Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели 3 броя кухненски роботи Silver Crest, ваучер на стойност 2000лв.


Спечели 3 броя кухненски роботи Silver Crest, ваучер на стойност 2000лв.

ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети страницата да отвори 3-та страница на онлайн брошурата „Твоята Коледа“ и да кликне върху бутона „Към Играта“. След като Участникът отиде на страницата на Играта трябва с натискане (клик) върху някое от 16-те квадратчета да открие печелившото за деня. Участникът има право на 3 (три) опита. Ако в рамките на трите опита Участникът не е успял да открие правилното квадратче, има възможност да получи още три опита, като за целта следва да отвори още веднъж онлайн брошурата „Твоята Коледа“ от появилия се попъп прозорец. В случай че Участникът познае правилното квадратче, той трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета от появилата се регистрационна форма: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.


8. Всеки Участник има право най-много на 6 (шест) опита на ден (от 0:01 часа до 23:59 часа на съответния ден) - 3 първоначални опита и 3 допълнителни при спазване на допълнителното условие по т.7 на ден. Един Участник може да се регистрира само веднъж на ден(т.е. може да участва само по един път за всяка дневна награда), при спазване на изискванията на т.7..


9.Всеки регистрирал се Участник участва в томбола за съответната дневна награда, предвидена за съответния ден, в рамките на който е направена регистрацията. Регистриралият се Участник се включва автоматично (без да е нужно да се регистрира допълнително) и в томболата за голяма награда. Независимо от общия брой регистрации за дневни награди в рамките на Периода на провеждане на Играта, Участникът се включва само с една регистрация в томболата за голяма награда.


10. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.


Условия за участие

IV. Награда


11. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:


11.1. съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду следните общо 28 (двадесет и осем) дневни награди, които ще се раздадат през Периода на провеждане на Играта:

- 4 (четири) ваучера за пазаруване в Лидл всеки на стойност 50 (петдесет) лв. ( 4х50 лв. ваучери) за Периода на провеждане на Играта)
- Подаръци за Твоята Коледа (общо 24 броя за Периода на провеждане на Играта), като например форма за печене, детска играчка, коледна декорация и др.

Конкретната награда за съответния ден ще бъде видима на страницата на Играта (след клин върху бутона Към Играта на 3-та страница на онлайн брошурата „Твоята Коледа“) в рамките на този ден.


11.2. голяма награда:
- 3 (три) броя кухненски роботи Silver Crest
- 1 (един) ваучер за пакет туристически услуги в чужбина за двама до избрана от печелившия Участник дестинация на обща стойност 2000 лв.


12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. Участникът, спечелил ваучер за пакет туристически услуги в чужбина, ще може да го използва до 10.12.2018 г. Дестинацията на екскурзията, продължителността ѝ, начинът на пътуване и настаняване и други специфики във връзка с използването на ваучера се уточняват между печелившия Участник и туристическата агенция (StarsTravel, тел:. +35928787510, интернет адрес: http://www.starstravel.info/). При избор от печелившия Участник на екскурзия на обща стойност, по-ниска от стойността на ваучера, печелившият Участник няма право да получи разликата в нейната парична равностойност. По желание Участникът може да раздели стойността на ваучера на повече от една екскурзии.Краен срок за участие: 10 Декември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай