Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете смарт часовници Xiaomi Redmi Watch 3 и смарт кантари Xiaomi Mi Body Composition Scale 2


Спечелете смарт часовници Xiaomi Redmi Watch 3 и смарт кантари Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

1 УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА “МОЯТ А1 ТИ Е НА КЪСМЕТ“ ЗА ПЕРИОДА 01.05.23 – 30.07.23 1. Организатор: Организатор на кампанията „Моят А1 ти е на късмет“ за периода 01.05.23 – 30.07.23 г. („Кампанията“) е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София,ул.„Кукуш”№1 („A1 ” или „Организаторът”). 2. Период и канали за участие: 2.1. Периодът за участие в Кампанията е: 01.05.2023г. – 30.07.2023г. 2.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез портала Моят А1 („Портала“), който е достъпен през страницата на А1 (www.a1.bg) и мобилното приложение Моят A1 („Приложението“), наричани заедно „Моят А1“. 2.3. Кампанията се провежда като част от лоялната програма на А1 България “А1 Клуб”. 3. Награди: 3.1. Моментни дневни награди - Бонус пакети. 3.1.1. Всеки Бонус пакетпредставлява еднократен допълнителен пакет с включен определен обем потребление на електронни съобщителни услуги, който може да бъде активиран на А1 мобилен номер, към тарифния план на абонат по договор за мобилна гласова услуга с А1. Един Участник може да участва, спечели и активира по един Бонус пакет на ден (от 00:00ч. до 23:59 часа ) след: (i) влизане в съществуващ профил в Моят А1*; (ii) приемане на настоящите Условия на кампанията “Моят А1 ти е на късмет“ за периода 01.05.23 – 30.07.23 г. („Условия/та“) и Политика на А1 България ЕАД за обработване на лични данни при провеждане на кампании („Политиката за поверителност“); (iii) завъртане на виртуално колело; и (iv) попълване на валиден А1 мобилен номер на гласова услуга на абонаментен план, който да получи съответния Бонус пакет. *За да участват в кампанията, ползвателите на мобилното приложение Моят А1, трябва да проверят дали то е с последната актуална версия в Google Play Store/ App Store. 3.1.2. Бонус пакетите са: Описание Валидност 50 SMS в мрежата на А1 24 часа от активация 100 минути за национални разговори 24 часа от активация Неограничени минути за национални разговори 24 часа от активация 5000 МВ мобилен интернет на максимална скорост 24 часа от активация Неограничени МВ мобилен интернет на максимална скорост 24 часа от активация 2 3.1.3. Условия на Бонус пакетите: - Мобилен интернет на максимална скорост - пакетът включва мобилен интернет на максимална скорост и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и трафикът на данни се таксува съгласно тарифния план на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва определен обем мобилен интернет, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет, с изключение на случаите когато към тарифния план има активиран допълнителен пакет с мобилен интернет за нощно сърфиране, който винаги се изразходва с приоритет в часовия диапазон в който се прилага. Ако тарифният план на абоната не включва определен обем мобилен интернет и Бонус пакетът с включени МВ на максимална скорост бъде изразходван преди изтичане на срока му на валидност, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps докато изтече срокът му на валидност (24 часа). Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния план на абоната. При констатиран риск от злоупотреба с пакети с включено неограничено потребление, нетипичен трафик и/или неправомерно ползване на услугите, А1 може да ограничи скоростта до 64 Кbps на дневна база, както и да спре достъпа до мрежата. Бонус пакетът не е валиден за използване в роуминг. - Минути за национални разговори – пакетът включва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и се прилагат условията на тарифния плана на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в страна, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет. Бонус пакетът не включва минути за изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът е валиден за ползване в роуминг в ЕС, спрямо Условия за роуминг в ЕС. А1 има право да спре достъпа на абоната до мрежата при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. - SMS към мобилната мрежа на Оператора – пакетът включва изходящи кратки текстови съобщения към мобилни номера от мрежата на А1 и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и се прилагат условията на тарифния план на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва определен обем SMS-и към мобилната мрежа на А1, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет. Бонус пакетът не включва SMS-и към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към 3 номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът не е валиден за използване в роуминг. 3.2. Седмични награди (Предметни награди) 3.2.1. Седмична награда може да бъде получена от Участник, който след завъртане на виртуалното колело (i) попадне на сектор, предоставящ възможност за участие в тегленето на предметни награди, и (ii) заяви желание да участва в тегленето чрез: - избор на номер на услуга от падащо меню. В тегленето на Седмична награда могат да участват само номера на А1 услуги, които са активирани и се ползват преди началната дата на Кампанията. В тегленето на Седмична награда могат да участват номера на електронни съобщителни услуги, предоставяни от А1, с изключение на услуги по договор с абонат, обслужван от Акаунт мениджър и предплатен мобилен интернет. - попълване на регистрационна форма, която се визуализира след избор на номер на услуга съгласно предходния параграф и включва две имена по лична карта, валиден имейл и телефон за контакт, коректна информация за адрес (Населено място, Квартал, Улица, Блок №, Вход, Етаж, Апартамент), на който да бъде предоставена предметната награда 3.2.2. При спечелване на Бонус пакет или попадане на сектор за участие в тегленето на Седмичните награди, не е задължително Участникът да се възползва от него. 3.2.3. Седмичните награди са: Описание Модел Брой награди за седмица Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 3 5 Смарт кантар Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 10 3.2.4. Участниците, които имат право да получат Седмична награда се определят чрез електронно теглене и на произволен принцип. Резултатите от тегленето на Седмична награда се констатира от комисия, съставена от представители на Организатора. 3.2.5. Седмична награда се разпределя само на Участници, които отговарят на настоящите Условия. След изтегляне на всеки печеливш Участник (основен и резервни) се извършва проверка дали този Участник отговаря на поставените в настоящите Условия изисквания. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на Награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията. 3.2.6. Тегленето на Седмични награди, за изминала седмица, се провежда всяка сряда (първата дата е 10.05.2023г.) от Периода на Кампанията. При всяко теглене се определят Участници, които печелят Седмичните награди (по т. 3.2.3). Освен определяне на печеливши Участници за предходната седмица се изтеглят и още 5 (петима) резервни печеливши Участници за всяка от двете предметни награди. Всеки резервен печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие че 4 последният не отговаря на условията, не може да бъде открит, откаже и/или не може да получи Наградата в определения срок. 4. Участници и условия за участие: 4.1. В Кампанията имат право да участват добросъвестни дееспособни физически лица и юридически лица, които не се обслужват от Акаунт мениджър, които: 4.1.1. имат регистрация в Моят А1 с титулярен или ползвателски профил; 4.1.2. ползват електронна съобщителна услуга от А1, която е (i) активирана преди началната дата на Кампанията – 01.05.2023 г. по договор с абонат - член на лоялната програма А1 Клуб по смисъла на Правилата за участие и ползване на А1 Клуб и (ii) е активна към датата на теглене и предоставяне на Награда; 4.1.3. предприемат необходимите действия за получаване на Моментна награда и/или заявят участие в тегленето на Седмична награда, като попълнят съответните данни по реда описан в тези Условия; 4.1.4. приемат тези Условия и Политиката за поверителност. 4.2. За Участник, съответно печеливш Участник на Седмична награда се счита ползвателят на Моят А1 („Ползвател/ят“), чиито данни са попълнени в регистрационната форма за участие, независимо от това кой е страна по договора за съответната услуга („Абонат/ът“) или на чие име е регистрирана съответната предплатена карта („Потребител/ят“). 4.3. В Кампанията нямат право да участват: 4.3.1. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители, на следните електронни съобщителни услуги: услуги по договор с абонат, обслужван от Акаунт мениджър и предплатен мобилен интернет; 4.3.2. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители на електронни съобщителни услуги, активирани след 01.05.2023г.; 4.3.3. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители на услуги, за които са налице непогасени изискуеми задължения към А1 или чиито достъп е спрян през Периода за участие и към момента на получаване на Награда; 4.3.4. Служители на Организатора, служители на други компании, на които са възложени дейности или са изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора, в качеството им на предприятия - ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства, както и служители на партньори на Организатора, които съдействат за предоставяне на Предметни награди. 4.4. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че: 4.4.1. е предоставил неверни, неточни или непълни данни; 4.4.2. е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи Награда по измамен или друг незаконен начин; 4.4.3. не отговаря на или нарушава изискванията на тези Условия. 5 4.5. Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора. 4.6. Една услуга, отговаряща на условията, може да участва само веднъж на ден в Кампанията, без значение в колко профила в Моят А1 е въведена. 5. Получаване на Награда: 5.1. В срок до 5 (пет) работни дни след датата на определяне на Участник, който печели Седмична награда, същият ще бъде информиран от Организатора за спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез обаждане на телефонния номер, посочен в регистрационната форма за участие в Кампанията. Ако Участникът не бъде открит и не върне обаждане до 2 (два) работни дни от датата на първото позвъняване на телефонния номер от регистрационната форма за участие, същият губи право да получи съответната награда. 5.2. По време на телефонния разговор, проведен по реда на предходната точка печелившият Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, които са необходими за получаването на Наградата: три имена, телефон, адрес за доставка на Седмична награда, навършени години, други данни, необходими за предоставяне на предметната награда. 5.3. В случай че съответният печеливш Участник не отговори на обажданията, за да предостави необходимите данни до 2 (два) работни дни или откаже да получи Наградата, за печеливш се счита следващият резервен печеливш Участник, който ще получи телефонно обаждане на телефонния номер от регистрационната форма за участие по реда на т. 5.1 и т.5.2. В случай че никой от съответните резервни печеливши Участници не отговори в срок до 2 (два) работни дни от първото позвъняване или откаже да получи Наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира. 5.4. Седмична награда се получава на посочен от печелившия Участник адрес, който е предоставил на Организатора по реда на т. 5.1-5.3., чрез избран от Организатора доставчик на куриерски услуги (Speedy). Преди получаване на Наградата печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на лична карта. Предаването на Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница за куриерската услуга, попълване и подписване на Протокол и декларация за предоставена награда. 5.5. Седмичната награда може да бъде получена след датата на уведомяване и уточняване на печелившия Участник по описания по-горе ред, в рамките на сроковете за доставка на куриерската фирма. 5.6. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност. 5.7. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица. 6. Права и отговорности: 6 6.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че Награда не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответния Участник да се идентифицира, и/или да получи Наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник; и б) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на Награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи. 6.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай че Участникът е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация. 6.3. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име с коректни данни. Данните се удостоверяват с представяне на лична карта при получаване на Награда. 6.4. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците. 6.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията. 6.6. За манипулация по предходната точка ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията. 6.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на Наградата от Кампанията. 7. Деклариране на наградите: 7.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Седмичната награда, която се предоставя в настоящата Кампания, е на стойност по- висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. 7 7.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни, включително три имена и ЕГН, за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация. 8. Допълнителни разпоредби: 8.1. Участникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на Наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на лицето, което има право да получи Награда, и установяване на обратна връзка с печеливш Участник за получаване на Наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници с цел установяване на връзка с печеливш Участник и предоставянето на Награда. Личните данни няма да бъдат използвани за други цели. 8.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за поверителност. Преди да участва в Кампанията всяко лице следва да се запознае с посочената политика. 8.3. Организаторът може да популяризира Кампанията и да публикува снимков материал или информация за Кампанията и връчването на Предметните награди в социалните мрежи ( Facebook, Linked in, Twitter и т.н.), включително да публикува и три имена на печеливш участник на Страницата на А1 и на официалната си страница в Twitter (https://www.Twitter/A1Bulgaria). Печелившите Участници приемат да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организаторите с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това. 8.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им страницата на А1. 8.5. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носят гаранционна отговорност за предоставяната награда. 8.6. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията. 8.7. Допълнителна информация може да бъде получена, както на сайта www.a1.bg, така и на телефонен номер *88 или 088 123. Настоящите Условия влизат в сила от 01.05.2023г.

Условия за участие

1 УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА “МОЯТ А1 ТИ Е НА КЪСМЕТ“ ЗА ПЕРИОДА 01.05.23 – 30.07.23 1. Организатор: Организатор на кампанията „Моят А1 ти е на късмет“ за периода 01.05.23 – 30.07.23 г. („Кампанията“) е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София,ул.„Кукуш”№1 („A1 ” или „Организаторът”). 2. Период и канали за участие: 2.1. Периодът за участие в Кампанията е: 01.05.2023г. – 30.07.2023г. 2.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез портала Моят А1 („Портала“), който е достъпен през страницата на А1 (www.a1.bg) и мобилното приложение Моят A1 („Приложението“), наричани заедно „Моят А1“. 2.3. Кампанията се провежда като част от лоялната програма на А1 България “А1 Клуб”. 3. Награди: 3.1. Моментни дневни награди - Бонус пакети. 3.1.1. Всеки Бонус пакетпредставлява еднократен допълнителен пакет с включен определен обем потребление на електронни съобщителни услуги, който може да бъде активиран на А1 мобилен номер, към тарифния план на абонат по договор за мобилна гласова услуга с А1. Един Участник може да участва, спечели и активира по един Бонус пакет на ден (от 00:00ч. до 23:59 часа ) след: (i) влизане в съществуващ профил в Моят А1*; (ii) приемане на настоящите Условия на кампанията “Моят А1 ти е на късмет“ за периода 01.05.23 – 30.07.23 г. („Условия/та“) и Политика на А1 България ЕАД за обработване на лични данни при провеждане на кампании („Политиката за поверителност“); (iii) завъртане на виртуално колело; и (iv) попълване на валиден А1 мобилен номер на гласова услуга на абонаментен план, който да получи съответния Бонус пакет. *За да участват в кампанията, ползвателите на мобилното приложение Моят А1, трябва да проверят дали то е с последната актуална версия в Google Play Store/ App Store. 3.1.2. Бонус пакетите са: Описание Валидност 50 SMS в мрежата на А1 24 часа от активация 100 минути за национални разговори 24 часа от активация Неограничени минути за национални разговори 24 часа от активация 5000 МВ мобилен интернет на максимална скорост 24 часа от активация Неограничени МВ мобилен интернет на максимална скорост 24 часа от активация 2 3.1.3. Условия на Бонус пакетите: - Мобилен интернет на максимална скорост - пакетът включва мобилен интернет на максимална скорост и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и трафикът на данни се таксува съгласно тарифния план на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва определен обем мобилен интернет, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет, с изключение на случаите когато към тарифния план има активиран допълнителен пакет с мобилен интернет за нощно сърфиране, който винаги се изразходва с приоритет в часовия диапазон в който се прилага. Ако тарифният план на абоната не включва определен обем мобилен интернет и Бонус пакетът с включени МВ на максимална скорост бъде изразходван преди изтичане на срока му на валидност, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps докато изтече срокът му на валидност (24 часа). Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния план на абоната. При констатиран риск от злоупотреба с пакети с включено неограничено потребление, нетипичен трафик и/или неправомерно ползване на услугите, А1 може да ограничи скоростта до 64 Кbps на дневна база, както и да спре достъпа до мрежата. Бонус пакетът не е валиден за използване в роуминг. - Минути за национални разговори – пакетът включва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и се прилагат условията на тарифния плана на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в страна, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет. Бонус пакетът не включва минути за изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът е валиден за ползване в роуминг в ЕС, спрямо Условия за роуминг в ЕС. А1 има право да спре достъпа на абоната до мрежата при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. - SMS към мобилната мрежа на Оператора – пакетът включва изходящи кратки текстови съобщения към мобилни номера от мрежата на А1 и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и се прилагат условията на тарифния план на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва определен обем SMS-и към мобилната мрежа на А1, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет. Бонус пакетът не включва SMS-и към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към 3 номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът не е валиден за използване в роуминг. 3.2. Седмични награди (Предметни награди) 3.2.1. Седмична награда може да бъде получена от Участник, който след завъртане на виртуалното колело (i) попадне на сектор, предоставящ възможност за участие в тегленето на предметни награди, и (ii) заяви желание да участва в тегленето чрез: - избор на номер на услуга от падащо меню. В тегленето на Седмична награда могат да участват само номера на А1 услуги, които са активирани и се ползват преди началната дата на Кампанията. В тегленето на Седмична награда могат да участват номера на електронни съобщителни услуги, предоставяни от А1, с изключение на услуги по договор с абонат, обслужван от Акаунт мениджър и предплатен мобилен интернет. - попълване на регистрационна форма, която се визуализира след избор на номер на услуга съгласно предходния параграф и включва две имена по лична карта, валиден имейл и телефон за контакт, коректна информация за адрес (Населено място, Квартал, Улица, Блок №, Вход, Етаж, Апартамент), на който да бъде предоставена предметната награда 3.2.2. При спечелване на Бонус пакет или попадане на сектор за участие в тегленето на Седмичните награди, не е задължително Участникът да се възползва от него. 3.2.3. Седмичните награди са: Описание Модел Брой награди за седмица Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 3 5 Смарт кантар Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 10 3.2.4. Участниците, които имат право да получат Седмична награда се определят чрез електронно теглене и на произволен принцип. Резултатите от тегленето на Седмична награда се констатира от комисия, съставена от представители на Организатора. 3.2.5. Седмична награда се разпределя само на Участници, които отговарят на настоящите Условия. След изтегляне на всеки печеливш Участник (основен и резервни) се извършва проверка дали този Участник отговаря на поставените в настоящите Условия изисквания. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на Награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията. 3.2.6. Тегленето на Седмични награди, за изминала седмица, се провежда всяка сряда (първата дата е 10.05.2023г.) от Периода на Кампанията. При всяко теглене се определят Участници, които печелят Седмичните награди (по т. 3.2.3). Освен определяне на печеливши Участници за предходната седмица се изтеглят и още 5 (петима) резервни печеливши Участници за всяка от двете предметни награди. Всеки резервен печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие че 4 последният не отговаря на условията, не може да бъде открит, откаже и/или не може да получи Наградата в определения срок. 4. Участници и условия за участие: 4.1. В Кампанията имат право да участват добросъвестни дееспособни физически лица и юридически лица, които не се обслужват от Акаунт мениджър, които: 4.1.1. имат регистрация в Моят А1 с титулярен или ползвателски профил; 4.1.2. ползват електронна съобщителна услуга от А1, която е (i) активирана преди началната дата на Кампанията – 01.05.2023 г. по договор с абонат - член на лоялната програма А1 Клуб по смисъла на Правилата за участие и ползване на А1 Клуб и (ii) е активна към датата на теглене и предоставяне на Награда; 4.1.3. предприемат необходимите действия за получаване на Моментна награда и/или заявят участие в тегленето на Седмична награда, като попълнят съответните данни по реда описан в тези Условия; 4.1.4. приемат тези Условия и Политиката за поверителност. 4.2. За Участник, съответно печеливш Участник на Седмична награда се счита ползвателят на Моят А1 („Ползвател/ят“), чиито данни са попълнени в регистрационната форма за участие, независимо от това кой е страна по договора за съответната услуга („Абонат/ът“) или на чие име е регистрирана съответната предплатена карта („Потребител/ят“). 4.3. В Кампанията нямат право да участват: 4.3.1. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители, на следните електронни съобщителни услуги: услуги по договор с абонат, обслужван от Акаунт мениджър и предплатен мобилен интернет; 4.3.2. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители на електронни съобщителни услуги, активирани след 01.05.2023г.; 4.3.3. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители на услуги, за които са налице непогасени изискуеми задължения към А1 или чиито достъп е спрян през Периода за участие и към момента на получаване на Награда; 4.3.4. Служители на Организатора, служители на други компании, на които са възложени дейности или са изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора, в качеството им на предприятия - ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства, както и служители на партньори на Организатора, които съдействат за предоставяне на Предметни награди. 4.4. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че: 4.4.1. е предоставил неверни, неточни или непълни данни; 4.4.2. е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи Награда по измамен или друг незаконен начин; 4.4.3. не отговаря на или нарушава изискванията на тези Условия. 5 4.5. Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора. 4.6. Една услуга, отговаряща на условията, може да участва само веднъж на ден в Кампанията, без значение в колко профила в Моят А1 е въведена. 5. Получаване на Награда: 5.1. В срок до 5 (пет) работни дни след датата на определяне на Участник, който печели Седмична награда, същият ще бъде информиран от Организатора за спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез обаждане на телефонния номер, посочен в регистрационната форма за участие в Кампанията. Ако Участникът не бъде открит и не върне обаждане до 2 (два) работни дни от датата на първото позвъняване на телефонния номер от регистрационната форма за участие, същият губи право да получи съответната награда. 5.2. По време на телефонния разговор, проведен по реда на предходната точка печелившият Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, които са необходими за получаването на Наградата: три имена, телефон, адрес за доставка на Седмична награда, навършени години, други данни, необходими за предоставяне на предметната награда. 5.3. В случай че съответният печеливш Участник не отговори на обажданията, за да предостави необходимите данни до 2 (два) работни дни или откаже да получи Наградата, за печеливш се счита следващият резервен печеливш Участник, който ще получи телефонно обаждане на телефонния номер от регистрационната форма за участие по реда на т. 5.1 и т.5.2. В случай че никой от съответните резервни печеливши Участници не отговори в срок до 2 (два) работни дни от първото позвъняване или откаже да получи Наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира. 5.4. Седмична награда се получава на посочен от печелившия Участник адрес, който е предоставил на Организатора по реда на т. 5.1-5.3., чрез избран от Организатора доставчик на куриерски услуги (Speedy). Преди получаване на Наградата печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на лична карта. Предаването на Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница за куриерската услуга, попълване и подписване на Протокол и декларация за предоставена награда. 5.5. Седмичната награда може да бъде получена след датата на уведомяване и уточняване на печелившия Участник по описания по-горе ред, в рамките на сроковете за доставка на куриерската фирма. 5.6. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност. 5.7. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица. 6. Права и отговорности: 6 6.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че Награда не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответния Участник да се идентифицира, и/или да получи Наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник; и б) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на Награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи. 6.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай че Участникът е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация. 6.3. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име с коректни данни. Данните се удостоверяват с представяне на лична карта при получаване на Награда. 6.4. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците. 6.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията. 6.6. За манипулация по предходната точка ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията. 6.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на Наградата от Кампанията. 7. Деклариране на наградите: 7.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Седмичната награда, която се предоставя в настоящата Кампания, е на стойност по- висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. 7 7.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни, включително три имена и ЕГН, за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация. 8. Допълнителни разпоредби: 8.1. Участникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на Наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на лицето, което има право да получи Награда, и установяване на обратна връзка с печеливш Участник за получаване на Наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници с цел установяване на връзка с печеливш Участник и предоставянето на Награда. Личните данни няма да бъдат използвани за други цели. 8.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за поверителност. Преди да участва в Кампанията всяко лице следва да се запознае с посочената политика. 8.3. Организаторът може да популяризира Кампанията и да публикува снимков материал или информация за Кампанията и връчването на Предметните награди в социалните мрежи ( Facebook, Linked in, Twitter и т.н.), включително да публикува и три имена на печеливш участник на Страницата на А1 и на официалната си страница в Twitter (https://www.Twitter/A1Bulgaria). Печелившите Участници приемат да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организаторите с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това. 8.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им страницата на А1. 8.5. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носят гаранционна отговорност за предоставяната награда. 8.6. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията. 8.7. Допълнителна информация може да бъде получена, както на сайта www.a1.bg, така и на телефонен номер *88 или 088 123. Настоящите Условия влизат в сила от 01.05.2023г.

Краен срок за участие: 30 Юли 2023

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай