Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете смарт часовник Garmin, плажни кърпи и продукти Waya


Спечелете смарт часовник Garmin, плажни кърпи и продукти Waya

WAYA 2 GO! Закупихте ли WAYA Forte капсули след 1-ви Юни?

Участвайте и можете да спечелите страхотни награди! Голямата награда е Смарт часовник Garmin!

За да участва в играта Участникът трябва да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес https://www.waya.bg/, както и да приложи към онлайн формуляра и снимка на касова бележка, която видно и недвусмислено удостоверява покупка в периода 01.06.2021 г. до 03.09.2021 г. на 1-а или повече опаковки Вая форте капсули x 15.

Всеки участник има право да участва с повече от една регистрации и да приложи неограничен брой различни касови бележки, които да отговарят на критериите по т.3.1 , но може да спечели само една награда в рамките на Играта.. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Всяка валидна регистрация, отговаряща на условията по т.3.1 участва в тегленето за разпределение на наградите. Наградите са:

    1 брой смарт часовник Гармин
    15 броя плажни хавлии
    30 опаковки Вая капсула

Участието в Играта дава възможност за спечелване на 1 от 46 награди, които ще се теглят на случаен принцип, както следва :

А) Теглене на 15 печеливши участници – 02 юли 2021

    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

Б) Теглене на 15 печеливши участници – 06 август 2021

    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

В) Теглене на 16 печеливши участници – 03 септември 2021

    1 брой смарт часовник Гармин
    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

Организаторът на играта се задължава да обяви на онлайн платформата на играта https://www.waya.bg/. , в срок до 10 работни дни, след всяко от тегленията на случаен принцип, имената на печелившите участници.

Организаторът на играта се задължава да се свърже в срок до 10 работни дни след всяко от тегленията на случаен принцип, с участниците, които са спечелили и са обявени и да организира и съгласува с тях условията по доставяне на наградата.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт до 5 работни дни след обявяването на имената им от телефонен номер 02/4274958. На този телефон или на имейл info(at)waya.bg печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат наградите си.

Във всеки от случаите, след всяко от тегленията на случаен принцип и преди 03 септември, в които Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник или да предостави посочените по-горе награди по други причини, Организаторът се задължава да прехвърли наградата и тя да бъде изтеглена в последния ден и последното теглене, а именно - 03 септември 2021 г.


Условия за участие

WAYA 2 GO! Закупихте ли WAYA Forte капсули след 1-ви Юни?

Участвайте и можете да спечелите страхотни награди! Голямата награда е Смарт часовник Garmin!

За да участва в играта Участникът трябва да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес https://www.waya.bg/, както и да приложи към онлайн формуляра и снимка на касова бележка, която видно и недвусмислено удостоверява покупка в периода 01.06.2021 г. до 03.09.2021 г. на 1-а или повече опаковки Вая форте капсули x 15.

Всеки участник има право да участва с повече от една регистрации и да приложи неограничен брой различни касови бележки, които да отговарят на критериите по т.3.1 , но може да спечели само една награда в рамките на Играта.. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Всяка валидна регистрация, отговаряща на условията по т.3.1 участва в тегленето за разпределение на наградите. Наградите са:

    1 брой смарт часовник Гармин
    15 броя плажни хавлии
    30 опаковки Вая капсула

Участието в Играта дава възможност за спечелване на 1 от 46 награди, които ще се теглят на случаен принцип, както следва :

А) Теглене на 15 печеливши участници – 02 юли 2021

    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

Б) Теглене на 15 печеливши участници – 06 август 2021

    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

В) Теглене на 16 печеливши участници – 03 септември 2021

    1 брой смарт часовник Гармин
    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

Организаторът на играта се задължава да обяви на онлайн платформата на играта https://www.waya.bg/. , в срок до 10 работни дни, след всяко от тегленията на случаен принцип, имената на печелившите участници.

Организаторът на играта се задължава да се свърже в срок до 10 работни дни след всяко от тегленията на случаен принцип, с участниците, които са спечелили и са обявени и да организира и съгласува с тях условията по доставяне на наградата.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт до 5 работни дни след обявяването на имената им от телефонен номер 02/4274958. На този телефон или на имейл info(at)waya.bg печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат наградите си.

Във всеки от случаите, след всяко от тегленията на случаен принцип и преди 03 септември, в които Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник или да предостави посочените по-горе награди по други причини, Организаторът се задължава да прехвърли наградата и тя да бъде изтеглена в последния ден и последното теглене, а именно - 03 септември 2021 г.Краен срок за участие: 03 Септември 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай