Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Играй и спечели суитшърти, тениски, шапки и още много награди


Играй и спечели суитшърти, тениски, шапки и още много награди

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОМОЦИЯ НА ПИРИНСКО ПИВО

„ Национална промоция на Пиринско 2024 – Спечели награди с грижа към природата“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната промоция на Пиринско за 2024 „Спечели награди с грижа към природата“ - за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоциятаще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.pirinskopromo.bg . Организаторътна промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.pirinskopromo.bg

 

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 01.02.2024г. и e валидна до 30.04.2024г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в срок до 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки


Пиринско Светло,
кен 500 мл.

Пиринско Светло,
бутилка 500 мл.

 

Участващата търговска марка е Пиринско в съответните опаковки:


Наричани по-долу участващи опаковки.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн,а под капачката/езичето на кена ще се съдържа символ кен или осем-символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

5. Описание на наградите

 

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

5.1. Бира Пиринско Светло КЕН 0,5л – 1 500 000 бр

5.2. Колекция награди с грижа към природата – 1 700 бр:

1. Бежова тениска – 350 бр.

2. Зелена тениска – 350 бр.

3. Бежов суитшърт – 250 бр.

4. Зелен суитшърт – 250 бр.

5. Бежова шапка – 125 бр.

6. Зелена шапка – 125 бр.

7. Зелена хладилна чанта – 250 бр.

Всички награди с грижа към природата (1 700 бр), ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Всички награди са изработени от устойчиви материали. Суитчърите и тениските са направени от 50% рециклиран памук и 50% органичен памук, а хладилната чанта и шапката са направени от 60% рециклиран памук и 40% рециклиран полиестер. Всеки участник ще има право да избере вид (на наградата), цвят (на тениските, суитшъртите и шапките) и размер (за тениските и суичерите). Участникът може да избира предварително за коя награда да участва до изчерпване на гореизброените количества от всеки вид. Хладилната чанта е само в зелен цвят и един размер. След избор на наградата всеки участник следва да регистрира успешно код за участие. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно уникален код, намиращ се под капачката/езичета на участващите в промоцията продукти Пиринско, съгласно т.4 на Официални правила на промоцията . Участникът разбира дали печели награда веднага след регистрацията на код от капачката или езичето. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда, веднага след успешна регистрация на промоционален код със съобщение на екрана и с SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

6. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на символ или код под капачката на бутилката/езичето на кена. Участниците, намерили символ кен под капачката на бутилката или езичето на кена, печелят безплатна бира Пиринско Светло CAN 500мл. Бирата ще могат да получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана за целия период на промоцията на www.pirinskopromo.bg .

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.pirinskopromo.bg . Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:

Ø Да посети интернет адрес www.pirinskopromo.bg ;

Ø Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

Ø Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

Ø Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

Ø Да потвърди, че ще запази капачката и/или езичето с промоционалния код;


След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".
При успешна регистрация на промоционален код, участникът разбира веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели и каква е наградата.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.
Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

 

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:


Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка на наградата си – име и точен адрес за доставка. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившата капачка/езиче на кен „Пиринско“ с регистрирания печеливш код и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

 

8. Печеливши, претенции, капачки/езичета на кен:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.pirinskopromo.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на лица, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години, живеещи на територията на България), срещу капачка/езиче на кен Пиринско с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче на кен Пиринско. Промоционални капачки/езичета на кен, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче на кен, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 7 символа (латински букви и арабски цифри).

9. Грешки и нередовни капачки/езичета на кен:

При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка/езиче на кен, Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

10. Отговорност:

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши капачки/езичета на кен. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите капачки/езичета на кен, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша капачка/езиче на кен подлежат на проверка от Организатора . Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

При регистрирането на значителен брой промоционални кодове от един мобилен номер, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

11. Право на участие:

Промоцията е валидна за всички физически лица на територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и техните семейства.

12. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на печеливша капачка/ езиче на кен и награда срещу пари и други изгоди.

 

13. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

14. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

15. Публичност и лични данни

 

15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни , с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в точка 5.

15.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията , предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията .

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията, а личните данни на печелившите участници за срока на промоцията и Global policies (carlsberggroup.com) 10 години от нейното приключване.

15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА , участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

15.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;


15.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/ .

15.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

Global policies (carlsberggroup.com)

17. Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.pirinskopromo.bg

Повече информация може да бъде получена на тел. 0 800 11 500 (на цената на един градски разговор). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.


Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОМОЦИЯ НА ПИРИНСКО ПИВО

„ Национална промоция на Пиринско 2024 – Спечели награди с грижа към природата“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната промоция на Пиринско за 2024 „Спечели награди с грижа към природата“ - за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоциятаще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.pirinskopromo.bg . Организаторътна промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.pirinskopromo.bg

 

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 01.02.2024г. и e валидна до 30.04.2024г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в срок до 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки


Пиринско Светло,
кен 500 мл.

Пиринско Светло,
бутилка 500 мл.

 

Участващата търговска марка е Пиринско в съответните опаковки:


Наричани по-долу участващи опаковки.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн,а под капачката/езичето на кена ще се съдържа символ кен или осем-символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

5. Описание на наградите

 

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

5.1. Бира Пиринско Светло КЕН 0,5л – 1 500 000 бр

5.2. Колекция награди с грижа към природата – 1 700 бр:

1. Бежова тениска – 350 бр.

2. Зелена тениска – 350 бр.

3. Бежов суитшърт – 250 бр.

4. Зелен суитшърт – 250 бр.

5. Бежова шапка – 125 бр.

6. Зелена шапка – 125 бр.

7. Зелена хладилна чанта – 250 бр.

Всички награди с грижа към природата (1 700 бр), ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Всички награди са изработени от устойчиви материали. Суитчърите и тениските са направени от 50% рециклиран памук и 50% органичен памук, а хладилната чанта и шапката са направени от 60% рециклиран памук и 40% рециклиран полиестер. Всеки участник ще има право да избере вид (на наградата), цвят (на тениските, суитшъртите и шапките) и размер (за тениските и суичерите). Участникът може да избира предварително за коя награда да участва до изчерпване на гореизброените количества от всеки вид. Хладилната чанта е само в зелен цвят и един размер. След избор на наградата всеки участник следва да регистрира успешно код за участие. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно уникален код, намиращ се под капачката/езичета на участващите в промоцията продукти Пиринско, съгласно т.4 на Официални правила на промоцията . Участникът разбира дали печели награда веднага след регистрацията на код от капачката или езичето. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда, веднага след успешна регистрация на промоционален код със съобщение на екрана и с SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

6. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на символ или код под капачката на бутилката/езичето на кена. Участниците, намерили символ кен под капачката на бутилката или езичето на кена, печелят безплатна бира Пиринско Светло CAN 500мл. Бирата ще могат да получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана за целия период на промоцията на www.pirinskopromo.bg .

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.pirinskopromo.bg . Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:

Ø Да посети интернет адрес www.pirinskopromo.bg ;

Ø Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

Ø Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

Ø Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

Ø Да потвърди, че ще запази капачката и/или езичето с промоционалния код;


След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".
При успешна регистрация на промоционален код, участникът разбира веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели и каква е наградата.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.
Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

 

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:


Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка на наградата си – име и точен адрес за доставка. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившата капачка/езиче на кен „Пиринско“ с регистрирания печеливш код и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

 

8. Печеливши, претенции, капачки/езичета на кен:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.pirinskopromo.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на лица, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години, живеещи на територията на България), срещу капачка/езиче на кен Пиринско с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче на кен Пиринско. Промоционални капачки/езичета на кен, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче на кен, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 7 символа (латински букви и арабски цифри).

9. Грешки и нередовни капачки/езичета на кен:

При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка/езиче на кен, Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

10. Отговорност:

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши капачки/езичета на кен. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите капачки/езичета на кен, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша капачка/езиче на кен подлежат на проверка от Организатора . Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

При регистрирането на значителен брой промоционални кодове от един мобилен номер, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

11. Право на участие:

Промоцията е валидна за всички физически лица на територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и техните семейства.

12. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на печеливша капачка/ езиче на кен и награда срещу пари и други изгоди.

 

13. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

14. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

15. Публичност и лични данни

 

15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни , с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в точка 5.

15.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията , предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията .

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията, а личните данни на печелившите участници за срока на промоцията и Global policies (carlsberggroup.com) 10 години от нейното приключване.

15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА , участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

15.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;


15.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/ .

15.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

Global policies (carlsberggroup.com)

17. Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.pirinskopromo.bg

Повече информация може да бъде получена на тел. 0 800 11 500 (на цената на един градски разговор). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.Краен срок за участие: 30 Април 2024

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай