Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете iPhone 13, Sony PS5 и телевизор Philips


Спечелете iPhone 13, Sony PS5 и телевизор Philips

Как се участва: Чрез регистрация в сайта на играта. Пълни правила: НАГРАДИ 3 броя: -1 бр смартфон APPLE IPHONE 13 128GB Green -1 бр конзола SONY PS5 DIGITAL+DS+PS PLUS 365 -1 бр телевизор TV PHILIPS 50PUS8505 THE ONE В кампанията може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което предостави две имена и мобилен номер за контакт в специално създадената форма на сайта www.vivacom.bg или в магазин на Vivacom, за да получи на номера за контакт оферта за EON от представител на Vivacom. Участието в томболата не е обвързано с покупка на стока или с подписване на договор за услуга на Vivacom, а само с получаване на оферта. Във всяко теглене по т. 6.1. от настоящите правила може да се участва еднократно и едно лице може да получи само една награда от трите тегления на томболата. Ако едно лице има повече от една регистрация за конкретното теглене, за действителна се счита само една регистрация. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК и на свързани дружества, както и членове на техните семейства. В разпределянето на наградите нямат право да участват лица с неплатени задължения към Организатора. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Спечелените награди нямат гаранционно обслужване. От общата база данни с участници, които са се записали за томболата към съответната дата, чрез специализиран софтуер ще бъдат изтеглени: • на 11.05.2022 г. 1 (един) победител и 3 (три) резерви за 1 бр. смартфон APPLE IPHONE 13 128 GB Green • на 20.05.2022 г. 1 (един) победител и 3 (три) резерви за 1 бр конзола SONY PS5 DIGITAL+DS+PS PLUS 365 • на 1.06.2022 г. 1 (един) победител и 3 (три) резерви за 1 бр телевизор TV PHILIPS 50PUS8505 THE ONE В работния ден, следващ тегленето, две имена на печелившите ще бъдат обявени на viviacom.bg. В срок до 5 работни дни, считано от публикуването на имената на печелившите участници, те ще бъдат уведомени с обаждане от представител на Организатора до номера, който са предоставени при регистрация за участие в томболата. Ако печелившият не бъде открит в продължение на 24 часа след стартиране на прозвъняванията на предоставения от него телефонен номер, ще се премине към първа резерва. Всеки печеливш следва да предостави адрес на удобен за него офис на куриерско дружество „Еконт“ с цел изпращане на наградата. Организаторът ще изпрати до офис на куриер за своя сметка наградите до съответните печеливши, предоставили валиден адрес, в рамките на 7 календарни дни от предоставяне на адрес за получаване на наградата. Организаторът си запазва правото да удължи този срок в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка и свързаната с него заетост на използваното куриерско дружество „Еконт“. При получаване на наградата всеки печеливш участник следва да попълни в 2 екземпляра издаден от Организатора документ за обработката на неговите лични данни с цел подаване на декларация и изплащане от страна на Организатора на дължимия данък по чл. 38, ал.14 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на наградата Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш, предоставил невалиден телефон за контакт, грешни имена, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или печеливш, който не е изпълнил изискването по т.6.4. от настоящите правила. Наградата се получава на посочения от печелившия адрес. В случай че печелившият не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда и тя остава неспечелена. Неспечелените награди се разпределят между резервите, отговарящи на условията на играта, по реда на изтегляне и се предоставят по правилата, посочени по-горе. Условия за участие

Как се участва: Чрез регистрация в сайта на играта. Пълни правила: НАГРАДИ 3 броя: -1 бр смартфон APPLE IPHONE 13 128GB Green -1 бр конзола SONY PS5 DIGITAL+DS+PS PLUS 365 -1 бр телевизор TV PHILIPS 50PUS8505 THE ONE В кампанията може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което предостави две имена и мобилен номер за контакт в специално създадената форма на сайта www.vivacom.bg или в магазин на Vivacom, за да получи на номера за контакт оферта за EON от представител на Vivacom. Участието в томболата не е обвързано с покупка на стока или с подписване на договор за услуга на Vivacom, а само с получаване на оферта. Във всяко теглене по т. 6.1. от настоящите правила може да се участва еднократно и едно лице може да получи само една награда от трите тегления на томболата. Ако едно лице има повече от една регистрация за конкретното теглене, за действителна се счита само една регистрация. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК и на свързани дружества, както и членове на техните семейства. В разпределянето на наградите нямат право да участват лица с неплатени задължения към Организатора. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Спечелените награди нямат гаранционно обслужване. От общата база данни с участници, които са се записали за томболата към съответната дата, чрез специализиран софтуер ще бъдат изтеглени: • на 11.05.2022 г. 1 (един) победител и 3 (три) резерви за 1 бр. смартфон APPLE IPHONE 13 128 GB Green • на 20.05.2022 г. 1 (един) победител и 3 (три) резерви за 1 бр конзола SONY PS5 DIGITAL+DS+PS PLUS 365 • на 1.06.2022 г. 1 (един) победител и 3 (три) резерви за 1 бр телевизор TV PHILIPS 50PUS8505 THE ONE В работния ден, следващ тегленето, две имена на печелившите ще бъдат обявени на viviacom.bg. В срок до 5 работни дни, считано от публикуването на имената на печелившите участници, те ще бъдат уведомени с обаждане от представител на Организатора до номера, който са предоставени при регистрация за участие в томболата. Ако печелившият не бъде открит в продължение на 24 часа след стартиране на прозвъняванията на предоставения от него телефонен номер, ще се премине към първа резерва. Всеки печеливш следва да предостави адрес на удобен за него офис на куриерско дружество „Еконт“ с цел изпращане на наградата. Организаторът ще изпрати до офис на куриер за своя сметка наградите до съответните печеливши, предоставили валиден адрес, в рамките на 7 календарни дни от предоставяне на адрес за получаване на наградата. Организаторът си запазва правото да удължи този срок в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка и свързаната с него заетост на използваното куриерско дружество „Еконт“. При получаване на наградата всеки печеливш участник следва да попълни в 2 екземпляра издаден от Организатора документ за обработката на неговите лични данни с цел подаване на декларация и изплащане от страна на Организатора на дължимия данък по чл. 38, ал.14 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на наградата Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш, предоставил невалиден телефон за контакт, грешни имена, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или печеливш, който не е изпълнил изискването по т.6.4. от настоящите правила. Наградата се получава на посочения от печелившия адрес. В случай че печелившият не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда и тя остава неспечелена. Неспечелените награди се разпределят между резервите, отговарящи на условията на играта, по реда на изтегляне и се предоставят по правилата, посочени по-горе. Краен срок за участие: 31 Май 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай