Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете професионални тонколони, кецове Contrabanda и Jägermeister лимитирани мърчове


Спечелете професионални тонколони, кецове Contrabanda и Jägermeister лимитирани мърчове

В състезанието има право да участва:
1. Всяко физическо лице
2. Навършило 18 годишна възраст
3. Живеещо на територията на Република България
4. Регистрирано на https://jagermeister.promo/ със следните данни: две имена, имейл адрес, телефон.
5. С активна регистрация в платформа Spotify https://www.spotify.com/.

6. Споделило през регистрацията си в Състезанието на https://jagermeister.promo/ линк към създаден от него плейлист чрез неговата регистрация в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/ ), съответстващ на изискванията в дадената категория за участие – електронна музика, Old school и New Sound, описани в Част 7.
7. Декларирало, че е запознато  и приема „Официалните правила на Състезанието“.
4.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Състезанието се провежда в три последователни етапа, както следва:

Етап 1 – Участникът поставя в регистрацията си за Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”, направена на https://jagermeister.promo/, линк към създаден от него плейлист в платфомата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)

Продължителност и срокове на ЕТАП 1:
Етап 1 – стартира в 00:01 на 20.11.2021г. и продължава до 23:59ч. на 05.12.2021г.

Платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” е разделена на 3 категории за участие. Всяка категория има музикален/ни ментор/и. Категориите и менторите на Състезанието са разделени по следния начин:
• OLD SCHOOL – ментори NDOE и WOSH MC;
• NEW SOUND – ментор Dope Zoo;
• ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC MUSIC – ментор DJ Doncho

Участникът преценява сам в коя категорията на Състезанието ще участва и сподели линк към създаден от него плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)  Участието в Състезанието е напълно безплатно.

Един Участник има право да се включи в Състезанието с по един собствено създаден плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/), във всяка една от трите категории на Състезанието.

Плейлистът следва да бъде създаден в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) от Участник, спрямо изискванията на Състезанието и тези на съответната категория, както и при спазване от страна на участника на правилата за създаване, разпространение и ползване на плейлисти на музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) („Плейлист“). 

За всяка една от категориите, участникът е необходимо да има профил в музикалната платформа Spotify ( https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/ )

-След успешно създаване на Плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) и при спазване от страна на участника на правилата за създаване, разпространение и ползване на плейлисти на музикалната платформа Spotify, участникът трябва да сподели линк към него и да попълни форма за регистрация на секцията за регистрация в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/.
-В своя профил, участникът е необходимо да качи линк към създаден Плейлист спрямо Изискванията на Състезанието и съответната категория, посочени в Част 7.

В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на условята за участие, посочени в Част 4, с Плейлисти, които отговарят на предварително зададените от Организатора и от менторите изисквания, описани подробно в тези Официални правила, в т.ч. Част 7.

Оценяване на участниците в Етап 1:

Всички участници от Етап 1, които ще продължат към Етап 2, ще бъдат оценявани и одобрени по следния начин:

Категория OLD SCHOOL:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от менторите NDOE и WOSH MC в категория „OLD SCHOOL“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Категория NEW SOUND:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от менторите Dope Zoo в категория „NEW SOUND“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от ментор DJ Doncho в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Участниците ще бъдат уведомени по имейл за продължаването им към ЕТАП 2, в срок от три (3) работни дни след регистрацията им в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”, но не по-късно от 08.12.2021г.

Етап 2 – Гласуване за Плейлисти в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”

Продължителност и срокове на ЕТАП 2:
Етап 2 – стартира в 00:01 на 09.12.2021г. и продължава до 23:59ч. на 17.12.2021г.

След края на Етап 1, предоставени линкове към Плейлисти от музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) от всеки одобрен да продължи в Етап 2 участник, ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” - на https://jagermeister.promo/, където публиката на сайта ще може да гласува за тях.
Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове на „създадения плейлист“ в платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/.

Платформата за гласуване “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/ ще бъде активна от 00:01 на 09.12.2021г до 23:59ч. на 17.12.2021 г. След това линковете към Плейлисти могат да бъдат активни, но опцията за гласуване ще бъде премахната.

Във финалния Етап 3 ще преминат по трима участници от всяка категория, събрали най-много гласове на на https://jagermeister.promo/ , на собствено създадения Плейлист.

Етап 3 – Обявяване на победителите в “Новият музикален MEISTER си ТИ!”
Класирането на преминалите в Етап 3 участници ще бъде според броя гласувания на споделените линкове към музикални Плейлисти в платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” през Втория етап на Състезанието. 

Тримата преминали в Етап 3 участници за всяка от категориите в Състезанието се класират на първо, второ и трето място за всяка категория по възходящ ред съобразно събраните гласове (получилият най-много гласове в Етап 2 за съответната категория се класира на първо място в тази категория, участникът събрал най-много гласове за същата категория след него се класира на второ място в категорията и на трето място в тази категория се класира участникът събрал най-много гласове след тях за същата категория).

Участниците, класирани на първо, второ и трето място за всяка една от трите категории музикални стилове се обявяват на платформата на Състезанието: https://jagermeister.promo/ на 20.12.2021г.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

Механизъм за гласуване в Състезанието
Платформата на “Новият музикален MEISTER си ТИ!”е разделена на 3 категории, в които може да се извърши гласуването:
•OLD SCHOOL
•NEW SOUND
•ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC MUSIC

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да отговаря на изискванията, посочени в част 4 и да извърши следните действия:
-Да натисне бутон „VOTE”;
-Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://jagermeister.promo, чрез който да се осъществи гласуването.
-След направена успешна регистрация на платформата https://jagermeister.promo, гласуващото лице има право на 3 гласа за целия етап от състезанието.
-Трите гласа могат да бъдат дадени по преценка на гласуващите участници:
--За един и същи участник
--За двама или трима участници, независимо от музикалната категория.
Състезанието и гласуването са напълно безплатни и не изискват покупка на продукт.
Един Гласуващ участник има право да се включи в Състезанието във всеки от музикалните жанрове.
Един Гласуващ участник има право на 3 гласа за целия етап на състезанието, които могат да се използват по преценка на гласуващия, както е посочено по-горе.
Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието.

Споделените в платформата на Състезанието линкове към Плейлисти за всяка една категория, създадени предварително в музикалната платформата Spotify, следва да отговарят на описаните по-долу изисквания:

Изисквания за плейлист в категория „OLD SCHOOL”
За да премине одобрение през първи етап в категория „OLD SCHOOL“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „OLD SCHOOL“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•Boom Bap
•G-Funk
•West Coast
•East Coast
•Hardcore
•Jazz
•Rap
-В собствено създадения плейлист от категория „OLD SCHOOL“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

Изисквания за плейлист в категория „NEW SOUND“
За да премине одобрение през първи етап в категория „NEW SOUND“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „NEW SOUND“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•Trap
•Drill
•Grime
-В собствено създадения плейлист от категория „NEW SOUND“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

Изисквания за плейлист в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“
За да премине одобрение през първи етап в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•House
•Тechno
•Тrance
•Afro
•Drum’n’bass
•Breakbeat
•EDM
-В собствено създадения плейлист от категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

За всяка музикална категория, за класираните в Етап 3 участници за съответната категория ще бъдат отсъдени следните награди:

Категория OLD SCHOOL
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.

Категория NEW SOUND
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.

Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.
Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието, изпълнили всички критерии за участие, събрали най-много гласове в съотвените категории за участие и класирани на съответното място в съответната музикална категория в Състезанието.

НАГРАДИ ЗА ГЛАСУВАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
До 20.12.2021г., се теглят на случаен принцип, посредством софтуер: https://www.random.org/ 36 човека сред регистрираните участници в платформата, които са гласували в периода на Етап 2 за някой от участниците в Състезанието, които печелят една от следните награди:
•1 чифт персонализирани кецове „Jagermeister”.
•5 броя Bluetooth колони Jägermeister.
•10 компакт диска NDOE
•10 компакт диска Wosh MC
10 броя ваучери от магазин Contrabanda, всеки на стойност 50 (петдесет) лева с валидност до 31.12.2022г.

Наградите се теглят в последователността, описана по-горе – първият изтеглен печеливш получава 1 чифт персонализирани кецове „Jagermeister”, следващите 5 печеливши - Bluetooth колони Jägermeister и т.н.

Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от тях електронна поща в срок до 20.12.2021г

НАГРАДИ ОТ ЖУРИТО
До 20.12.2021, ще се проведе избор от журито/менторите за всяка една категория описана в ЧАСТ 7, за най-добър избор на песни в Плейлист.
Тази награда се предоставя от ментора във всяка категория, по негова преценка, за един участник, за един определен от него участник в същата категория. За всяка музикална категория ще бъдат отсъдени следните награди:

Категория OLD SCHOOL – лимитирана серия раница Wosh Mc X Kloshar bags, бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.

Категория NEW SOUND – 5 пропуска за We Trap @Exe Club с валидност до 20.06.2022г., бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.

Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC: - 5 пропуска в PM Club с валидност до 20.06.2022г., бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.

Всички решения на менторите са окончателни и не подлежат на обжалване.
Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от тях електронна поща в срок до 20.12.2021г

Наградите се предоставят на спечелилите участници и гласуващи, отговарящи на настоящите правила за участие и гласуване в Състезанието. Приканваме към отговорна консумация на алкохол.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите в срок от 30 работни дни след приключване на Състезанието на 20.12.2021 на предоставената от тях електронна поща/ телефон, с цел да го информират, че печели награда. При свързане с печеливш, същият следва да посочи имена, телефон и адрес в рамките на България, където да се осъществи доставката на наградата.

Спечелил, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и/или електронна поща и/или информация и Организаторът или Партньорът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и/или който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си, във всички случаи в срок до 5 работни дни от изпращане на уведомителния имейл, че е сред спечелилите и/или се установи, че не отговаря на кое да е условие по тези Официални правила, и/или за получаване на награда, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

Във връзка с чл. 9.6. в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща.

Данни за самоличността на спечелилите ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когат е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.


Условия за участие

В състезанието има право да участва:
1. Всяко физическо лице
2. Навършило 18 годишна възраст
3. Живеещо на територията на Република България
4. Регистрирано на https://jagermeister.promo/ със следните данни: две имена, имейл адрес, телефон.
5. С активна регистрация в платформа Spotify https://www.spotify.com/.

6. Споделило през регистрацията си в Състезанието на https://jagermeister.promo/ линк към създаден от него плейлист чрез неговата регистрация в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/ ), съответстващ на изискванията в дадената категория за участие – електронна музика, Old school и New Sound, описани в Част 7.
7. Декларирало, че е запознато  и приема „Официалните правила на Състезанието“.
4.2. В Състезанието не могат за участват служителите на Организатора, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани със СЪСТЕЗАНИЕТО, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Състезанието се провежда в три последователни етапа, както следва:

Етап 1 – Участникът поставя в регистрацията си за Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”, направена на https://jagermeister.promo/, линк към създаден от него плейлист в платфомата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)

Продължителност и срокове на ЕТАП 1:
Етап 1 – стартира в 00:01 на 20.11.2021г. и продължава до 23:59ч. на 05.12.2021г.

Платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” е разделена на 3 категории за участие. Всяка категория има музикален/ни ментор/и. Категориите и менторите на Състезанието са разделени по следния начин:
• OLD SCHOOL – ментори NDOE и WOSH MC;
• NEW SOUND – ментор Dope Zoo;
• ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC MUSIC – ментор DJ Doncho

Участникът преценява сам в коя категорията на Състезанието ще участва и сподели линк към създаден от него плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)  Участието в Състезанието е напълно безплатно.

Един Участник има право да се включи в Състезанието с по един собствено създаден плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/), във всяка една от трите категории на Състезанието.

Плейлистът следва да бъде създаден в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) от Участник, спрямо изискванията на Състезанието и тези на съответната категория, както и при спазване от страна на участника на правилата за създаване, разпространение и ползване на плейлисти на музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) („Плейлист“). 

За всяка една от категориите, участникът е необходимо да има профил в музикалната платформа Spotify ( https://www.spotify.com/ или https://open.spotify.com/ )

-След успешно създаване на Плейлист в музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) и при спазване от страна на участника на правилата за създаване, разпространение и ползване на плейлисти на музикалната платформа Spotify, участникът трябва да сподели линк към него и да попълни форма за регистрация на секцията за регистрация в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/.
-В своя профил, участникът е необходимо да качи линк към създаден Плейлист спрямо Изискванията на Състезанието и съответната категория, посочени в Част 7.

В Състезанието се допускат само участници, които отговарят на условята за участие, посочени в Част 4, с Плейлисти, които отговарят на предварително зададените от Организатора и от менторите изисквания, описани подробно в тези Официални правила, в т.ч. Част 7.

Оценяване на участниците в Етап 1:

Всички участници от Етап 1, които ще продължат към Етап 2, ще бъдат оценявани и одобрени по следния начин:

Категория OLD SCHOOL:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от менторите NDOE и WOSH MC в категория „OLD SCHOOL“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Категория NEW SOUND:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от менторите Dope Zoo в категория „NEW SOUND“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“:
Всеки участник ще бъде оценен и одобрен за преминаване към следващия етап в Състезанието от ментор DJ Doncho в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“ само и единствено, в случай че Плейлистът, към който е качен линк в съответната категория в Състезанието, отговаря на изискванията по Част 7 по-долу за съответната категория и на останалите изисквания в тези Официални правила.

Участниците ще бъдат уведомени по имейл за продължаването им към ЕТАП 2, в срок от три (3) работни дни след регистрацията им в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”, но не по-късно от 08.12.2021г.

Етап 2 – Гласуване за Плейлисти в Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!”

Продължителност и срокове на ЕТАП 2:
Етап 2 – стартира в 00:01 на 09.12.2021г. и продължава до 23:59ч. на 17.12.2021г.

След края на Етап 1, предоставени линкове към Плейлисти от музикалната платформа Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) от всеки одобрен да продължи в Етап 2 участник, ще бъдат публикувани на платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” - на https://jagermeister.promo/, където публиката на сайта ще може да гласува за тях.
Всеки участник има възможност да споделя участието си чрез социалните мрежи, както и във всички удачни за него канали. Целта е участникът да събере възможно най-много гласове на „създадения плейлист“ в платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/.

Платформата за гласуване “Новият музикален MEISTER си ТИ!” на https://jagermeister.promo/ ще бъде активна от 00:01 на 09.12.2021г до 23:59ч. на 17.12.2021 г. След това линковете към Плейлисти могат да бъдат активни, но опцията за гласуване ще бъде премахната.

Във финалния Етап 3 ще преминат по трима участници от всяка категория, събрали най-много гласове на на https://jagermeister.promo/ , на собствено създадения Плейлист.

Етап 3 – Обявяване на победителите в “Новият музикален MEISTER си ТИ!”
Класирането на преминалите в Етап 3 участници ще бъде според броя гласувания на споделените линкове към музикални Плейлисти в платформата на Състезанието “Новият музикален MEISTER си ТИ!” през Втория етап на Състезанието. 

Тримата преминали в Етап 3 участници за всяка от категориите в Състезанието се класират на първо, второ и трето място за всяка категория по възходящ ред съобразно събраните гласове (получилият най-много гласове в Етап 2 за съответната категория се класира на първо място в тази категория, участникът събрал най-много гласове за същата категория след него се класира на второ място в категорията и на трето място в тази категория се класира участникът събрал най-много гласове след тях за същата категория).

Участниците, класирани на първо, второ и трето място за всяка една от трите категории музикални стилове се обявяват на платформата на Състезанието: https://jagermeister.promo/ на 20.12.2021г.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

Механизъм за гласуване в Състезанието
Платформата на “Новият музикален MEISTER си ТИ!”е разделена на 3 категории, в които може да се извърши гласуването:
•OLD SCHOOL
•NEW SOUND
•ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC MUSIC

За да може гласуващият участник да се включи в гласуването за Състезанието, е необходимо да отговаря на изискванията, посочени в част 4 и да извърши следните действия:
-Да натисне бутон „VOTE”;
-Непосредствено след натискане на бутона „VOTE” ще се появи прозорец за регистрация. Прозорецът за регистрация е необходим за вход в платформата https://jagermeister.promo, чрез който да се осъществи гласуването.
-След направена успешна регистрация на платформата https://jagermeister.promo, гласуващото лице има право на 3 гласа за целия етап от състезанието.
-Трите гласа могат да бъдат дадени по преценка на гласуващите участници:
--За един и същи участник
--За двама или трима участници, независимо от музикалната категория.
Състезанието и гласуването са напълно безплатни и не изискват покупка на продукт.
Един Гласуващ участник има право да се включи в Състезанието във всеки от музикалните жанрове.
Един Гласуващ участник има право на 3 гласа за целия етап на състезанието, които могат да се използват по преценка на гласуващия, както е посочено по-горе.
Участници, опитали се да нарушат или нарушили правилата на Състезаниетo и/или гласуването, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по- долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, а техните гласове няма да бъдат зачетени в Състезанието.

Споделените в платформата на Състезанието линкове към Плейлисти за всяка една категория, създадени предварително в музикалната платформата Spotify, следва да отговарят на описаните по-долу изисквания:

Изисквания за плейлист в категория „OLD SCHOOL”
За да премине одобрение през първи етап в категория „OLD SCHOOL“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „OLD SCHOOL“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•Boom Bap
•G-Funk
•West Coast
•East Coast
•Hardcore
•Jazz
•Rap
-В собствено създадения плейлист от категория „OLD SCHOOL“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

Изисквания за плейлист в категория „NEW SOUND“
За да премине одобрение през първи етап в категория „NEW SOUND“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „NEW SOUND“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•Trap
•Drill
•Grime
-В собствено създадения плейлист от категория „NEW SOUND“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

Изисквания за плейлист в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“
За да премине одобрение през първи етап в категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“, предоставения плейлист от участника, трябва да бъде:
-Създаден чрез регистрация в собствен на участника профил в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/)
-Собствено създаденият плейлист в платформата Spotify (https://www.spotify.com или https://open.spotify.com/) трябва да бъде споделен чрез линк във формата за участие в Състезанието на платформата https://jagermeister.promo/
-Собствено създаденият плейлист трябва да съдържа максимум 15 песни/трака от посочените по-долу стилове.
-Заглавието на плейлиста трябва да съдържа думата „Jagermeister”/„Jägermeister“. Това заглавие, следва да не се променя по време на периода на Състезанието, посочен в Част 5. Заглавието на плейлиста следва да не съдържа други търговски марки, изрази - подвеждащи или такива приканващи към дискриминация, омраза, обида или накърняващи честта и доброто име на лица и организации, насърчаване на поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора, животни, околна среда или каквито и да е неприлични или несъвместими с обществения морал изрази, не следва да съдържа химна на Република България или части от него.
-В категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“ могат да бъдат включвани тракове от следните стилове:
•House
•Тechno
•Тrance
•Afro
•Drum’n’bass
•Breakbeat
•EDM
-В собствено създадения плейлист от категория „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC“ не трябва да присъстват тракове/песни от други стилове музика, освен посочените за категорията.

За всяка музикална категория, за класираните в Етап 3 участници за съответната категория ще бъдат отсъдени следните награди:

Категория OLD SCHOOL
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.

Категория NEW SOUND
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.

Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ „ELECTRONIC“
За класирания на 1-во място – Професионална колона за събития на марката SOUNDBOKS в колаборация с бранда Jägermeister.
За класирания на 2-ро място – Кецове по избор от магазин Contrabanda - https://www.contrabanda.bg/.
За класирания на 3-то място – Jägermeister лимитиран merch сет, включващ суитшърт и шапка.
Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието, изпълнили всички критерии за участие, събрали най-много гласове в съотвените категории за участие и класирани на съответното място в съответната музикална категория в Състезанието.

НАГРАДИ ЗА ГЛАСУВАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
До 20.12.2021г., се теглят на случаен принцип, посредством софтуер: https://www.random.org/ 36 човека сред регистрираните участници в платформата, които са гласували в периода на Етап 2 за някой от участниците в Състезанието, които печелят една от следните награди:
•1 чифт персонализирани кецове „Jagermeister”.
•5 броя Bluetooth колони Jägermeister.
•10 компакт диска NDOE
•10 компакт диска Wosh MC
10 броя ваучери от магазин Contrabanda, всеки на стойност 50 (петдесет) лева с валидност до 31.12.2022г.

Наградите се теглят в последователността, описана по-горе – първият изтеглен печеливш получава 1 чифт персонализирани кецове „Jagermeister”, следващите 5 печеливши - Bluetooth колони Jägermeister и т.н.

Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от тях електронна поща в срок до 20.12.2021г

НАГРАДИ ОТ ЖУРИТО
До 20.12.2021, ще се проведе избор от журито/менторите за всяка една категория описана в ЧАСТ 7, за най-добър избор на песни в Плейлист.
Тази награда се предоставя от ментора във всяка категория, по негова преценка, за един участник, за един определен от него участник в същата категория. За всяка музикална категория ще бъдат отсъдени следните награди:

Категория OLD SCHOOL – лимитирана серия раница Wosh Mc X Kloshar bags, бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.

Категория NEW SOUND – 5 пропуска за We Trap @Exe Club с валидност до 20.06.2022г., бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.

Категория ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА/ ELECTRONIC: - 5 пропуска в PM Club с валидност до 20.06.2022г., бутилка Jagermeister Manifest 1L за споделяне с приятели. Приканваме към отговорна консумация.

Всички решения на менторите са окончателни и не подлежат на обжалване.
Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от тях електронна поща в срок до 20.12.2021г

Наградите се предоставят на спечелилите участници и гласуващи, отговарящи на настоящите правила за участие и гласуване в Състезанието. Приканваме към отговорна консумация на алкохол.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите в срок от 30 работни дни след приключване на Състезанието на 20.12.2021 на предоставената от тях електронна поща/ телефон, с цел да го информират, че печели награда. При свързане с печеливш, същият следва да посочи имена, телефон и адрес в рамките на България, където да се осъществи доставката на наградата.

Спечелил, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и/или електронна поща и/или информация и Организаторът или Партньорът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и/или който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си, във всички случаи в срок до 5 работни дни от изпращане на уведомителния имейл, че е сред спечелилите и/или се установи, че не отговаря на кое да е условие по тези Официални правила, и/или за получаване на награда, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

Във връзка с чл. 9.6. в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща.

Данни за самоличността на спечелилите ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в състезанието и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когат е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.Краен срок за участие: 20 Декември 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай