Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 140 таблета и 140 000 юбилейни чаши от Kamenitza


Спечелете 140 таблета и 140 000 юбилейни чаши от Kamenitza

СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ ЗА 140 ГОДИНИ ОТЛИЧИТЕЛЕН ХМЕЛОВ ВКУС

Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията Спечели награди за 140 години отличителен хмелов вкус, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.


ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
 2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.kamenitza.bg, както и на официалната страница във Фейсбук  facebook/Kamenitza за целия период на Промоцията.
 3. На телефонен номер  0888423118 , наречен „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация за Промоцията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа,  включително на официални празнични или почивни дни, от 15 февруари 2021 до 30 април 2021. 
 4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията  www.kamenitza.bg
 5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.


Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯta

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.


ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
 2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Mate advertising” ЕООД, както и членовете на семействата им.


Част 5. продължителност на промоцията

 1. Промоцията стартира на 15 февруари 2021г. и продължава до 30 април 2021г. включително. След 30 април 2021г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.
 2. Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси наградата си Каменица юбилейна чаша срещу предоставяне на печеливш символ в търговските обекти, е 05 май 2021г. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с участващите обекти, от които можете да получите наградата си, можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg
 3. Срокът, в който участник в Промоцията може да играе за наградата таблет Samsung SM-T500 TAB A7 2020е 30 април 2021г. включително, съгласно правилата по-долу. Наградата се получава в срок до най-късно 60 работни дни, след като участникът е предоставил данните си за доставка на наградата.


част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

 1. Участвайте със символи от следните продукти, наричани Участващи опаковки:
 • Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0.5 л., с промоционална капачка;
 • Каменица 1881 Светло кен 0.5 л., с промоционално езиче;
 • Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 1 л., с промоционална капачка;
 • Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2 л., с промоционална капачка;

Участващите опаковки са обозначени с промоционална капачка. 
  


Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Награда

Брой награди

Описание на наградата

1

Каменица юбилейна чаша

140 000

1 (една) Каменица юбилейна чаша

2

Таблет

140

1 (един) таблет Samsung SM-T500 TAB A7 2020

3

Общо

140 140


ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 1. За да участвате в Промоцията, купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката/ езичето на кена:
 • Ако откриете думата „ЧАША“, печелите Каменица юбилейна чаша:

 

Ако откриете осем символен код, регистрирайте го на www.kamenitza.bg С регистрация на 10 кода участвате в тегленията за 1 от 140 таблета. Всеки участник трябва да потвърди при регистрацията си своя мобилен номер, да се съгласи с Общите условия на играта и да потвърди, че ще запази капачката/езичето с кода до края на играта.В томболите участник участва с всички свои направени до момента регистрации. Участник може да спечели не повече от 1 таблет, независимо от броя на регистрациите си. Ако спечели таблет с някоя от регистрациите си, останалите му регистрации се анулират. Тегленето на наградите Таблет Samsung ще се извършва на седмична база, измежду всички участници, регистрирали успешно минимум 10 кода. Разпределението и периодите за теглене на награди на Промоцията (Играта) е както следва:

Период 1 – 15.02. – 21.02.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 2 – 22.02. – 28.02.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 3 – 01.03. – 07.03.2021 г. включително – 10 бр.  Таблет Samsung

Период 4 – 08.03. – 14.03.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 5 – 15.03. – 21.03.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 6 – 22.03. –  28.03.2021 г. ключително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 7 – 29.03. – 04.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 8 – 05.04. – 11.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 9 – 12.04. – 18.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 10 – 19.04. – 25.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 11 – 26.04. – 30.04.2021 г. включително – 40 бр. Таблет Samsung

Тегленето на печелившите участници ще се извърши до 24 часа след края на всеки период в Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.kamenitza.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.


ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 • Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/езичетата с печелившите символи/регистрираните кодове. На капачките/ езичетата трябва ясно да се виждат символите/кодовете. За да получи съответната награда, спечелилият участник е длъжен да предаде в Участващ обект/ на куриера капачките/езичетата, с които е спечелил съответната награда.
 • Награда Чаша може да бъде получена от определени обекти („Участващи обекти“). Участващите обекти са обозначени с рекламен материал на Промоцията. Наградата може да бъде получена в срок до 05 май 2021 включително, в рамките на работното време на Участващите обекти. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоциятаwww.kamenitza.bg или на тел. 0888423118.
 • Всички участници спечелили нагарада Таблет ще бъдат информирани със съобщение на екрана и SMS на номера посочен при регистрациите си. В рамките на 5 (пет) дни от момента на спечелване на нагарадата си следва да се обадят на 0888423118 (според тарифния им план), за да предоставят данни за доставка на нагарадата (три имена, ЕГН и точен адрес). За да бъде получена наградата Таблет, участникът трябва да се обади на телефона на Промоцията 0888423118 в срок до 05 май включително, за да предостави данни за доставка (три имена, телефон и адрес). В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, участникът губи правото да получи наградата.
  1. В случай че спечелилият награда Таблет участник не желае да предостави адрес за доставка, участникът има право да получи наградата си от офис на организатор на адрес гр. София, ул. Коломан 6, Бизнес Център Интерленд, ет. 2 отдел „Мейт Адвъртайзинг“ в работни дни, в часовете между 10 – 17 ч., като предварително уточни дата и час на получаването й с Организатора. В този случай всички разходи във връзка с получаването на наградата, в т.ч. транспорт до и от офис на организатора са за сметка на участника.
  2. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на капачките/езичетата с печелившите символи/кодове. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му  се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.


ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

 1. Капачки/ езичета на Участваща опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.
 2. Решението дали капачките/ езичетата са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.


част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1    При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.


ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1.Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки/ езичета на кен.

12.2.Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши символ, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3.Всички заявени печеливши символи подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4.Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5.Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта и/или на участника.

12.6.Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.

12.7.Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 1. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.


ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1    Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в томболите, без да се отговаря на условията за това (създаване на регистрация без да са събрани символи) Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1    Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

 1. ОРГАНИЗАТОРЪТ, ДЕЙСТВАЩ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ДА СЪБИРА, СЪХРАНЯВА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА, ЕДИНСТВЕНО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЛИ ДОКОЛКОТО СЕ НАЛАГА ОТ ПРОМОЦИЯТА.
 2. ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ ДОБРОВОЛНО В ПРОМОЦИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ОРГАНИЗАТОРА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЛИЧНИ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, С КОИТО ТОЙ СИ СЪТРУДНИЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМОЦИЯТА, А ИМЕННО: АГЕНЦИЯ-ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ; ДРУЖЕСТВАТА, ИЗБРАНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ДА ИЗВЪРШВАТ ИНТЕРНЕТ-ПОДДРЪЖКА И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ/FACEBOOK-СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА; КУРИЕРСКИТЕ ФИРМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ, ДР. ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 3. С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОМОЦИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА НАЯСНО С ТОВА, ЧЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ И ПОСОЧЕНИТЕ НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, КАКТО И ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЛЕДВА САМОСТОЯТЕЛНО ДА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО). 
 4. УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ПРОМОЦИЯТА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕН УЧАСТНИК НЕ ЖЕЛАЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ТОВА ЛИЦЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ.
 5. ОРГАНИЗАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА:
 • АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ – ТРИ ИМЕНА, Е-МЕЙЛ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, ПРЕДОСТАВЯНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА;
 • ПОСЛЕДВАЩАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА: ТРИ ИМЕНА И АДРЕС, ДАННИ ОТНОСНО ВИДА НА НАГРАДАТА.

ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА ОТНОВО Е НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЗОРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ДОКЛАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРА, НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАКИВА ДОКЛАДИ. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА;
 • ЗАСНЕМАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНА, СНИМКИ, ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ИМЕНА ИЛИ ОБРАЗИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА, И/ИЛИ В ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АУДИО, ПЕЧАТНИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ В ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ МЕДИИТЕ, С ЦЕЛ И НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ И МАРКЕТИНГОВИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРА. ТАКИВА СНИМКИ ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСНЕТИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ИЛИ ПРИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ЗА КОЕТО СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА НА СЪОТВЕТНОТО МЯСТО. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ С ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ. ВСЯКО СПЕЧЕЛИЛО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ УЧАСТИЕТО СИ В ТАКИВА СНИМКИ, ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ПОДАДЕНО УСТНО НА МЯСТОТО НА ЗАСНЕМАНЕТО ИМ ИЛИ СРЕЩУ ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ, ПОДАДЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА. КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА МЯРКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЛИЦА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ТЯХ ПО ИМЕЙЛ (ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, АКО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА ПО ИМЕЙЛ), КАТО ИМ НАПОМНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОВА ПРАВО БЪДЕ УПРАЖНЕНО СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ ГИ ПРЕМАХНЕ В СРОК ОТ 2 РАБОТНИ ДНИ, БЕЗ ТОВА ДА ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПЕЧЕЛИЛОТО ЛИЦЕ, ПРЕДИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО, СЪОТВЕТНО ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА, ОРГАНИЗАЦИОННО НУЖЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДФЛ – ДАННИ, НЕОБХОДИМИ С ОГЛЕД ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, СЪОБРАЗНО С И НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДВИДЕНОТО В ЗДДФЛ.
  1. ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОМОЦИЯТА, ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ,  ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА), ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ДАННИ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ СЛЕДВАЩ ГОДИНАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ).
 1. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО СЪБИРАНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, ПРАВОТО ДА ИСКАТ ТЯХНАТА ПРОМЯНА, ИЗТРИВАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ, ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, № 2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРИЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТУК.
 1. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИЕ СИ ДАННИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, УЧАСТИЕТО НА ТОЗИ УЧАСТНИК СЕ ПРЕКРАТЯВА И СЪЩИЯТ НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА НАГРАДИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПАЗИ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНОВИЯ МУ ИНТЕРЕС ОТ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ОТЧЕТНОСТ.
 1. СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ОТ ОФИС НА ОРГАНИЗАТОРА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ НА ДАТА И ЧАС НА ПОЛУЧАВАНЕТО Й.

Условия за участие

СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ ЗА 140 ГОДИНИ ОТЛИЧИТЕЛЕН ХМЕЛОВ ВКУС

Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията Спечели награди за 140 години отличителен хмелов вкус, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.


ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
 2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.kamenitza.bg, както и на официалната страница във Фейсбук  facebook/Kamenitza за целия период на Промоцията.
 3. На телефонен номер  0888423118 , наречен „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация за Промоцията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа,  включително на официални празнични или почивни дни, от 15 февруари 2021 до 30 април 2021. 
 4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията  www.kamenitza.bg
 5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.


Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯta

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.


ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
 2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Mate advertising” ЕООД, както и членовете на семействата им.


Част 5. продължителност на промоцията

 1. Промоцията стартира на 15 февруари 2021г. и продължава до 30 април 2021г. включително. След 30 април 2021г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.
 2. Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси наградата си Каменица юбилейна чаша срещу предоставяне на печеливш символ в търговските обекти, е 05 май 2021г. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с участващите обекти, от които можете да получите наградата си, можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg
 3. Срокът, в който участник в Промоцията може да играе за наградата таблет Samsung SM-T500 TAB A7 2020е 30 април 2021г. включително, съгласно правилата по-долу. Наградата се получава в срок до най-късно 60 работни дни, след като участникът е предоставил данните си за доставка на наградата.


част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

 1. Участвайте със символи от следните продукти, наричани Участващи опаковки:
 • Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0.5 л., с промоционална капачка;
 • Каменица 1881 Светло кен 0.5 л., с промоционално езиче;
 • Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 1 л., с промоционална капачка;
 • Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2 л., с промоционална капачка;

Участващите опаковки са обозначени с промоционална капачка. 
  


Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Награда

Брой награди

Описание на наградата

1

Каменица юбилейна чаша

140 000

1 (една) Каменица юбилейна чаша

2

Таблет

140

1 (един) таблет Samsung SM-T500 TAB A7 2020

3

Общо

140 140


ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 1. За да участвате в Промоцията, купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката/ езичето на кена:
 • Ако откриете думата „ЧАША“, печелите Каменица юбилейна чаша:

 

Ако откриете осем символен код, регистрирайте го на www.kamenitza.bg С регистрация на 10 кода участвате в тегленията за 1 от 140 таблета. Всеки участник трябва да потвърди при регистрацията си своя мобилен номер, да се съгласи с Общите условия на играта и да потвърди, че ще запази капачката/езичето с кода до края на играта.В томболите участник участва с всички свои направени до момента регистрации. Участник може да спечели не повече от 1 таблет, независимо от броя на регистрациите си. Ако спечели таблет с някоя от регистрациите си, останалите му регистрации се анулират. Тегленето на наградите Таблет Samsung ще се извършва на седмична база, измежду всички участници, регистрирали успешно минимум 10 кода. Разпределението и периодите за теглене на награди на Промоцията (Играта) е както следва:

Период 1 – 15.02. – 21.02.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 2 – 22.02. – 28.02.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 3 – 01.03. – 07.03.2021 г. включително – 10 бр.  Таблет Samsung

Период 4 – 08.03. – 14.03.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 5 – 15.03. – 21.03.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 6 – 22.03. –  28.03.2021 г. ключително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 7 – 29.03. – 04.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 8 – 05.04. – 11.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 9 – 12.04. – 18.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 10 – 19.04. – 25.04.2021 г. включително – 10 бр. Таблет Samsung

Период 11 – 26.04. – 30.04.2021 г. включително – 40 бр. Таблет Samsung

Тегленето на печелившите участници ще се извърши до 24 часа след края на всеки период в Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.kamenitza.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.


ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 • Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/езичетата с печелившите символи/регистрираните кодове. На капачките/ езичетата трябва ясно да се виждат символите/кодовете. За да получи съответната награда, спечелилият участник е длъжен да предаде в Участващ обект/ на куриера капачките/езичетата, с които е спечелил съответната награда.
 • Награда Чаша може да бъде получена от определени обекти („Участващи обекти“). Участващите обекти са обозначени с рекламен материал на Промоцията. Наградата може да бъде получена в срок до 05 май 2021 включително, в рамките на работното време на Участващите обекти. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоциятаwww.kamenitza.bg или на тел. 0888423118.
 • Всички участници спечелили нагарада Таблет ще бъдат информирани със съобщение на екрана и SMS на номера посочен при регистрациите си. В рамките на 5 (пет) дни от момента на спечелване на нагарадата си следва да се обадят на 0888423118 (според тарифния им план), за да предоставят данни за доставка на нагарадата (три имена, ЕГН и точен адрес). За да бъде получена наградата Таблет, участникът трябва да се обади на телефона на Промоцията 0888423118 в срок до 05 май включително, за да предостави данни за доставка (три имена, телефон и адрес). В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, участникът губи правото да получи наградата.
  1. В случай че спечелилият награда Таблет участник не желае да предостави адрес за доставка, участникът има право да получи наградата си от офис на организатор на адрес гр. София, ул. Коломан 6, Бизнес Център Интерленд, ет. 2 отдел „Мейт Адвъртайзинг“ в работни дни, в часовете между 10 – 17 ч., като предварително уточни дата и час на получаването й с Организатора. В този случай всички разходи във връзка с получаването на наградата, в т.ч. транспорт до и от офис на организатора са за сметка на участника.
  2. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на капачките/езичетата с печелившите символи/кодове. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му  се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.


ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

 1. Капачки/ езичета на Участваща опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.
 2. Решението дали капачките/ езичетата са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.


част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1    При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.


ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1.Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки/ езичета на кен.

12.2.Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши символ, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3.Всички заявени печеливши символи подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4.Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5.Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта и/или на участника.

12.6.Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.

12.7.Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 1. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.


ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1    Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в томболите, без да се отговаря на условията за това (създаване на регистрация без да са събрани символи) Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1    Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

 1. ОРГАНИЗАТОРЪТ, ДЕЙСТВАЩ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ДА СЪБИРА, СЪХРАНЯВА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА, ЕДИНСТВЕНО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЛИ ДОКОЛКОТО СЕ НАЛАГА ОТ ПРОМОЦИЯТА.
 2. ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ ДОБРОВОЛНО В ПРОМОЦИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ОРГАНИЗАТОРА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЛИЧНИ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, С КОИТО ТОЙ СИ СЪТРУДНИЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМОЦИЯТА, А ИМЕННО: АГЕНЦИЯ-ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ; ДРУЖЕСТВАТА, ИЗБРАНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ДА ИЗВЪРШВАТ ИНТЕРНЕТ-ПОДДРЪЖКА И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ/FACEBOOK-СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА; КУРИЕРСКИТЕ ФИРМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ, ДР. ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 3. С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОМОЦИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА НАЯСНО С ТОВА, ЧЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ И ПОСОЧЕНИТЕ НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, КАКТО И ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЛЕДВА САМОСТОЯТЕЛНО ДА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО). 
 4. УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ПРОМОЦИЯТА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕН УЧАСТНИК НЕ ЖЕЛАЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ТОВА ЛИЦЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ.
 5. ОРГАНИЗАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА:
 • АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ – ТРИ ИМЕНА, Е-МЕЙЛ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, ПРЕДОСТАВЯНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА;
 • ПОСЛЕДВАЩАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА: ТРИ ИМЕНА И АДРЕС, ДАННИ ОТНОСНО ВИДА НА НАГРАДАТА.

ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА ОТНОВО Е НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЗОРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ДОКЛАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРА, НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАКИВА ДОКЛАДИ. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА;
 • ЗАСНЕМАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНА, СНИМКИ, ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ИМЕНА ИЛИ ОБРАЗИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА, И/ИЛИ В ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АУДИО, ПЕЧАТНИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ В ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ МЕДИИТЕ, С ЦЕЛ И НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ И МАРКЕТИНГОВИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРА. ТАКИВА СНИМКИ ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСНЕТИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ИЛИ ПРИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ЗА КОЕТО СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА НА СЪОТВЕТНОТО МЯСТО. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ С ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ. ВСЯКО СПЕЧЕЛИЛО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ УЧАСТИЕТО СИ В ТАКИВА СНИМКИ, ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ПОДАДЕНО УСТНО НА МЯСТОТО НА ЗАСНЕМАНЕТО ИМ ИЛИ СРЕЩУ ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ, ПОДАДЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА. КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА МЯРКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЛИЦА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ТЯХ ПО ИМЕЙЛ (ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, АКО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА ПО ИМЕЙЛ), КАТО ИМ НАПОМНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОВА ПРАВО БЪДЕ УПРАЖНЕНО СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ ГИ ПРЕМАХНЕ В СРОК ОТ 2 РАБОТНИ ДНИ, БЕЗ ТОВА ДА ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПЕЧЕЛИЛОТО ЛИЦЕ, ПРЕДИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО, СЪОТВЕТНО ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА, ОРГАНИЗАЦИОННО НУЖЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДФЛ – ДАННИ, НЕОБХОДИМИ С ОГЛЕД ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, СЪОБРАЗНО С И НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДВИДЕНОТО В ЗДДФЛ.
  1. ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОМОЦИЯТА, ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ,  ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА), ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ДАННИ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ СЛЕДВАЩ ГОДИНАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ).
 1. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО СЪБИРАНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, ПРАВОТО ДА ИСКАТ ТЯХНАТА ПРОМЯНА, ИЗТРИВАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ, ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, № 2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРИЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТУК.
 1. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИЕ СИ ДАННИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, УЧАСТИЕТО НА ТОЗИ УЧАСТНИК СЕ ПРЕКРАТЯВА И СЪЩИЯТ НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА НАГРАДИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПАЗИ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНОВИЯ МУ ИНТЕРЕС ОТ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ОТЧЕТНОСТ.
 1. СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ОТ ОФИС НА ОРГАНИЗАТОРА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ НА ДАТА И ЧАС НА ПОЛУЧАВАНЕТО Й.


Краен срок за участие: 30 Април 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай