Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели 8-дневна екскурзия в Дубай за двама


Спечели 8-дневна екскурзия в Дубай за двама

Раздел 3.         ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1.        В Томболата имат право да участват:

(а)        физически лица, които са навършили 18 години и са дееспособни; С приемането на настоящите Правила по реда на чл. 7.1. по-долу, лицата декларират, че имат навършени 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Томбола.

(б)        еднолични търговци, юридически лица или други лица, които притежават единен идентификационен код (ЕИК) по смисъла на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или ЕИК (код по БУЛСТАТ) по смисъла на Закона за регистър БУЛСТАТ. Лицата по настоящата точка участват чрез техния законен представител (управител, изпълнителен директор).

3.2.       Право на участие в Томболата нямат служителите на Oрганизатора и членове на техните семейства, трети лица - партньори на Организатора в страната, с които има сключени договори за франчайзинг, служителите на гореспоменатите франчайз партньори и техните семействата, както и всички лица, участвали в организацията на Томболата; За целите на настоящите Правила семейство означава: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, посъребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително.


Условия за участие

Раздел 6.         НАГРАДА

6.1.       Наградaта, която може да бъде спечелена при участие в Томболата е екскурзия за двама в Дубай и включва два двупосочни самолетни билета, 7нощувки в двойна стая в 4- звезден хотел с включена закуска, медицинска застраховка за пътуване в чужбина с покритие 10 000 евро, сафари в пустинята, плуване с делфини, обзорна обиколка на Дубай. (наричана по-нататък за краткост „Наградата“)

6.2.       Наградата не може да бъде заменяна и няма паричен еквивалент.

Раздел 7.         МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

7.1.       За да участва в Томболата лицето, което отговаря на изискванията в Раздел 3 Право на Участие, трябва да направи еднократна регистрация на Сайта на Организатора [https://www.office1.bg/index.php?PageID=628] в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017г. до 23:59:59 ч. на 30 септември 2017г, като изпълни следните стъпки:

(а)        да въведе вярна, пълна и точна информация във формуляра за регистрация на Сайта:

·         За физически лица (минимално задължително съдържание): три имена, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

·         За юридически лица (минимално задължително съдържание): фирмено наименование, единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

(б)        да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Правила и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, като отбележи с клик квадратното поле под Правилата и натисне бутона РЕГИСТРИРАМ СЕ;

(в)        да потвърди своята регистрация на посочения от него имейл адрес, като отвори и кликне на линка за валидиране на регистрацията, който ще получи на електронната си поща няколко минути след регистрацията.

7.2.       Организаторът ще счита за валидни само регистрациите, които са били направени по реда на чл.7.1. по-горе.

7.3.       Всеки участник има право да се регистрира само веднъж.

7.4.       След успешна регистрация, всеки участник се завежда в системата на Организатора под Уникален Идентификатор. Като Уникален Идентификатор за всяка регистрация се приема:

·         За физически лица: мобилен телефонен номер;

·         За юридически лица: единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ;Краен срок за участие: 30 Септември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#10 написа:
на 26.08.2017 г. 14:02

страхотно дано най=сетне и аз имам късмет в този живот и да спечеля !!!!!!

#9 написа:
на 23.08.2017 г. 01:53

Участвам!

#8 написа:
на 21.08.2017 г. 21:20

участвам

#7 написа:
на 14.08.2017 г. 20:58

Sas udovolstvie

#6 написа:
на 08.08.2017 г. 23:44

участвам

#5 написа:
на 06.08.2017 г. 14:24

Участвам! Страхотна награда, която печелившият ще помни цял живот ! ! !

#4 написа:
на 16.07.2017 г. 16:51

Харесано и споделено !Участвам с най голямо удоволствие !Дано, да имам късмет !

#3 написа:
на 11.07.2017 г. 09:58

Участвам!

#2 написа:
на 08.07.2017 г. 23:54

страхотно - дано спечеля !

#1 написа:
на 07.04.2017 г. 23:58

Във формуляра за регистрация липсва поле за презиме на участника,което противоречи на задължителните изисквания от условията на играта.