Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 1 385 000 кена Загорка


Спечелете 1 385 000 кена Загорка

1. Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.

2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
2.1. да закупи бутилка Загорка 0,33 или 0,5л с промоционален етикет.
2.2. да провери символа под капачката.
2.3. в случай че символът под капачката е символ кен, да отиде на сайта, където може да види центровете, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката.


Условия за участие

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

13.1. Капачките, под които има символ кен печелят 1 брой  кен Загорка 0.5л.
13.2. Един участник в Промоцията може да спечели повече от една награда.
13.3. Един участник в Промоцията може да размени за наградa кен Загорка 0.5л. до 5 печеливши капачки на ден в един награден център. В случай че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден център. Списъкът с наградните центрове, обявен на сайта, може да бъде променян и допълван в срок до 30.06.2018 г.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

14. Кеновете Загорка 0,5л могат да се вземат от посочените на сайта центрове, обозначени с награден стикер в срок до 31.07.2018 г.

15. Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Загорка 0,5л в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

16. При получаване на всяка от наградите, печелившият следва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на документ за самоличност.

17. В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Възложителя и Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие.

18.  След 30.06.2018 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът и Възложителят имат задължение по предоставянето на награди до 31.07.2018 г. по смисъла на т.14.3

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

19. Не се допуска замяна на награди за паричната й равностойност и/или други ценности.Краен срок за участие: 30 Юни 2018

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай