Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете инсталации за наливна бира, комплект чаши, купи за салати, дървени плата и още награди


Спечелете инсталации за наливна бира, комплект чаши, купи за салати, дървени плата и още награди

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

 

Националната промоция на Шуменско 2022г., за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницатаhttp://140.shumensko.bg/. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване наhttp://140.shumensko.bg/.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

 

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

 

Промоцията стартира на 01.05.2022г. и e валидна до 30.06.2022г.

Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в рамките на срока на промоцията, а ако награда е спечелена в последния ден на срока на промоцията, трябва да бъде предявена за получаване в срок от 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки

 

Участващата търговска марка е Шуменско в съответните опаковки: Шуменско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5л

Шуменско Светло, кен 0,5л

Шуменско Светло пластмасова бутилка 1л Шуменско Светло пластмасова бутилка 2л Шуменско Светло пластмасова бутилка 2,2л

Шуменско Специално, оборотна стъклена бутилка 0,33л Шуменско 100% Малц, оборотна стъклена бутилка 0,5л


Шуменско 100% Малц, пластмасова бутилка 1л

Наричани по-долу участващи опаковки.

 Описание на наградите

 

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

5.1. Голяма награда:

Домашна инсталация за наливна бира PYGMY 25/K – 3 бр.

5.2. Малки награди:

Комплект от 4 чаши с юбилеен дизайн – 3000 бр. Дървено плато за сервиране – 100 бр.

Сет от керамични купички за разядки – 100 бр. Солница и пиперница – 100 бр.

Нож за рязане на месо – 100 бр.

Керамична купа за салата с комплект прибори – 100 бр.

Всички награди по т. 5.2. ( 3500 бр.) ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници. Участниците, регистрирали успешно касови бележки на обща минимална стойност, 5лв., участват за спечелването на малка награда, а участниците, регистрирали успешно касови бележки на обща минимална стойност 15 лв., участват за спечелването на голямата награда – една от 3 броя домашни инсталации за наливна бира.

Голямата награда домашна инсталация за наливна бира PYGMY 25/K изисква регистрацията на касови бележки на обща стойност минимум 15лв. за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.


Малките награди могат да бъдат спечелени при регистрация на касови бележки на обща стойност минимум 5лв. Наградите се теглят на момента (инстантно) на случаен принцип от специално разработен за целта софтуер. При успешна регистрация на касови бележки на минимална обща стойност 5 лв, участникът бива уведомен дали печели награда чрез съобщение на екрана си и със SMS на посочения при регистрацията мобилен номер.

Регистрираните касови бележки трябва да удостоверяват покупка на продукти от асортимента на Шуменско пиво. За избягване на съмнение, касови бележки, от които не е възможно да се установи марката на закупения продукт, не са валидни за участие в промоцията и срещу тях не може да бъде получена награда.

6. Механизъм на промоцията:

 

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи продукти Шуменско на минимална стойност 5лв. и да регистрира номерaта на касовите бележки на http://140.shumensko.bg/,за участие в тегленето на една от 3000 малки награди. За участие в тегленето на една от 3 домашни наливни инсталации, следва да бъдат регистрирани касови бележки на минимална обща стойност 15лв.

Стъпки за участие

Участникът трябва:

1. Да закупи продукти Шуменско пиво за минимум 5 лв. с една или повече покупки;

2. Да посети интернет адрес http://140.shumensko.bg/.

3. Да въведе уникалния номер на една или повече касови бележки.

4. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или

359XXXXXXXX.

5. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

6. Да потвърди, че ще запази касовата бележка/касовите бележки.

7. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

При регистрация на касови бележки на стойност минимум 5 лв, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели малка награда, каква сума от касови бележки има регистрирана до момента и касови бележки за каква сума му остава да регистрира до възможността за спечелване на голямата награда – една от 3 броя домашни наливни инсталации за пиво.

Един участник може да спечели само по една малка награда от вид за периода на промоцията.

Един участник може да спечели една голяма награда и само по една малка награда от вид за периода на промоцията.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

 

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият


участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите касови бележки с регистрираните успешно номера на http://140.shumensko.bg/ и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, аОрганизаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

8. Печеливши, претенции:

 

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса http://140.shumensko.bg/в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой касови бележки с валидни номера, регистрирани успешно наhttp://140.shumensko.bg/.Касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, се считат за невалидни и се обезсилват.

9. Грешки

 

При печатна грешка или друг вид недоразумение върху опаковка ,предоставена от Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

10. Отговорност:

 

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши касови бележки. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите касови бележки, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша касова бележка подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след крайния срок на промоцията, обявен с настоящите правила. .

При регистрирането на значителен брой касови бележки от един мобилен номер, Организаторът има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че Организаторътконстатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

11. Право на участие:

 

Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и техните семейства.

12. Отсъствие на парични алтернативи:

 

Не се допуска размяна на касови бележки или награди срещу пари и други изгоди.

13. Прекратяване на промоцията:

 

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.


14. Съдебни спорове:

 

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

15. Публичност и лични данни

 

15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личнитеданни, с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

15.2. За целите на предоставяне на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, ЕГН, фамилия, адрес и телефонен номер

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време наПромоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни отОрганизатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 10 години от нейното приключване.

15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо- предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

15.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:


• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

15.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/

15.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

Политика за защита на личните данни « Carlsberg Bulgaria

17. Официални правила:

 

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: http://140.shumensko.bg/

Повече информация може да бъде получена на тел. 0 800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.


Условия за участие

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

 

Националната промоция на Шуменско 2022г., за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницатаhttp://140.shumensko.bg/. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване наhttp://140.shumensko.bg/.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

 

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

 

Промоцията стартира на 01.05.2022г. и e валидна до 30.06.2022г.

Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в рамките на срока на промоцията, а ако награда е спечелена в последния ден на срока на промоцията, трябва да бъде предявена за получаване в срок от 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки

 

Участващата търговска марка е Шуменско в съответните опаковки: Шуменско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5л

Шуменско Светло, кен 0,5л

Шуменско Светло пластмасова бутилка 1л Шуменско Светло пластмасова бутилка 2л Шуменско Светло пластмасова бутилка 2,2л

Шуменско Специално, оборотна стъклена бутилка 0,33л Шуменско 100% Малц, оборотна стъклена бутилка 0,5л


Шуменско 100% Малц, пластмасова бутилка 1л

Наричани по-долу участващи опаковки.

 Описание на наградите

 

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

5.1. Голяма награда:

Домашна инсталация за наливна бира PYGMY 25/K – 3 бр.

5.2. Малки награди:

Комплект от 4 чаши с юбилеен дизайн – 3000 бр. Дървено плато за сервиране – 100 бр.

Сет от керамични купички за разядки – 100 бр. Солница и пиперница – 100 бр.

Нож за рязане на месо – 100 бр.

Керамична купа за салата с комплект прибори – 100 бр.

Всички награди по т. 5.2. ( 3500 бр.) ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници. Участниците, регистрирали успешно касови бележки на обща минимална стойност, 5лв., участват за спечелването на малка награда, а участниците, регистрирали успешно касови бележки на обща минимална стойност 15 лв., участват за спечелването на голямата награда – една от 3 броя домашни инсталации за наливна бира.

Голямата награда домашна инсталация за наливна бира PYGMY 25/K изисква регистрацията на касови бележки на обща стойност минимум 15лв. за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.


Малките награди могат да бъдат спечелени при регистрация на касови бележки на обща стойност минимум 5лв. Наградите се теглят на момента (инстантно) на случаен принцип от специално разработен за целта софтуер. При успешна регистрация на касови бележки на минимална обща стойност 5 лв, участникът бива уведомен дали печели награда чрез съобщение на екрана си и със SMS на посочения при регистрацията мобилен номер.

Регистрираните касови бележки трябва да удостоверяват покупка на продукти от асортимента на Шуменско пиво. За избягване на съмнение, касови бележки, от които не е възможно да се установи марката на закупения продукт, не са валидни за участие в промоцията и срещу тях не може да бъде получена награда.

6. Механизъм на промоцията:

 

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи продукти Шуменско на минимална стойност 5лв. и да регистрира номерaта на касовите бележки на http://140.shumensko.bg/,за участие в тегленето на една от 3000 малки награди. За участие в тегленето на една от 3 домашни наливни инсталации, следва да бъдат регистрирани касови бележки на минимална обща стойност 15лв.

Стъпки за участие

Участникът трябва:

1. Да закупи продукти Шуменско пиво за минимум 5 лв. с една или повече покупки;

2. Да посети интернет адрес http://140.shumensko.bg/.

3. Да въведе уникалния номер на една или повече касови бележки.

4. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или

359XXXXXXXX.

5. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

6. Да потвърди, че ще запази касовата бележка/касовите бележки.

7. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

При регистрация на касови бележки на стойност минимум 5 лв, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели малка награда, каква сума от касови бележки има регистрирана до момента и касови бележки за каква сума му остава да регистрира до възможността за спечелване на голямата награда – една от 3 броя домашни наливни инсталации за пиво.

Един участник може да спечели само по една малка награда от вид за периода на промоцията.

Един участник може да спечели една голяма награда и само по една малка награда от вид за периода на промоцията.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

 

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият


участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите касови бележки с регистрираните успешно номера на http://140.shumensko.bg/ и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, аОрганизаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

8. Печеливши, претенции:

 

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса http://140.shumensko.bg/в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой касови бележки с валидни номера, регистрирани успешно наhttp://140.shumensko.bg/.Касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, се считат за невалидни и се обезсилват.

9. Грешки

 

При печатна грешка или друг вид недоразумение върху опаковка ,предоставена от Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

10. Отговорност:

 

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши касови бележки. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите касови бележки, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша касова бележка подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след крайния срок на промоцията, обявен с настоящите правила. .

При регистрирането на значителен брой касови бележки от един мобилен номер, Организаторът има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че Организаторътконстатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

11. Право на участие:

 

Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и техните семейства.

12. Отсъствие на парични алтернативи:

 

Не се допуска размяна на касови бележки или награди срещу пари и други изгоди.

13. Прекратяване на промоцията:

 

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.


14. Съдебни спорове:

 

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

15. Публичност и лични данни

 

15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личнитеданни, с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

15.2. За целите на предоставяне на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, ЕГН, фамилия, адрес и телефонен номер

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време наПромоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни отОрганизатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 10 години от нейното приключване.

15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо- предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

15.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:


• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

15.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/

15.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

Политика за защита на личните данни « Carlsberg Bulgaria

17. Официални правила:

 

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: http://140.shumensko.bg/

Повече информация може да бъде получена на тел. 0 800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.Краен срок за участие: 30 Юни 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай