Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели пътуване до Париж за двама за един уикенд


Спечели пътуване до Париж за двама за един уикенд

4. Начин на провеждане на кампанията 
4.1. През периода на провеждане на Кампанията желаещите могат да участват в нея, като подадат своето предложение и/или гласуват за име на шопинг мола на www.nameyourmall.bg. 
4.1.1. През първия период от кампанията, посочен в т. 2.2.1., всеки участник може да даде своето предложение, като въведе трите си имена, e-mail адрес и предложение за име. Всеки участник има право само на едно предложение. 
4.1.2. През втория период от кампанията, посочен в т. 2.2.2., всеки участник може да гласува за едно предложение от обявените на сайта, посочен в т. 2.3. Участникът трябва да въведе трите си имена и e-mail адрес и да посочи името, за което гласува. 
4.1.3. През третия и финален период от кампанията, посочен в т. 2.2.3., всеки участник може да гласува за едно от трите предложения на сайта. Участникът трябва да въведе трите си имена и e- mail адрес и да посочи името, за което гласува от възможни три. 
4.2. При подаване на предложение и/или гласуване за предложения, всеки участник има шанс да спечели една от трите награди, описани в т.5. Участниците, спечелили награди ще бъдат уведомени чрез посочения от тях e-mail адрес. 
4.2.1. Победителите трябва да отговорят на изпратения e-mail в рамките на 5 календарни дни. Ако отговор не бъде получен в рамките на посочения срок, посоченият победител губи право на награда и се избира нов победител. Организаторът не носи отговорност, ако изпратеният e-mail попадне в „Спам” (Spam) или „Джънк” (Junk) папка. 
4.2.2. Победителят получава своята награда в деня на церемонията по награждаване, посочен в т.5.3 .

5. Награди 
5.1. Наградите в Кампанията са общо 3 на брой, от които: 
5.1.1. Първа награда е пътуване до Париж за двама за един уикенд. Пътуването е на стойност до 1000 евро, включващи самолетен билет, хотел и джобни. 
5.1.1.1. Първа награда печели един от участниците, предложил и/или гласувал за името „победител”. Победителят се избира на случаен принцип. 
5.1.2. Втора награда е ваучер на стойност 1000 лв., валиден за магазините в мола. 
5.1.2.1. Всеки, участвал в поне един етап от Кампанията, може да спечели втора награда. Спечелилият втора награда се избира на случаен принцип. 
5.1.3. Трета награда е ваучер на стойност 500 лв., валиден за магазините в мола. 
5.1.3.1. Всеки, участвал в поне един етап от Кампанията, може да спечели трета награда. Спечелилият трета награда се избира на случаен принцип. 
5.2. Получаване на наградите 
5.2.1. Спечелилите награда по т.5.1. получават наградата си лично по време на организираната за целта церемония в т.5.3. 
5.2.2. При невъзможност на победителя да присъства на церемонията, посочено от него лице може да приеме наградата от негово име срещу представено пълномощно. 
5.2.2.1. При такова събитие победителят е длъжен предварително да уведоми Организатора чрез e- mail за невъзможността му да присъства на церемонията и да посочи името на упълномощеното от него лице. 
5.3. Церемония по връчване на награди 
5.3.1. Церемония по връчване на наградите ще се проведе на 30 март 2017 г., където ще бъдат наградени трима победители. 
5.3.1.1. Организаторът си запазва правото да промени датата на церемонията. 
5.3.1.2. Всички промени, свързани с церемонията, ще бъдат обявени на www.nameyourmall.bg 
5.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Условия за участие

2. Период и място за провеждане на кампанията 
2.1. Кампанията с цел наименуване на шопинг мол , наричана по-долу, за краткост „Кампанията”, стартира, считано от 09.01.2017 г. и продължава до 15.03.2017 г.
2.2. Кампанията ще се проведе на три етапа, както следва:
2.2.1. 07.01.2017г. – 29.01.2017 г. приемане на предложения за имена на шопинг мола.
2.2.2. 30.01.2017г. – 26.02.2017 г. гласуване за най-добри предложения за имена на шопинг мола.
2.2.3. 27.01.2017г. – 15.03.2017 г. гласуване за най-добро предложение от възможни три имена на шопинг мола.
2.3. Предложенията и гласуването за имена ще се приемат на www.nameyourmall.bg и в определения период по т. 2.2. 
2.4. Кампанията се провежда при условията на настоящите Правила

3. Право на участие 
3.1. В тази Кампания право на участие има всяко   физическо лице, което пребивава на територията на Област Пловдив.  В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 15.03.2017 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи във „Ве Консултинг“ ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи. 
3.2. Правото на участие в Кампанията принадлежи изключително и единствено на подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.Краен срок за участие: 15 Март 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#5 написа:
на 17.01.2017 г. 02:23

мол-От земята до луната

#4 написа:
на 17.01.2017 г. 02:19

мол-Вълшебна приказка

#3 написа:
на 13.01.2017 г. 08:41

Мол Збъднати мечти

#2 написа:
на 13.01.2017 г. 08:41

Ще видя Айфеловата кула

#1 написа:
на 11.01.2017 г. 19:53

Мол"настроение"