Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 50 000 лв., всеки месец 2000 лв. и всяка седмица предметни награди за 1000 лв. от лотарията на НАП


Спечелете 50 000 лв., всеки месец 2000 лв. и всяка седмица предметни награди за 1000 лв. от лотарията на НАП

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който вземе, регистрира и запази касовата си бележка (хартиен носител, сканирано или фото копие) до края на играта, може да спечели една от големите награди в Лотарията на НАП.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията и да създаде свой профил. Потребителските профили на участниците от първия сезон на Лотарията ще бъдат активни и те ще могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

1.3 Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име, фамилия, ЕГН, град, валидна електронна поща, телефон за контакт и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.

1.4 Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в Лотарията чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в G+.

1.5 Всеки регистриран потребител може да въвежда данни от касови бележки и чрез мобилното приложение на НАП „NRA Mobile“, което може да се изтегли през App Storeна мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

1.6 Касови бележки могат да се регистрират и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор (след създаване на профил на


Условия за участие

2. Механизъм на играта

2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от касовата бележка, които гарантират нейната валидност – дата със съответния ден, месец и година (например 03.01.2017), час и минути (например – 13:13) и сума на покупката или получената услуга, изписана в левове и стотинки (например – 10.50).

2.2 Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Допуска се сканирано или фото копие на бележката. 

2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2017 година.

2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта.

2.5 Ако потребителят е заплатил с банкова карта закупената стока или получената услуга, то той може да удвои шансовете си в томболата. След като регистрира касовия си бон, потребителят посочва в полето за регистрация на бележка и данните от документа, получен от ПОС терминал, след което избира опцията "Запази".  

2.6 Данните, които се отчитат в системата от бележката, получена от ПОС терминала, са часът и минутата на извършеното плащане. Те се генерират автоматично след като бъде попълнено полето за час и минути от получения фискален бон.

2.7 Ако часът и минутите на получената касова бележка са различни с тези на документа от ПОС терминала, то участникът има право да редактира автоматично генерираните данни в съответното поле.

2.8 Всяка бележка от ПОС терминал може да бъде отчетена в базата на Лотарията, стига преди това да бъде регистрирана касовата бележка, получена от извършената покука.

2.9  Бележките от направените плащания с банкова карта се регистрират, след като преди това бъдат въведени реквизитите от фискалния бон и след потвърждение на данните от полето „Бележка от ПОС терминал“.

2.10 Участникът има възможност да прегледа въведените от него бележки в системата и да редактира тези фискални бонове, които е регистрирал за текущия седмичен период. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

2.11 Всяка една касова бележка може да участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Фискалните бонове, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да участват в месечния жребий и жребия за годишната награда. Касовите бележки, регистрирани през даден месец, не могат да участват в жребия за награда през следващите месеци, но участват за голямата награда в края на годината.

2.12 В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.

2.13 С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.14 Органите на Национална агенция за приходите проверяват валидността на всяка касова бележка преди предоставянето на предметна награда на победителя. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Национална агенция за приходите ще следи за правомерното регистриране  и валидност на касовите бележки.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Участниците в играта се състезават за 65  награди в рамките на 12 месеца, както следва: седмични – предметни награда на стойност 1000 лв., месечни награди в размер на 2 000 лв., годишна награда – 50 000 лв. Жребият и касовите бележки, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата описани в т. 2.11 от „Механизъм на играта“.

1. Механизъм за избор на победител

1.1 Седмичните победители се определят на лотариен принцип, всеки понеделник в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Първият победител на седмична награда ще бъде изтеглен на 18.12.2017 г. (касовите бележки, регистрирани до 11:59 ч. на 17.12.2017 г. и издадени след 01.01.2017 г. включително,  участват за първата седмична награда). В жребия за останалите седмични награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на всеки последен ден от календарната седмицата (неделя). (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 25.12.2017 г., са регистрираните от 11:59 ч. на 17.12.2017 г. до 11:59 ч. на 24.12.2017 г. Бележките, които участват в жребия на 01.01.2018 г. са всички касови бележки, регистрирани от 11:59 ч. на 24.12.2017 г. до 11:59 ч. на 31.12.2017 г.)

1.2 Първият месечен победител ще бъде изтеглен на 15.01.2018 г. В жребия за месечни награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на последния ден от седмицата (неделя) преди тегленето на месечната награда. (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 15.01.2018 г. трябва да са регистрирани до 11:59 ч. на 14.01.2018 г. В жребият за втората месечна награда участват всички касови бележки, регистрирани от 11:59 ч. на 14.01.2018 г. до 11:59 ч.на 11.02.2018. Жребият за втората месечна награда ще бъде изтеглен на 12.02.2018 г.)

1.3 Победителят, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 10.12.2018 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 11:59 ч. на 09.12.2018 г.Краен срок за участие: 09 Декември 2018

Участвай

Коментирай


Публикувай