Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете надуваеми каяци за преходи, плажни чадъри и плажни кърпи


Спечелете надуваеми каяци за преходи, плажни чадъри и плажни кърпи

     Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията Приготви се заморето и спечели!, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.burgasko.bg/promo, както и на официалната страница във Фейсбук facebook/Burgasko.beer за целия период на Промоцията.

2.3. На телефонен номер 0888422784, наречен „ Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация за Промоцията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа, включително на официални празнични или почивни дни, от 1 април 2022 до 31 май 2022.

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.burgasko.bg/promo

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯta

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Mate advertising” ЕООД, както и членовете на семействата им.

Част 5. продължителност на промоцията

5.1. Промоцията стартира на 1 април 2022г. и продължава до 31 май 2022г. включително. След 31 май 2022г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. Участват следните продукти, наричани Участващи опаковки:

- Бургаско стъклена бутилка 0.5 л., с промоционален дизайн;

- Бургаско кен 0.5 л., с промоционален дизайн;

Участващите опаковки са обозначенис червен промоционален етикетс името на Промоцията “Приготви се заморето и спечели!.

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Тип награда Брой награди Описание на наградата
1 Малка 3 000 Бургаско плажна кърпа
2 Средна 400 Бургаско плажен чадър
3 Голяма 42 НАДУВАЕМ КАЯК ЗА ПРЕХОДИ, 1-2 МЕСТА, ITIWIT + РЪЧНА ПОМПА ЗА КАЯК С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ 2 X 2,6 ЛИТРА, ITIWIT + СИМЕТРИЧНО ГРЕБЛО ЗА КАЯК X100, РЕГУЛИРУЕМО, ОТ 2 ЧАСТИ ITIWIT
Общо 3442

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1 За да участвате в Промоцията, купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката/ езичето на кена:

· Под всяка капачка на бутилка/езиче на кен ще намерите уникален, 8-символен код

 

  • Съберете и регистрирайте 3, 5 или 10 уникални кода на www.burgasko.bg/promo и можете да участвате съответно за малка (с 3 кода), средна (с 5 кода) и голяма (с 10 кода) награда. Участникът сам избира за каква награда да участва, като за целта му се предоставя опция на екрана след регистрация на уникален код от капачката или езичето на участващите опаковки.

- При регистрация на 3 уникални кода участникът веднага ще има възможност да участва за малка награда: Бургаско плажна кърпа и да разбере веднага дали печели;

- При регистрация на 5 уникални кода участникът веднага ще има възможност да участва за средна награда: Бургаско чадър​ и да разбере веднага дали печели;

- При регистрация на 10 уникални кода участникът влиза в седмичните тегления за една от големите награди: НАДУВАЕМ КАЯК ЗА ПРЕХОДИ, 1-2 МЕСТА, ITIWIT + РЪЧНА ПОМПА ЗА КАЯК С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ 2 X 2,6 ЛИТРА, ITIWIT + СИМЕТРИЧНО ГРЕБЛО ЗА КАЯК X100, РЕГУЛИРУЕМО, ОТ 2 ЧАСТИ ITIWIT

· Участникът трябва да въведе уникалния осем символен код от капачката или езичето, своя мобилен телефонен номер и да се съгласи с Общите условия на играта, за да завърши успешно регистрацията.
Участник може да регистрира неограничен брой кодове за различни или един и същи вид награда.

· При регистрация на необходимия брой кодове за малка или средна награда, участникът разбира веднага дали печели. При неспечелване на малка или средна награда, регистрираните непечеливши кодове се запазват в броенето за участие в седмичните тегления за голяма награда.

· При регистрация на 10 уникални кода или при наличие на 10 уникални кода, с които не е спечелена малка или средна награда, участникът влиза в седмичните томболи за голяма награда. В седмичната томбола за голяма награда може да се участва с неограничен брой регистрации. В седмичната томбола участват всички направени регистрации на 10 кода от началото на промоцията (01.04.2022г.), с които не е спечелена награда до момента на тегленето за съответната седмица. Спечелилите от седмичната томбола се обявяват до 2 дни след приключването на съответната седмица. При неспечелване на награда в съответната седмица, регистрираните кодове продължават да участват в тегленията в следващите седмици до края на промоцията.

  • Тегленията за големите награди ще са както следва:

o За периода 01.04 – 10.04: на 11.04.2022 г.

o За периода 11.04 – 17.04: на 18.04.2022 г.

o За периода 18.04 – 24:04: на 25.04.2022 г.

o За периода 25.05 – 01.05: на 02.05.2022 г.

o За периода 02.05 – 08.05: на 09.05.2022 г.

o За периода 09.05 – 15.05: на 16.05.2022 г.

o За периода 16.05 – 22.05: на 23.05.2022 г.

o За периода 23.05 – 31.05: на 01.06.2022 г.

· При спечелване на награда, съответните кодове се анулират и не участват в следващи тегления. Всяка една от трите награди може да бъде спечелена от един и същ участник само веднъж.

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Спечелилите участници ще бъдат уведомени чрез SMS на регистрирания за участие номер за спечелването на награда. Срокът, в който всеки спечелил участник в Промоцията може да потърси наградата си, е 5 дни от датата на получаване на SMS-a, като предостави данните си за доставка на наградата съгласно правилата по-долу.

9.2. Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/езичетата с печелившите уникални кодове. На капачките/ езичетата трябва ясно да се виждат кодовете. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера капачките/езичетата, с чиито кодове е спечелил, и да подпише приемо-предавателен протокол, който доказва получаването на наградата.

9.3. След получаване на SMS за спечелена награда, участникът трябва да се обади на телефона на Промоцията 0888422784в срок до 5 дни включително, за да предостави данни за доставка (три имена и адрес при спечелване на малка и/или средна награда; три имена и адрес и ЕГН при спечелване на голяма награда). При спечелване на голяма награда, участникът следва да предостави още и ЕГН за целите на деклариране на наградите по ЗЗДФЛ. В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, участникът губи правото да получи наградата.

9.4. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите кодове. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

10.1. Капачки/ езичета на Участваща опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките/ езичетата са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на кодове.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши кодове, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3. Всички заявени печеливши кодове подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на куриерска фирма.

12.6. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки

12.7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни

 

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в томболите без да се отговаря на условията за това (създаване на регистрация без да са събрани символи) Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

16.1 Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни , да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от промоцията/ играта.

16.2 Включвайки се в Промоцията на Организатора, участниците следва да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Каменица, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

16.3 С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите както са посочени по-долу. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

16.4 Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците – три имена, телефонен номер, предоставяни при регистрацията на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията: три имена, адрес и ЕГН (ЕГН се събира само при спечелване на голяма награда), данни относно вида на наградата.

Обработването на тези данни от страна на Организатора отново е на основание необходимостта от изпълнението на договора, сключен при условията на тези Официални правила.

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора, на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

16.5 Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).

16.6 Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни тук.

ЧАСТ 17. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

17.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Голямата награда, която се предоставя в настоящата промоция, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

17.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация. 


Условия за участие

     Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията Приготви се заморето и спечели!, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.burgasko.bg/promo, както и на официалната страница във Фейсбук facebook/Burgasko.beer за целия период на Промоцията.

2.3. На телефонен номер 0888422784, наречен „ Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация за Промоцията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа, включително на официални празнични или почивни дни, от 1 април 2022 до 31 май 2022.

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.burgasko.bg/promo

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯta

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Mate advertising” ЕООД, както и членовете на семействата им.

Част 5. продължителност на промоцията

5.1. Промоцията стартира на 1 април 2022г. и продължава до 31 май 2022г. включително. След 31 май 2022г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. Участват следните продукти, наричани Участващи опаковки:

- Бургаско стъклена бутилка 0.5 л., с промоционален дизайн;

- Бургаско кен 0.5 л., с промоционален дизайн;

Участващите опаковки са обозначенис червен промоционален етикетс името на Промоцията “Приготви се заморето и спечели!.

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Тип награда Брой награди Описание на наградата
1 Малка 3 000 Бургаско плажна кърпа
2 Средна 400 Бургаско плажен чадър
3 Голяма 42 НАДУВАЕМ КАЯК ЗА ПРЕХОДИ, 1-2 МЕСТА, ITIWIT + РЪЧНА ПОМПА ЗА КАЯК С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ 2 X 2,6 ЛИТРА, ITIWIT + СИМЕТРИЧНО ГРЕБЛО ЗА КАЯК X100, РЕГУЛИРУЕМО, ОТ 2 ЧАСТИ ITIWIT
Общо 3442

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1 За да участвате в Промоцията, купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката/ езичето на кена:

· Под всяка капачка на бутилка/езиче на кен ще намерите уникален, 8-символен код

 

  • Съберете и регистрирайте 3, 5 или 10 уникални кода на www.burgasko.bg/promo и можете да участвате съответно за малка (с 3 кода), средна (с 5 кода) и голяма (с 10 кода) награда. Участникът сам избира за каква награда да участва, като за целта му се предоставя опция на екрана след регистрация на уникален код от капачката или езичето на участващите опаковки.

- При регистрация на 3 уникални кода участникът веднага ще има възможност да участва за малка награда: Бургаско плажна кърпа и да разбере веднага дали печели;

- При регистрация на 5 уникални кода участникът веднага ще има възможност да участва за средна награда: Бургаско чадър​ и да разбере веднага дали печели;

- При регистрация на 10 уникални кода участникът влиза в седмичните тегления за една от големите награди: НАДУВАЕМ КАЯК ЗА ПРЕХОДИ, 1-2 МЕСТА, ITIWIT + РЪЧНА ПОМПА ЗА КАЯК С ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ 2 X 2,6 ЛИТРА, ITIWIT + СИМЕТРИЧНО ГРЕБЛО ЗА КАЯК X100, РЕГУЛИРУЕМО, ОТ 2 ЧАСТИ ITIWIT

· Участникът трябва да въведе уникалния осем символен код от капачката или езичето, своя мобилен телефонен номер и да се съгласи с Общите условия на играта, за да завърши успешно регистрацията.
Участник може да регистрира неограничен брой кодове за различни или един и същи вид награда.

· При регистрация на необходимия брой кодове за малка или средна награда, участникът разбира веднага дали печели. При неспечелване на малка или средна награда, регистрираните непечеливши кодове се запазват в броенето за участие в седмичните тегления за голяма награда.

· При регистрация на 10 уникални кода или при наличие на 10 уникални кода, с които не е спечелена малка или средна награда, участникът влиза в седмичните томболи за голяма награда. В седмичната томбола за голяма награда може да се участва с неограничен брой регистрации. В седмичната томбола участват всички направени регистрации на 10 кода от началото на промоцията (01.04.2022г.), с които не е спечелена награда до момента на тегленето за съответната седмица. Спечелилите от седмичната томбола се обявяват до 2 дни след приключването на съответната седмица. При неспечелване на награда в съответната седмица, регистрираните кодове продължават да участват в тегленията в следващите седмици до края на промоцията.

  • Тегленията за големите награди ще са както следва:

o За периода 01.04 – 10.04: на 11.04.2022 г.

o За периода 11.04 – 17.04: на 18.04.2022 г.

o За периода 18.04 – 24:04: на 25.04.2022 г.

o За периода 25.05 – 01.05: на 02.05.2022 г.

o За периода 02.05 – 08.05: на 09.05.2022 г.

o За периода 09.05 – 15.05: на 16.05.2022 г.

o За периода 16.05 – 22.05: на 23.05.2022 г.

o За периода 23.05 – 31.05: на 01.06.2022 г.

· При спечелване на награда, съответните кодове се анулират и не участват в следващи тегления. Всяка една от трите награди може да бъде спечелена от един и същ участник само веднъж.

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Спечелилите участници ще бъдат уведомени чрез SMS на регистрирания за участие номер за спечелването на награда. Срокът, в който всеки спечелил участник в Промоцията може да потърси наградата си, е 5 дни от датата на получаване на SMS-a, като предостави данните си за доставка на наградата съгласно правилата по-долу.

9.2. Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/езичетата с печелившите уникални кодове. На капачките/ езичетата трябва ясно да се виждат кодовете. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера капачките/езичетата, с чиито кодове е спечелил, и да подпише приемо-предавателен протокол, който доказва получаването на наградата.

9.3. След получаване на SMS за спечелена награда, участникът трябва да се обади на телефона на Промоцията 0888422784в срок до 5 дни включително, за да предостави данни за доставка (три имена и адрес при спечелване на малка и/или средна награда; три имена и адрес и ЕГН при спечелване на голяма награда). При спечелване на голяма награда, участникът следва да предостави още и ЕГН за целите на деклариране на наградите по ЗЗДФЛ. В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, участникът губи правото да получи наградата.

9.4. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите кодове. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

10.1. Капачки/ езичета на Участваща опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките/ езичетата са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на кодове.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши кодове, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3. Всички заявени печеливши кодове подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на куриерска фирма.

12.6. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки

12.7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни

 

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в томболите без да се отговаря на условията за това (създаване на регистрация без да са събрани символи) Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

16.1 Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни , да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от промоцията/ играта.

16.2 Включвайки се в Промоцията на Организатора, участниците следва да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Каменица, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

16.3 С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите както са посочени по-долу. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

16.4 Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците – три имена, телефонен номер, предоставяни при регистрацията на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията: три имена, адрес и ЕГН (ЕГН се събира само при спечелване на голяма награда), данни относно вида на наградата.

Обработването на тези данни от страна на Организатора отново е на основание необходимостта от изпълнението на договора, сключен при условията на тези Официални правила.

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора, на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

16.5 Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).

16.6 Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни тук.

ЧАСТ 17. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

17.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Голямата награда, която се предоставя в настоящата промоция, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

17.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация. Краен срок за участие: 31 Май 2022

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай