.10.2018 г. до 30.11.2018 г.

Регистрации направени след 23:59:59 часа на 30.11.2018 г., не участват в Играта.

За избягване на всяко съмнение, след 30.11.2018 г. Организаторът няма да носи отговорност за направени регистрации на Участници и включване на същите при определяне на победителя. Продължителност на играта е 8 седмици.

В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.bdz.bg

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.


Условия за участие

ЧАСТ3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Играта могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на служители на „БДЖ ПП” ЕООД, семействата им и други лица, свързани с Играта и/или участващи в създаването и провеждането на настоящата Игра .

С участието си в тази Игра, участниците напълно и доброволно се съгласяват с настоящите условия и потвърждават, че са запознати с тях и изразяват съгласието си да участват.

С предоставянето на лични данни за целите на участие в Играта всеки участник предоставя и своето изрично съгласие данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на участие в Играта. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящата Игра. Всеки Участник има право с писмено искане, адресиранo до Организатора да заяви предоставените от него лични данни да бъдат изтрити от базата данни; в такъв случай Организаторът е длъжен да изтрие съответната информация, съдържаща лични данни от базата данни, като участието на Участника в Играта следва да се счита за прекратено.

За участие в Кампанията не се изисква закупуванена продукт или услуга.

За да участват в настоящата Игра, Участниците трябва изпратят на и-мейл igra@bdz.bg своята история. Да предоставят своите данни (име, фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, телефон), както и да приемат настоящите Общи правила за участие.

Всеки участник има право да участва еднократно с 1 (един) и-мейл адрес в тази Игра .

Недопустими са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

ЧАСТ 4. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация и участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

Организаторът не носи отговорност за загубана съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 5. НАГРАДИ

Според правилата на Играта, организаторът ще предостави 130 двупосочни билета за първа класа – в рамките на Република България, с валидностен срок от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 година.

След приключване на Играта, от регистрираните участници ще бъдат избрани 130, които ще получат наградите.

Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на 10.12.2018г. и ще бъдат оповестени публично на www.bdz.bg.

Всички печеливши участници ще получат имейл и имената им ще бъдат публикувани в деня на всяко теглене на www.bdz.bg

Наградите се получават на билетна каса в нашите железопътни центрове София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Мездра и Дупница – според адреса на съответния награден.

Представител на организатора ще се свърже с печелившите участници на и-мейл или телефон, обявен при регистрацията за участие.

Всеки изтеглен участник ще може да получи наградата си само срещу предоставяне на получено по електронната поща потвърждение за регистрация в томболата и лична карта, удостоверяваща самоличността на лицето.

Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип, измежду всички регистрации, допуснати до участие, съгласно изискванията и разпоредбите на настоящите Правила от комисия, съставена от представители на Организатора „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ако Печелившият участник няма право да получи или откаже да получи наградата от Играта, Наградата се счита за надлежно връчена и същият няма право да претендира и/или да иска от Организатора обезщетение за пропуснати ползи и/или причинени вреди и Организаторът по своя преценка може да присъди Наградата на друг участник;

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си и/или не се свърже с Организатора в срок от 5 (пет) работни дни след уведомяването му, че е спечелил награда, той ще изгуби правото да му бъде предоставена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда. Ако победителите не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/ анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите констатират нарушение на правилата на Кампанията, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

ЧАСТ 6. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАТА ПРЕДИ ОБЯВЕНИЯ КРАЕН СРОК

Организаторът има неотменимото право да прекрати настоящата Игра по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 1 ал. 3, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите Условия или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.Краен срок за участие: 30 Ноември 2018

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#2 написа:
на 06.11.2018 г. 10:22

всеки знае : бдж са най-долни ориенталски крадци ,търтеи лъжци .правят се на по-големи идиоти отколкото са ,крадат всяка година над 600 милиона субсидии При първият сняг почват закъснения от 5 и 6 часа . Работниците им казват : началниците взимат заплати от хиляди ,а само крадат и лъжат.Затова и те отказват да работят .Колкото повече субсидии им наливат толкова повече аварии стават ,и по линиите и с локомотивите. А за злополуките да не говорим. Аварията от 2008 ,гара Кардам . В запаленият вагон са превозвали скрити контейнери с крадено гориво .И този факт се потули за да не искат роднините на загиналите обезщетение. престъпници и бандити пътуват без билети ,а контрольорите не ги проверяват , и не съобщават на МВР ,за да им е по -лесно началникът им Пламен Пешарски е абсолютен мръсник , мошенник , крадец на народни пари никой от тях не заслужава нито за заплата , нито за пенсия

#1 написа:
на 20.10.2018 г. 18:41

Искам да спечаля билети за двама с тръгване от Варна.