Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете смарт телефони, таблети, телевизори и много други


Спечелете смарт телефони, таблети, телевизори и много други

ОБЩИ ПРАВИЛА1.Настоящата Игра с награди за потребители инсталирали Нет панела на „Гемиус България“ ЕООД, наричана по-долу „Томболата”, е организирана от „Гемиус България“ ЕООД, гр. София, бул. „България“ 56А, ЕИК 175274297 („Организатор”).2.Изложените по-долу Общи условия са задължителни и обвързващи за участниците в Томболата.3.С приемане на подаръка от Томболата, съгласно настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали, приемат безусловно и се задължават да ги спазват.4.Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Общите условия.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.Право на участие в Томболата имат всички потребители инсталирали Нет панела на „Гемиус България“ ЕООД.
6. Право на участие в Томболата нямат служители на Oрганизатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.

 

ПОДАРЪЦИ
7. На всеки шест месеца Организатора ще тегли чрез жребий един печеливш, който ще получи, определеният за периода подарък.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА
8.Тегленето ще се извършва на всеки шест месеца. Тегленето ще се извършва на случаен принцип чрез жребий, в присъствието на тричленна комисия, съставена от представители на Организатора, която съставя протокол за резултатите от тегленето на подаръка.
9. Независимо че отговаря на изискванията за участие в Томболата, за да получи изтегленият подарък, потребителят следва да е предоставил актуални данни за контакт (адрес, телефон и имейл), от които задължителен е имейл.
10. Печелившият ще бъде уведомен чрез съобщение, изпратено на електронната поща, или чрез телефонно обаждане, съгласно данните, посочени от потребителя.
11. В случай че Организатора не успее да осъществи контакт с победителя в томболата се счита, че предоставените данни за контакт не са актуални или абонатът не желае да бъде награден и съответно губи право да получи подаръка. В този случай се организира ново теглене на печеливш, като се следват гореизброените правила.
12. Наградата се изпраща на спечелилия абонат по куриер, на посочения от него актуален адрес след като бъдат изпълнени условията по предходните точки.
13. Личните данни на участниците в Томболата ще бъдат използвани от Организатора за осигуряване на нормалното протичане на Томболата, включително получаване на спечелената награда, и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
14. Организаторът не носи отговорност при условие, че регистриран участник е предоставил неточни, неверни или неактуални данни за контакт.

Условия за участие

ОБЩИ ПРАВИЛА1.Настоящата Игра с награди за потребители инсталирали Нет панела на „Гемиус България“ ЕООД, наричана по-долу „Томболата”, е организирана от „Гемиус България“ ЕООД, гр. София, бул. „България“ 56А, ЕИК 175274297 („Организатор”).2.Изложените по-долу Общи условия са задължителни и обвързващи за участниците в Томболата.3.С приемане на подаръка от Томболата, съгласно настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали, приемат безусловно и се задължават да ги спазват.4.Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Общите условия.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.Право на участие в Томболата имат всички потребители инсталирали Нет панела на „Гемиус България“ ЕООД.
6. Право на участие в Томболата нямат служители на Oрганизатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.

 

ПОДАРЪЦИ
7. На всеки шест месеца Организатора ще тегли чрез жребий един печеливш, който ще получи, определеният за периода подарък.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА
8.Тегленето ще се извършва на всеки шест месеца. Тегленето ще се извършва на случаен принцип чрез жребий, в присъствието на тричленна комисия, съставена от представители на Организатора, която съставя протокол за резултатите от тегленето на подаръка.
9. Независимо че отговаря на изискванията за участие в Томболата, за да получи изтегленият подарък, потребителят следва да е предоставил актуални данни за контакт (адрес, телефон и имейл), от които задължителен е имейл.
10. Печелившият ще бъде уведомен чрез съобщение, изпратено на електронната поща, или чрез телефонно обаждане, съгласно данните, посочени от потребителя.
11. В случай че Организатора не успее да осъществи контакт с победителя в томболата се счита, че предоставените данни за контакт не са актуални или абонатът не желае да бъде награден и съответно губи право да получи подаръка. В този случай се организира ново теглене на печеливш, като се следват гореизброените правила.
12. Наградата се изпраща на спечелилия абонат по куриер, на посочения от него актуален адрес след като бъдат изпълнени условията по предходните точки.
13. Личните данни на участниците в Томболата ще бъдат използвани от Организатора за осигуряване на нормалното протичане на Томболата, включително получаване на спечелената награда, и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
14. Организаторът не носи отговорност при условие, че регистриран участник е предоставил неточни, неверни или неактуални данни за контакт.

Краен срок за участие: 30 Юни 2020

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#12 написа:
на 30.05.2020 г. 13:45

Участвам

#11 написа:
на 29.05.2020 г. 18:59

U4astvam

#10 написа:
на 29.04.2020 г. 15:54

Участвам!

#9 написа:
на 29.04.2020 г. 15:49

Участвам !

#8 написа:
на 23.04.2020 г. 16:27

Участвам

#7 написа:
на 18.04.2020 г. 09:25

..

#6 написа:
на 17.04.2020 г. 11:35

U4astvam

#5 написа:
на 05.04.2020 г. 02:18

Ychastvam

#4 написа:
на 21.03.2020 г. 16:01

Участвам!

#3 написа:
на 15.03.2020 г. 14:19

Ucastvam

#2 написа:
на 11.03.2020 г. 11:30

Участвам

#1 написа:
на 08.03.2020 г. 15:15

Участвам