Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете зимна шапка, шал или мутифункционална кърпа


Спечелете зимна шапка, шал или мутифункционална кърпа

Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 16-годишна възраст към датата на участие, в периода на провеждане на Играта, което е български гражданин, с изключение на работниците и служителите на Висман ЕООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/. Ненавършилите пълнолетие участници в Играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда, в случай че печелившият не е навършил 18-годишна възраст, задължително се представя писмена декларация от законния му представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен да бъде получена наградата. 2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти на компанията. 3. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

Условия за участие

Потребителите, които искат да участват в играта, е необходимо да харесат страницата на Viessmann България, да споделят рекламната публикация и да напишат коментар, в който правилно да отговорят на въпроса – Каква годишнина празнува Viessmann България през 2017г.?2. НаградиЗа периода на играта Организаторът ще раздаде 30 броя награди, както следва:• 10 броя шал 10 броя шапка 10 броя мулти функционална кърпаНаградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Участниците в играта се състезават за 30 броя награди.
V. Получаване на награди1. Имената на спечелилите участници в Играта се публикуват на официалната Facebook страница на Организатора. 2. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер, до всеки печеливш, в срок от 20 (двадесет) работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Наградите се доставят на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката. 3. Наградите се връчват във вида, в който са обявени. Не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.4. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил верни данни за контакт и не получи спечелената от него награда.

Краен срок за участие: 15 Декември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#1 написа:
на 06.12.2017 г. 10:21

Празнувате 10 години. Честито!