Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 5000 лв или един от 10 уикенда от KAI GROUP


Спечелете 5000 лв или един от 10 уикенда от KAI GROUP

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА „КУПИ И СПЕЧЕЛИ“

 организирана и провеждана от „ХАН АСПАРУХ” ООД, гр. Исперих (КАИ)

в периода от 01.03.2017 г. до 31.12. 2017 г.

 I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОМБОЛАТА

 1. Томболата се организира и провежда от „ХАН АСПАРУХ“ АД, ЕИК 826009605, със седалище и адрес на управление в гр. Исперих 7400, ул. „Ахинора“ № 1, представлявано от „КАИ Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 130549625 – изпълнителен директор, действащо чрез представителя му Спас Тошев Шопов, наричано по-долу „организатор“ или КАИ.

2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в томболата, започва в 00.00 ч. на 01.03.2017 г. и ще продължи до 23.59 ч. на 31.12.2017 г., освен ако томболата не бъде прекратена предсрочно на основания, посочени в тези Общи условия.  

4. Томболата се провежда на територията на цялата страна и обхваща всички търговски обекти, където се продават продукти, произведени както от организатора „Хан Аспарух“ АД, така и от неговото дъщерно дружество „Хан Омуртаг“ АД.


Условия за участие

II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ

6. За целия срок на провеждане на томболата организаторът ще предостави общо 10 (десет) месечни награди и една голяма награда.

6.1 Месечни награди:  Всеки  месец печелившия участник може да направи  избор на една от следните награди.

- уикенд в спа-хотел Swiss Belhotel Варна за двама, включващ две нощувки със закуски;

- уикенд в Пирин Голф Хотел & спа Банско за двама, включващ две нощувки със закуски.

6.2 Голямата награда в размер на:  5000 лева

7. Организаторът не отговаря за качеството на предоставените награди, доколкото не е техен пряк доставчик. При констатиране на несъответствия, участниците следва да се обърнат към доставчика на услугата. Във всички случаи на несъответствия в качеството, организаторът има право да оказва съдействие.

8. Всеки месец в продължение на 10 (десет) месеца ще се организира теглене за определяне на печелившия участник, който ще получи награда по негов избор измежду предлаганите две опции по т. 6.

9. Тегленията за определяне на месечния печеливш участник в томболата ще се провеждат на всяко 10-то (десето) число от месеца, следващ месеца в който е осъществена регистрацията за участие. Голямата награда ще се изтегли  на 10 Януари 2018 г. Ако се случи това да е неприсъствен ден, тегленето ще се проведе в първия присъствен ден след него.

10. Една регистрирана покупка осигурява участие само в едно теглене – за съответния месец и  участие в тегленето  на голямата награда.

11. Тегленията ще се извършват в офиса на организатора на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 3, на лотариен принцип в присъствието на нотариус и за тяхното провеждане ще се съставя констативен протокол.

12. Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на организатора www.kai.bg в срок от 5 (пет) дни след провеждане на тегленето. С цел опазване на личните данни на лицата, обявяването ще се извърши чрез посочване на инициал на първо име и пълно изписване на фамилията на печелившия участник, както и с посочване на последните четири цифри от телефонния номер на участника.Краен срок за участие: 31 Декември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#19 написа:
на 14.11.2017 г. 14:14

Участвам

#18 написа:
на 11.11.2017 г. 10:07

Участвам

#17 написа:
на 10.11.2017 г. 16:28

Участвам

#16 написа:
на 10.11.2017 г. 16:28

Участвам в играта

#15 написа:
на 09.11.2017 г. 12:29

Участвам.

#14 написа:
на 02.11.2017 г. 15:05

Участвам

#13 написа:
на 18.10.2017 г. 09:25

Късмет на всички!

#12 написа:
на 09.10.2017 г. 12:15

Участвам с удоволсвие!!!Успех на всички!

#11 написа:
на 02.10.2017 г. 20:51

Участвам в томболата с удоволствие

#10 написа:
на 16.08.2017 г. 19:01

qko

#9 написа:
на 16.08.2017 г. 18:48

Ucnastvam za nagraba.

#8 написа:
на 08.08.2017 г. 23:42

Късмет на всички,участвам smile

#7 написа:
на 01.08.2017 г. 23:04

Как искам да спечеля!?

#6 написа:
на 01.08.2017 г. 10:20

разбира се че участвам

#5 написа:
на 31.07.2017 г. 18:09

Участвам

#4 написа:
на 27.07.2017 г. 01:46

Участвам с Огромно Удоволствие !

#3 написа:
на 21.07.2017 г. 11:46

Ucastvam

#2 написа:
на 10.07.2017 г. 16:35

Участвам с удоволствие smile)

#1 написа:
на 20.03.2017 г. 19:52

http://www.kalender-365.eu/kalender/2018/Januar.html