Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете зелена био машина CHIKKO + 30 бр. капсули микс от Cafe d


Спечелете зелена био машина CHIKKO + 30 бр. капсули микс от Cafe d'Italia

2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки: 2.1.1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях; 2.1.2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook; 2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период. 2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта. 2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо. 2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта. 3. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 3.1. Наградите са:1. НОВАТА ЗЕЛЕНА БИО МАШИНА CHIKKO + 30 бр. капсули микс от Cafe d'Italia 2. КОЗУНАК ПАЛУАНИ 3. ИТАЛИАНСКИ СЛАДКИПечелившите ще бъдат изтеглени на 10.02.2017г.

Условия за участие

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.1. "Игра" - Игра с награди “Играйте и Спечелете с italiashop.bg”, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила 1.2 "Организатор" – http://italiashop.bg/ - гр. София, ул. „Кожух планина“ 15 1.3. "Правила" - Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта. 1.4. "Участник" - Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook. 1.5. "Страница на играта" – интернет адрес: https://www.facebook.com/italiashop...1.6. "Продължителност на играта" – от 17:00 ч. на 09.01.2017г. до 23:30 ч. на 09.02.2017г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.

Краен срок за участие: 09 Февруари 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай