Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете 20 ваучера по 150 лв. за парфюми и хранителни добавки


Спечелете 20 ваучера по 150 лв. за парфюми и хранителни добавки

Нашите награди: 20 от вас ще спечелят ваучер за 100 лв. от Parfium.bg и ваучер за 50 лв. от Celipharm 

Участието в тази игра е напълно безплатно.

Право на участие имат физически лица на възраст над 18 години, живеещи на територията на Република България.

Всеки участник може да участва само веднъж.

Победителите ще бъдат изтеглени от Parfium.bg & Celipharm

Обявяването на наградата е задължение на Parfium.bg.

Печелившите ще бъдат обявени не по-късно от 7 дни след края на кампанията.

Печелившите ще бъдат уведомени от Parfium.bg & Celipharm по имейл. Ако победителят
не отговори на съобщението в рамките на 7 дни след получаване на уведомлението за
наградата, правото на наградата изтича. Участникът / участниците носи отговорност за
коректността на посочените данни.

Не е възможно изплащане на наградата в брой.


Условия за участие

Условия за участие в игра с награда от Parfium.bg &
Celipharm
Условия за участие в игра с награда от Parfium.bg & Celipharm
УЧАСТИЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ НАГРАДНАТА ИГРА
1. Участието в тази игра е напълно безплатно.2. Право на участие имат физически лица на възраст над 18 години, живеещи натериторията на Република България.3. Всеки участник може да се включи в играта, при условие, че е съгласен с условията,посочени на страницата на играта.4. Всеки участник може да участва само веднъж.5. Служителите на компанията Parfium.bg & Celipharm нямат право на участие в конкурса.6. В случай на нарушение на тези условия за участие, Parfium.bg & Celipharm си запазватправото да изключва участници от играта.7. Ще бъдат изключени участниците, които използват неоторизирани помощни средстваили други методи за печелене на предимство чрез манипулация. В такива случаиParfium.bg & Celipharm запазват правото си да не изтегли наградата, ако това енеобходимо.8. Parfium.bg & Celipharm запазват правото си да прекрати провеждането на играта безпредизвестие.
II. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБРАБОТКА
1. Победителите ще бъдат изтеглени от Parfium.bg & Celipharm
2. Обявяването на наградата е задължение на Parfium.bg.3. Печелившите ще бъдат обявени не по-късно от 7 дни след края на кампанията.4. Печелившите ще бъдат уведомени от Parfium.bg & Celipharm по имейл. Ако победителятне отговори на съобщението в рамките на 7 дни след получаване на уведомлението занаградата, правото на наградата изтича. Участникът / участниците носи отговорност закоректността на посочените данни.5. Не е възможно изплащане на наградата в брой.6. В случаите, когато обявената награда е на конкретна стойност, печелившият има правода си избере продукти на минимум тази стойност от посочените в сайта на www.parfium.bg& https://celipharm.com/ актуални цени. Ако печелившият избере продукти на по-малкастойност, Parfium.bg & Celipharm не възстановяват разликата с парична сума. Акопечелившият избере продукти на по-висока стойност е длъжен да доплати разликата вброй.7. В случаите, когато обявената награда е физически продукт, Parfium.bg & Celipharm незаменят спечеления продукт с друг и не изплаща сумата на продукта в брой.8. Претенциите за награди не могат да се прехвърлят на други лица.9. Въпроси, предложения или оплаквания трябва да се изпращат писмено по имейл наoffice@parfium.bg .
III. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
1. Личните данни се съхраняват, използват и обработват в съответствие със законовитеразпоредби. При поискване Parfium.bg & Celipharm ще предоставят безплатно на всекиучастник информация за всички лични данни, съхранявани от Parfium.bg & Celipharm каточаст от играта и ще унищожи това незабавно и безплатно при поискване. Всичко, коетотрябва да направите, е да изпратите съобщение до Parfium.bg на имейл office@parfium.bg .Участникът / участниците играта изрично се съгласяват със съхранението и използванетона личните данни, предоставени за участие в играта, както и за последвал директенмаркетинг.
IV. ОТГОВОРНОСТ
1. Parfium.bg & Celipharm не носят отговорност за щети от какъвто и да било характер.

Краен срок за участие: 13 Юли 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай