Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Включи се в ЛУКОЙЛ КЛУБ и може да спечелиш Porsche Cayenne!


Включи се в ЛУКОЙЛ КЛУБ и може да спечелиш Porsche Cayenne!

Включи се в ЛУКОЙЛ КЛУБ, вземи своята нова карта и я активирай на http://club.lukoil.bg/ !
С нея може да спечелиш автомобил PORSCHE Cayenne!

Използвай своята карта ЛУКОЙЛ КЛУБ и участвай в томбола за над 1000 награди!


Условия за участие

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Рекламната промоция под надслов "Влез в ЛУКОЙЛ Клуб – спечели PORSCHE Cayenne" (Промоцията) се организира и провежда от "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" №42 ("Организатор на промоцията"). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наречени тук по-долу "Официални правила").

1.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес club.lukoil.bgи във всички бензиностанции от веригата ЛУКОЙЛ.

1.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване в бензиностанциите ЛУКОЙЛ и на интернет адрес club.lukoil.bg.

1.4. Участниците в Промоцията се обвързват с описаните тук Официални правила и се съгласяват да спазват условията, и сроковете на промоцията.

1.5. За целия периода на промоцията, допълнителна информация относно условията й се предоставя на телефона на Гореща линия Лукойл - 0800 20 220, през всеки работен ден от 0 до 24 часа. Всички обаждания от стационарни и мобилни телефони към Горещата линия на Лукойл са безплатни за територията на България.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Промоцията се организира и провежда във всички бензиностанции от веригата ЛУКОЙЛ на територията на Република България (собствени обекти и по договор за франчайз).

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията започва на 13 февруари 2017г. и продължава до 14 май 2017г., включително (по-долу в текста – срокове за провеждане на Промоцията). Организаторът има неотменимото право да прекрати по своя преценка Промоцията по всяко време, обявявайки това по всички бензиностанции ЛУКОЙЛ и на интернет адрес club.lukoil.bg, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини по свое усмотрение. Организаторът също така има неотменимо право да продължи промоцията при същите или други условия.

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛИТЕ ЗА НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТa

4.1. В Промоцията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, които за периода от 13.02.2017г. до 14.05.2017г. регистрират новата клубна карта "ЛУКОЙЛ Клуб" на свое име.

4.2. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ, ОПИСАНИ В ТОЧКА 7.2. (АВТОМОБИЛ PORSCHE CAYENNE DIESEL PLATINUM EDITION И ДВАТА ЛУКСОЗНИ ПАКЕТА ПОДАРЪЦИ PORSCHE) Е РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛУБНА КАРТА "ЛУКОЙЛ КЛУБ". УЧАСТИЕТО В ТОМБОЛАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКИ ОТ БЕНЗИНОСТНАЦИИ ЛУКОЙЛ.

 

 

4.3. За участие в томболата за малките награди по т. 7.3. (т. 7.3.1. и т. 7.3.2.) участникът следва да е регистрирал предварително клубна карта "ЛУКОЙЛ Клуб" и да е закупил с нея горива и/или стоки на стойност 50 лева или повече.

4.4. Всяко лице има право да регистрира само една карта "ЛУКОЙЛ Клуб" на свое име и мобилен телефон. За избягване на съмнение, на един мобилен телефон може да бъде регистрирана само една карта "ЛУКОЙЛ Клуб" и системата няма да допуска последваща регистрация при съвпадение с номер на мобилен телефон, който е вписан при регистрацията на предходна карта "ЛУКОЙЛ Клуб".

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Участникът в промоцията може да вземе карта "ЛУКОЙЛ Клуб" от всички бензиностанции Лукойл на територията на страната. Карта "ЛУКОЙЛ Клуб" е безплатна. Тя се дава неактивна на всеки желаещ да участва в Промоцията.
Краен срок за участие: 13 Май 2017

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#8 написа:
на 10.04.2017 г. 14:28

Искам да участвам в играта за Поршето

#7 написа:
на 04.04.2017 г. 13:54

Знае ли някой защо изписва невалиден номер на картата. Не може да се регистрира.

#6 написа:
на 02.04.2017 г. 10:17

Много ми харесва. Искам го това порше.

#5 написа:
на 11.03.2017 г. 07:24

Mnogo mi haresva.Iskam go tova Porshe.

#4 написа:
на 11.03.2017 г. 07:24

Mnogo mi haresva.Iskam go tova Porshe.

#3 написа:
на 05.03.2017 г. 19:56

kakaw komentar

#2 написа:
на 04.03.2017 г. 13:08

Искам да участвам в играта за Порше

#1 написа:
на 04.03.2017 г. 07:30

истинскалие наградата