Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй и спечели проектори, спортни фланелки, топки и други


Играй и спечели проектори, спортни фланелки, топки и други

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта „Над 600 награди за отбора на феновете“ наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Карлсберг България” АД, ЕИК: 127015636, адрес: гр. София, Бизнес Парк София № 1, сгр.10, ет.4, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Официалните правила се публикуват на уебсайтa https://www.footballmoments.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https://www.footballmoments.bg и обвързват участника.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове, което от двете условия настъпи последно.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес [email protected], с което прекратява договора между него/нея и Организатора и възможността да спечели.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Играта е отворена за участие за всички физически лица, на територията на Р. България, над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг България” АД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 15.05.2024 г. и е с продължителност до 15.07.2024 г. (вкл.)

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

Участващите опаковки в Играта са следните разфасовки на марката Carlsberg:

6.1. Разфасовки, закупени от хранителен магазин, супермаркет, хипермаркет или др. тип магазин:
- Carlsberg кен 500 ml
- Carlsberg 4 x кен 500 ml
- Carlsberg бутилка 500 ml
- Carlsberg бутилка 330 ml  
- Carlsberg 0.0% бутилка 330 ml
6.2. Разфасовки, закупени от питейно заведение или заведение за хранене (ресторант, бар, механа и др. тип заведение):
- Carlsberg бутилка 500 ml
- Наливна бира Carlsberg 500 ml
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

7.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1:

Стъпка 1.1. Да закупи бири Carlsberg от хранителен магазин, супермаркет, хипермаркет или др. тип магазин в комбинация и разфасовка по избор и да запази касовата бележка за покупката.
Важно: Участието за различните типове награди зависи от стойността на закупените бири Carlsberg.

ИЛИ
Стъпка 1.2. Да закупи минимум 2 продукта Carlsberg (наливна бира 500 ml или бутилка 500 ml) от питейно заведение или заведение за хранене (ресторант, бар, механа и др.), срещу които ще получи скреч карта от служител в заведението. След изтриване на скреч картата, участникът разбира на момента дали печели награда бира Carlsberg 500 ml или му се пада код.

Стъпка 2:
Да регистрира кода от касовата бележка или скреч картата на сайта https://www.footballmoments.bg.
При регистрацията участникът трябва:
- да въведе номер на касовата бележка или код от скреч карта;
- да въведе мобилен телефонен номер;
- да въведе стойност на закупените Carlsberg продукти, посочена в регистрираната касова бележка (при регистрация на касова бележка)
- да потвърди, че е съгласен с Официалните правила; че е запознат/а с политиката за личните данни на Организатора.

7.2. При регистрация на касова бележка или код от скреч карта, участникът бива уведомен веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, че регистрацията му е успешна, както и бира на каква стойност има регистриранa до момента и каква стойност остава да регистрира до възможността за спечелване на съответния тип награда (виж Част 8).
!Важно: Телефонният номер е уникалният идентификатор на всеки участник в Играта. За да се възползва от условието за натрупване на касови бележки/кодове от скреч карта, участникът следва да попълва един и същи телефонен номер при всяка нова регистрация.

7.3. Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.

7.4. Един участник може да спечели по един брой от всеки тип награда.

7.5. Регистрираните касови бележки и скреч карти подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон или скреч карта се счита за невалиден и се обезсилва.

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Участието в играта е обвързано с покупка.

8.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени чрез регистрация на кодове са следните:

Ниво 1
: 500 бр. малки награди при регистрация на всяка касова бележка за закупена бира Carlsberg или при регистрация на 1 скреч карта, от които:
- 200 бр. футболни топки
- 100 бр. комплекта футболни чаши (6 бр. чаши в комплект)
- 200 бр. пакета от 24 бр. Carlsberg кен 500 ml (2 х стек от 12 бири Carlsberg кен 500 ml)

Ниво 2
: 100 бр. средни награди при регистрация на касови бележки за закупена бира Carlsberg на обща стойност минимум 3 лв. или при регистрация на 1 скреч карта, от които:
- 100 бр. спортна фланелка с опция за персонализиране на дизайна.

Ниво 3
: 5 бр. големи награди при регистрация на касови бележки за закупени бири Carlsberg на обща стойност минимум 17 лв. или при регистрация на минимум 2 скреч карти, от които:
- 5 бр. „фенски пакета“, състоящи се от проектор Samsung SP-LFF3C FREESTYLE 2nd Gen и 14 стека Carlsberg кен 500 ml (14 х 12 кена в стек, общо 168 кена).  

ВАЖНО: Участието за наградите от Ниво 2 и Ниво 3 може да се извърши чрез натрупване на регистрации на отделни касови бележки.

Пример: Участник регистрира касова бележка за закупена бира Carlsberg на стойност 1,5 лв. С тази регистрация, участникът автоматично се включва в тегленето за награди от Ниво 1. Впоследствие участникът регистрира втора касова бележка за закупени бири Carlsberg на стойност 2,5 лв. Вече участникът има натрупани регистрации за стойност 4 лв. (1,5 лв. + 2,5 лв.) и автоматично се включва в тегленето за наградите от Ниво 2. В течение на Играта участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки/кодове от скреч карта като при натрупването на закупени бири Carlsberg на стойност поне 17 лв., участникът бива включен в тегленето за наградите от Ниво 3.

8.2. Наградите от Ниво 1 са моментни и ще бъдат изтегляни в момента на регистриране. Участниците, изпълнили условията за участие в т. 8.1, ще получават известия в момента на регистрация с информация дали са спечелили награда, както и каква е спечелената награда. Съобщението тип pop-up, което известява печелившите за спечелената награда, включва бутон, който ще ви препрати към формуляр за попълване на данни за доставка на спечелената награда. Всеки печеливш получава и SMS с линк към същия формуляр, в случай че участникът не е успял да попълни своите данни веднага след спечелването на наградата. Всички изтеглени печеливши ще бъдат обявени в промоционалния сайт веднага след като са изтеглени за спечелване.

8.3. Наградите от Ниво 2 ще бъдат изтегляни на томболен принцип всяка седмица в понеделник в продължение на 9 седмици, сред всички участници, изпълнили  условията за участие описани в т. 8.1., както следва:
Тегленията ще бъдат извършени на следните дати с разпределение от 4 награди в първото теглене и по 12 награди на седмица в останалите 8 тегления:
- 20.05.2024г. –  4 награди от Ниво 2
- 27.05. 2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 03. 06.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 10.06.2024г. – 12 награди от Ниво 2  
- 17.06.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 24.06.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 01.07.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 8.07.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 15.07.2024г. – 12 награди от Ниво 2

8.4. Наградите от Ниво 3 („фенски пакет“) ще бъдат изтеглени след края на Играта на 17.07.2024г. на случаен принцип от специално разработен за целта софтуер, сред всички участници, които са регистрирали касови бележки с покупка на продукти Carlsberg за минимум 17 лв. ИЛИ минимум 2 кода от скреч карти на https://www.footballmoments.bg.
- 17.07.2024г. – 5 награди от Ниво 3

8.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

8.7. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за наградите.

8.8. В тегленето на наградите участват всички участници, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници на награди от Ниво 1 ще бъдат известени за спечелването на даденат награда на момента с помощта на моментно съобщение, което ще видят в промоционалния сайт веднага след успешно завършената регистрация. За да получат своята награда, печелившите следва да попълнят формуляря за получаване на наградата, който ще видят на самия сайт веднаг след информационното съобщение (pop-up), което потвърждава тяхното спечелване. Всеки печеливш получава и SMS с линк към същия формуляр, в случай че участникът не е успял да попълни своите данни веднага след спечелването на наградата.

!Важно: Печелившите на награда Ниво 2 ще бъдат известени за своето спечелване чрез телефонно обаждане всеки понеделик.

8.9. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 2 резерви за всяка награда. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организаторът не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 8.7. пет дневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиито регистрации отговарят на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5  работни дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 8.7. начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

8.10. Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https://www.footballmoments.bg/. Обявяването става чрез публикуване на телефонен номер на участниците като номерата се публикуват със заличаване на последните три символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***).

8.11. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

8.12. Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви уведомяваме, че наградите от Ниво 2 (спортна фланелка) и Ниво 3 („фенски пакет“, състоящ се от проектор и 14 стека бира), описани в т. 8.1., подлежат на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задълженото лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

8.13. В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи печелившите касови бележки и/или скреч карти, личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерската фирма.

8.14. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

8.15. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата.

8.16. Доставката на наградите от Ниво 1 (описани в т. 8.1.) ще бъде извършена в срок от 30 работни дни след предоставянето на данните за доставка от съответния печеливш участник.

8.17. Доставката на наградите от Ниво 2 (описани в т. 8.1.) ще се извърши в срок от 45 работни дни след предоставянето на данните за доставка и желание за дизайн на фланелката от съответния печеливш участник.

8.18. Доставката на наградите от Ниво 3 (описани в т. 8.1.) ще се извърши по съгласуван с печелившия участник график в рамките на календарната 2024 г., разпределящ доставката на количеството бира на минимум 3 партиди. 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите при тяхното използване от страна на печелившия участник.

9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

10.1. Организаторът има  право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://www.footballmoments.bg в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

10.2. Организаторът има право да дисквалифицира  участници, които  нарушат Официалните правила на Играта, в това число  прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта или качвайки снимки, които противоречат на изискванията в настоящите Официални правила.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

11.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

ЧАСТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Участието в Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че личните им три имена, ЕГН (когато е приложимо да бъде предоставено), телефон и адрес, пощенски код, на който да бъде доставена наградата, ще бъдат обработвани на договорно и законово основание от „Карлсберг България“ АД , ЕИК: 127015636, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, сгр. 10, ет. 4 и неговите подизпълнители, имейл адрес: [email protected] в качеството им на администратор на лични данни.
12.2 . С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Официалните правила на Играта и Политиката за защита на личните данни, се счита, че участникът е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и неговите подизпълнители за целите на играта.

12.3. С участието в Играта, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Организаторът може да предоставя тези данни на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://www.footballmoments.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

12.4. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията ѝ, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.

12.5. Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края ѝ. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 6 месеца от нейното приключване. Личните данни на спечелилите награди от Ниво 2 и Ниво 3 (описани в т. 8.1.) ще бъдат съхранявани за период от 10 години в изпълнение на задълженията на данъчното законодателство.

12.6. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организатора да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

12.7. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:
администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
Спазване на изискванията на данъчното законодателство;

13. Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване за насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.

14. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:
куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://www.footballmoments.bg

15. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
16. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, която осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

17.  Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес: https://compliance.carlsberggroup.com/externals/bg-bg/privacy?id=d9f6b268-0dc6-45bb-b67d-f41a8bfea255
 
18. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.footballmoments.bg
Повече информация може да бъде получена на тел. 0800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват тези Официални правила.

19. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: [email protected].

20. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

21. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:
- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;
- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;
- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;
- получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните");
- възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
-  поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: [email protected], интернет страница: www.cpdp.bg в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Условия за участие

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта „Над 600 награди за отбора на феновете“ наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Карлсберг България” АД, ЕИК: 127015636, адрес: гр. София, Бизнес Парк София № 1, сгр.10, ет.4, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Официалните правила се публикуват на уебсайтa https://www.footballmoments.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https://www.footballmoments.bg и обвързват участника.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове, което от двете условия настъпи последно.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес [email protected], с което прекратява договора между него/нея и Организатора и възможността да спечели.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Играта е отворена за участие за всички физически лица, на територията на Р. България, над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг България” АД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 15.05.2024 г. и е с продължителност до 15.07.2024 г. (вкл.)

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

Участващите опаковки в Играта са следните разфасовки на марката Carlsberg:

6.1. Разфасовки, закупени от хранителен магазин, супермаркет, хипермаркет или др. тип магазин:
- Carlsberg кен 500 ml
- Carlsberg 4 x кен 500 ml
- Carlsberg бутилка 500 ml
- Carlsberg бутилка 330 ml  
- Carlsberg 0.0% бутилка 330 ml
6.2. Разфасовки, закупени от питейно заведение или заведение за хранене (ресторант, бар, механа и др. тип заведение):
- Carlsberg бутилка 500 ml
- Наливна бира Carlsberg 500 ml
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

7.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1:

Стъпка 1.1. Да закупи бири Carlsberg от хранителен магазин, супермаркет, хипермаркет или др. тип магазин в комбинация и разфасовка по избор и да запази касовата бележка за покупката.
Важно: Участието за различните типове награди зависи от стойността на закупените бири Carlsberg.

ИЛИ
Стъпка 1.2. Да закупи минимум 2 продукта Carlsberg (наливна бира 500 ml или бутилка 500 ml) от питейно заведение или заведение за хранене (ресторант, бар, механа и др.), срещу които ще получи скреч карта от служител в заведението. След изтриване на скреч картата, участникът разбира на момента дали печели награда бира Carlsberg 500 ml или му се пада код.

Стъпка 2:
Да регистрира кода от касовата бележка или скреч картата на сайта https://www.footballmoments.bg.
При регистрацията участникът трябва:
- да въведе номер на касовата бележка или код от скреч карта;
- да въведе мобилен телефонен номер;
- да въведе стойност на закупените Carlsberg продукти, посочена в регистрираната касова бележка (при регистрация на касова бележка)
- да потвърди, че е съгласен с Официалните правила; че е запознат/а с политиката за личните данни на Организатора.

7.2. При регистрация на касова бележка или код от скреч карта, участникът бива уведомен веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, че регистрацията му е успешна, както и бира на каква стойност има регистриранa до момента и каква стойност остава да регистрира до възможността за спечелване на съответния тип награда (виж Част 8).
!Важно: Телефонният номер е уникалният идентификатор на всеки участник в Играта. За да се възползва от условието за натрупване на касови бележки/кодове от скреч карта, участникът следва да попълва един и същи телефонен номер при всяка нова регистрация.

7.3. Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.

7.4. Един участник може да спечели по един брой от всеки тип награда.

7.5. Регистрираните касови бележки и скреч карти подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон или скреч карта се счита за невалиден и се обезсилва.

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Участието в играта е обвързано с покупка.

8.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени чрез регистрация на кодове са следните:

Ниво 1
: 500 бр. малки награди при регистрация на всяка касова бележка за закупена бира Carlsberg или при регистрация на 1 скреч карта, от които:
- 200 бр. футболни топки
- 100 бр. комплекта футболни чаши (6 бр. чаши в комплект)
- 200 бр. пакета от 24 бр. Carlsberg кен 500 ml (2 х стек от 12 бири Carlsberg кен 500 ml)

Ниво 2
: 100 бр. средни награди при регистрация на касови бележки за закупена бира Carlsberg на обща стойност минимум 3 лв. или при регистрация на 1 скреч карта, от които:
- 100 бр. спортна фланелка с опция за персонализиране на дизайна.

Ниво 3
: 5 бр. големи награди при регистрация на касови бележки за закупени бири Carlsberg на обща стойност минимум 17 лв. или при регистрация на минимум 2 скреч карти, от които:
- 5 бр. „фенски пакета“, състоящи се от проектор Samsung SP-LFF3C FREESTYLE 2nd Gen и 14 стека Carlsberg кен 500 ml (14 х 12 кена в стек, общо 168 кена).  

ВАЖНО: Участието за наградите от Ниво 2 и Ниво 3 може да се извърши чрез натрупване на регистрации на отделни касови бележки.

Пример: Участник регистрира касова бележка за закупена бира Carlsberg на стойност 1,5 лв. С тази регистрация, участникът автоматично се включва в тегленето за награди от Ниво 1. Впоследствие участникът регистрира втора касова бележка за закупени бири Carlsberg на стойност 2,5 лв. Вече участникът има натрупани регистрации за стойност 4 лв. (1,5 лв. + 2,5 лв.) и автоматично се включва в тегленето за наградите от Ниво 2. В течение на Играта участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки/кодове от скреч карта като при натрупването на закупени бири Carlsberg на стойност поне 17 лв., участникът бива включен в тегленето за наградите от Ниво 3.

8.2. Наградите от Ниво 1 са моментни и ще бъдат изтегляни в момента на регистриране. Участниците, изпълнили условията за участие в т. 8.1, ще получават известия в момента на регистрация с информация дали са спечелили награда, както и каква е спечелената награда. Съобщението тип pop-up, което известява печелившите за спечелената награда, включва бутон, който ще ви препрати към формуляр за попълване на данни за доставка на спечелената награда. Всеки печеливш получава и SMS с линк към същия формуляр, в случай че участникът не е успял да попълни своите данни веднага след спечелването на наградата. Всички изтеглени печеливши ще бъдат обявени в промоционалния сайт веднага след като са изтеглени за спечелване.

8.3. Наградите от Ниво 2 ще бъдат изтегляни на томболен принцип всяка седмица в понеделник в продължение на 9 седмици, сред всички участници, изпълнили  условията за участие описани в т. 8.1., както следва:
Тегленията ще бъдат извършени на следните дати с разпределение от 4 награди в първото теглене и по 12 награди на седмица в останалите 8 тегления:
- 20.05.2024г. –  4 награди от Ниво 2
- 27.05. 2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 03. 06.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 10.06.2024г. – 12 награди от Ниво 2  
- 17.06.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 24.06.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 01.07.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 8.07.2024г. – 12 награди от Ниво 2
- 15.07.2024г. – 12 награди от Ниво 2

8.4. Наградите от Ниво 3 („фенски пакет“) ще бъдат изтеглени след края на Играта на 17.07.2024г. на случаен принцип от специално разработен за целта софтуер, сред всички участници, които са регистрирали касови бележки с покупка на продукти Carlsberg за минимум 17 лв. ИЛИ минимум 2 кода от скреч карти на https://www.footballmoments.bg.
- 17.07.2024г. – 5 награди от Ниво 3

8.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

8.7. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за наградите.

8.8. В тегленето на наградите участват всички участници, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници на награди от Ниво 1 ще бъдат известени за спечелването на даденат награда на момента с помощта на моментно съобщение, което ще видят в промоционалния сайт веднага след успешно завършената регистрация. За да получат своята награда, печелившите следва да попълнят формуляря за получаване на наградата, който ще видят на самия сайт веднаг след информационното съобщение (pop-up), което потвърждава тяхното спечелване. Всеки печеливш получава и SMS с линк към същия формуляр, в случай че участникът не е успял да попълни своите данни веднага след спечелването на наградата.

!Важно: Печелившите на награда Ниво 2 ще бъдат известени за своето спечелване чрез телефонно обаждане всеки понеделик.

8.9. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 2 резерви за всяка награда. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организаторът не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 8.7. пет дневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиито регистрации отговарят на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5  работни дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 8.7. начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

8.10. Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https://www.footballmoments.bg/. Обявяването става чрез публикуване на телефонен номер на участниците като номерата се публикуват със заличаване на последните три символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***).

8.11. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

8.12. Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви уведомяваме, че наградите от Ниво 2 (спортна фланелка) и Ниво 3 („фенски пакет“, състоящ се от проектор и 14 стека бира), описани в т. 8.1., подлежат на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задълженото лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

8.13. В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи печелившите касови бележки и/или скреч карти, личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерската фирма.

8.14. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

8.15. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата.

8.16. Доставката на наградите от Ниво 1 (описани в т. 8.1.) ще бъде извършена в срок от 30 работни дни след предоставянето на данните за доставка от съответния печеливш участник.

8.17. Доставката на наградите от Ниво 2 (описани в т. 8.1.) ще се извърши в срок от 45 работни дни след предоставянето на данните за доставка и желание за дизайн на фланелката от съответния печеливш участник.

8.18. Доставката на наградите от Ниво 3 (описани в т. 8.1.) ще се извърши по съгласуван с печелившия участник график в рамките на календарната 2024 г., разпределящ доставката на количеството бира на минимум 3 партиди. 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите при тяхното използване от страна на печелившия участник.

9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

10.1. Организаторът има  право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://www.footballmoments.bg в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

10.2. Организаторът има право да дисквалифицира  участници, които  нарушат Официалните правила на Играта, в това число  прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта или качвайки снимки, които противоречат на изискванията в настоящите Официални правила.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

11.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

ЧАСТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Участието в Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че личните им три имена, ЕГН (когато е приложимо да бъде предоставено), телефон и адрес, пощенски код, на който да бъде доставена наградата, ще бъдат обработвани на договорно и законово основание от „Карлсберг България“ АД , ЕИК: 127015636, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, сгр. 10, ет. 4 и неговите подизпълнители, имейл адрес: [email protected] в качеството им на администратор на лични данни.
12.2 . С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Официалните правила на Играта и Политиката за защита на личните данни, се счита, че участникът е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и неговите подизпълнители за целите на играта.

12.3. С участието в Играта, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Организаторът може да предоставя тези данни на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://www.footballmoments.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

12.4. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията ѝ, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.

12.5. Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края ѝ. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 6 месеца от нейното приключване. Личните данни на спечелилите награди от Ниво 2 и Ниво 3 (описани в т. 8.1.) ще бъдат съхранявани за период от 10 години в изпълнение на задълженията на данъчното законодателство.

12.6. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организатора да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

12.7. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:
администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
Спазване на изискванията на данъчното законодателство;

13. Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване за насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.

14. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:
куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://www.footballmoments.bg

15. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
16. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, която осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

17.  Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес: https://compliance.carlsberggroup.com/externals/bg-bg/privacy?id=d9f6b268-0dc6-45bb-b67d-f41a8bfea255
 
18. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.footballmoments.bg
Повече информация може да бъде получена на тел. 0800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват тези Официални правила.

19. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: [email protected].

20. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

21. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:
- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;
- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;
- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;
- получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните");
- възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
-  поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: [email protected], интернет страница: www.cpdp.bg в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Краен срок за участие: 15 Юли 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай