Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели екскурзия за двама в чужбина, ваучери, кошници с продукти и още награди от LIDL


Спечели екскурзия за двама в чужбина, ваучери, кошници с продукти и още награди от LIDL

ІІ.Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички мъже, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години ("Участник/ци"), както и техните  любими. В Играта Не могат да участват служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица също нямат право да участват в Играта.  

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Играта, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.

 ІІІ. Условия за участие

7. За да участва в Играта всеки Участник трябва:

7.1. да сготви за своята любима (по възможност в четвъртък). Участникът може да сготви рецепта както по собствен избор, така и може да избере от някое от предложенията на Манчев и Шишков, достъпни на gotvi.lidl.bg;

7.2. да заснеме снимка и/или видео на сготвеното/сготвените ястие/ястия. За допустими изображения/видеа се смятат такива съдържащи собственоръчно приготвени ястия, заснети в домашна обстановка. Няма да бъдат допускани изображения свалени от интернет или заснети в заведения за обществено хранене, също и такива, съдържащи обидно или нецензурно съдържание.

7.3. да се регистрира на страницата https://gotvi.lidl.bg. За целта Участникът следва на заглавната страница (home page) на  https://gotvi.lidl.bg да натисне бутон „Участвай“. В новопоявилия се прозорец Участникът следва да въведе: две имена, актуален e-mail адрес и телефон, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта, да качи поне 1 снимка (допустими са до 6 снимки за една рецепта) и/или видео на сготвеното/сготвените ястие/ястия и да натисне бутон „Регистрирай се“. След веднъж създадена регистрация всеки участник ще може да качва следващите рецепти като избере иконата изобразяваща човече в дясната част на сайта, избере появилата се опцията „качи рецепта“ и в новопоявилия се прозорец да въведе вече регистрираните e-mail и парола след което да натисне бутон „Влез“.

7.4. В рамките на 24 часа от регистрацията Участникът ще получи на предоставения от него e-mail адрес активен линк. Организаторът си запазва правото да не допусне до по-нататъшно участие регистрации, при които са качени снимки с различно от посоченото в чл.7.2. съдържание. Участникът следва да копира и препрати линка на своята любима, която следва да отвори линка, да гласува за сготвеното от него ястие (по предвидената скала от 1 до 5), да въведе в предвидените за това полета своите данни, а именно: две имена, да отбележи, че е съгласна с Правилата на Играта и да натисне бутон „Изпрати“. Предвидена е и възможност за даване на коментари, но това не е задължително условие за участие в Играта.

8. Участникът участва в томбола за наградите в Играта само ако любимата му е оценила приготвеното/ите от него ястие/я.

9. Всеки Участник може да участва в Играта по един път за всяка седмица в рамките на Периода на провеждане на Играта или най-много 10 пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта. Участниците, изпълнили условията на т.7.1. – т.7.4. в рамките на определена седмица от Периода на провеждане на Играта, участват в томболата за съответната седмица, както и в томболата за голямата награда. Участник, направил повече от една регистрация в рамките на Периода на провеждане на Играта, участва с всяка една регистрация (до 10 общо) в томболата за голямата награда.

10. Участието в Играта не е обвързано с покупка. С цел избягване на съмнение, Участник може да участва в 


Условия за участие

IV. Награда

11.       Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

  1. 1 (един) ваучер за пакет туристически услуги в чужбина за двама до избрана от печелившия Участник дестинация на обща стойност 5000 лв.;
  2. 10 (десет) ваучера за пакет туристически улсуги в България за двама до избрана от печелившия Участник дестинация на стойност 500 лева всеки (по 1 (един) ваучер за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта);
  3. 50 (петдесет) кошници с продукти от Лидл (по 5 (пет) кошници за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта)на стойност 50 лв. всяка. Продуктите са само такива, които не изискват специален температурен режим на съхранение и транспорт;
  4. 100 (сто) брандирани готварски шапки за мъже (по 10 (десет) шапки за всяка седмица от Периода на Провеждане на Играта)

12.       Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица. Участникът, спечелил ваучер за екскурзия, ще може да го използва до 31.11.2017. Дестинацията на екскурзията, продължителността й, начинът на пътуване и настаняване и други специфики във връзка с използването на ваучера се уточняват между печелившия Участник и туристическата агенция (StarsTravel, тел:. +35928787510, интернет адрес: http://www.starstravel.info/). При избор от печелившия Участник на екскурзия на обща стойност, по-ниска от стойността на ваучера, печелившият Участник няма право да получи разликата в нейната парична равностойност. По желание Участникът може да раздели стойността на ваучера на повече от една екскурзии.Краен срок за участие: 02 Април 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#1 написа:
на 16.02.2017 г. 18:28

uchasvam