Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели миксер или карта за шопинг


Спечели миксер или карта за шопинг

II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

ЗА ДА УЧАСТВАТ В ИГРАТА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСЕТЯТ СТРАНИЦАТА НА BAILEYS HTTPS://WWW.MYBAILEYSMOMENT.COM/ И ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ ПЕТТЕ ЕТАПА НА ИГРАТА: С КОГО СИ?, КЪДЕ СЕ НАМИРАШ?, ИЗБЕРИ ДЕСЕРТ С BAILEYS, СПОДЕЛИ СВОЯ РЕЗУЛТАТ В ПРОФИЛА СИ ВЪВ ФЕЙСБУК И СЕ РЕГИСТРИРАТ УСПЕШНО КАТО ПОПЪЛНЯТ КОРЕКТНО ВСИЧКИ ПОЛЕТА ОТ ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ С ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ГОДИНА НА РАЖДАНЕ, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И E-MAIL И ДА СЕ СЪГЛАСИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА В СРОК ДО 23:59Ч. НА 03.01.2018.

IIІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНИЛИ УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В Т. 2 И 3 НА РАЗДЕЛ І, УЧАСТВАТ В ЖРЕБИЙ ЗА НАГРАДИТЕ – ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР KITCHENAID ARTISAN И ВАУЧЕР ПОД ФОРМАТА НА ШОПИНГ КАРТА НА СТОЙНОСТ 200 ЛВ.

1. ЖРЕБИЯТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС


Условия за участие

ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ЗА ПЕЧЕЛИВШИ ПО РЕДА НА Т. IIІ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ („ПОБЕДИТЕЛИ”), ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА.

2. НАГРАДАТА ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗТЕГЛЕНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ В ИГРАТА Е ПО 1 БРОЙ.

3. ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В СПЕЦИАЛНА СЕКЦИЯ „ПОБЕДИТЕЛИ“ В СТРАНИЦАТА HTTPS://WWW.MYBAILEYSMOMENT.COM/ НА 04.01.2018

4. ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ НА НАГРАДАТА.

5. С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА, УЧАСТНИКЪТ СЕ СЧИТА ИНФОРМИРАН, ЧЕ ВСЯКА ПРЕДМЕТНА ПЕЧАЛБА, ЧИЯТО ПАЗАРНА ЦЕНА Е НАД 30 ЛВ. Е ОБЛАГАЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 13 АЛ.1 Т.21 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ДЕКЛАРИРА ТАЗИ ПЕЧАЛБА В ГОДИШНАТА СИ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ. ОРГАНИЗАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ЗАЕДНО С ВСЯКА ПРЕДМЕТНА ПЕЧАЛБА (НАГРАДА) С ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛВ. ДА ОСИГУРИ И ПРЕДОСТАВИ НА УЧАСТНИК, КОЙТО Е СПЕЧЕЛИЛ НАГРАДАТА НА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛВ., УДОСТОВЕРЕНИЕ/СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ СТОЙНОСТТА НА НАГРАДАТА. СПЕЧЕЛИЛИЯТ НАГРАДАТА УЧАСТНИК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА УДОСТОВЕРЕНИЕТО/СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯВАЩ СТОЙНОСТТА НА НАГРАДАТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА СВОЯТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

6. НАГРАДИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ ОТ КУРИЕР НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПОСОЧЕН ОТ ТЯХ АДРЕС.

7. НАГРАДИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ В СРОК ОТ 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ СЛЕД ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ.

8. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПЪЛНО ИЛИ НЕКОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКАКраен срок за участие: 03 Януари 2018

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай