Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели награда от 10 000лв.


Спечели награда от 10 000лв.

За да участва в Играта, Участникът трябва в периода от 10:00 часа на 25.09.2017 г. до 23:59 часа на 22.10.2017 г.да се регистрира чрез попълване на онлайн формата на страницатада попълни регистрационна форма на хартиен носител, да я постави в пощенски плик, да адресира плика по следния начинда попълни регистрационна форма на хартиен носител и в рамките на работното време на съответния магазин да я пусне в кутията, намираща се след касова зона. За периода на регистрация (10:00 часа на 25.09.2017 г. до 23:59 часа на 22.10.2017 г.) във всеки един магазин на Лидл България в страната ще има поставена по една кутия след касова зонаВ онлайн формата, респ. регистрационната форма на хартиен носител, Участникът трябвада попълни следната задължителна информациятри именателефон за контактнаселено мястоадрес за кореспонденцияиме на авторска рецепта за домашен продукт с роден вкусрецепта за начин на приготвяне на продуктаистория на домашния продукт

Условия за участие

Награда. Оповестяване на печелившия Участник. Предоставяне на наградатаНаградата, която може да бъдат спечелена в рамките на Играта, е еднократната сума от 10 000 (десет хиляди) лв. Независимо от горното Организаторът си запазва правото да награди повече от един УчастникИмената на печелившия Участник, както са посочени при регистрацията в регистрационната форма, ще бъдат публикувани на интернет страницата gotvi.lidl.bg на 4.12.2017 г. Участникът ще бъде лично уведомен от представител на Организатора по телефон и подаден адрес за кореспонденция или имейлВ срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на уведомяване, печелившият Участник следва да потвърди на Организатора писмено (по имейл на igra@lidl.bg или на адрес: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1), че е съгласен да получи наградата, както и да посочи банкова сметка, по която иска стойността на наградата да му бъде преведена. Ако Организаторът не получи писмено потвърждение от Участника, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в тази т. 19, Участникът губи правото да получи наградата сиОрганизаторът превежда стойността на наградата по посочената от Участника банкова сметка в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на писменото потвърждение по т.19.

Краен срок за участие: 03 Декември 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#2 написа:
на 11.11.2017 г. 10:10

Участвам

#1 написа:
на 14.10.2017 г. 21:27

Участвам