Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечелете true wireless слушалки Trust Primo Touch


Спечелете true wireless слушалки Trust Primo Touch

От 01.06.2021 год. (включително) до 30.06.2021 год. (включително) всеки клиент закупил поне един продукт от онлайн магазина на Организаторът, ще бъде включен в томбола за играта „Стартирай лятото вкусно”. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, трябва да е прочел и спазил официалните правила, обявени на https://www.facebook.com/soletiHrusHrus

За да вземат участие в играта, участниците трябва да:

- Закупи поне един продукт от официалния интернет магазин https://hrushrus.bg/ ;

Участникът преминава през следните стъпки:

· Прочита пълните условия на играта.

· Прави онлайн поръчка на поне един кашон солети Хрус-Хрус от официалния интернет магазин https://hrushrus.bg/

· Спечелилите ще бъдат публикувани на страницата на Организатора в специален пост. Всеки от спечелилите трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на адрес за получаване на наградата. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник.

· Наградата се изпраща по куриер до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния параграф.

За валидна се счита поръчка направена през официалния онлайн магазин на солети Хрус-Хрус https://hrushrus.bg/ .

Същата се счита за такава ако клиентът е задал коректен адрес за доставка.

Участник ще бъде дисквалифициран в случаите:

· в които зададеният адрес е неверен, неточен, непълен или несъществуващ.

· в които доставката не може да бъде осъществена.

Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в страницата на солети Хрус Хрус в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/soletiHrusHrus . Спечелилите трябва да предоставят адрес в срок до 5 (пет) работни дни след определянето им за успешното осъществяване на доставката на наградата. Награди се доставят безплатно на печелившите участници на указания от тях адрес в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа посредством куриер.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт, както и в случай, че предостави непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай, организаторът на промоцията си запазва правото да предостави наградата на друг участник.

Всеки от печелившите участници може да се свърже с Организатора за допълнителна информация чрез съобщение на страницата на солети Хрус Хрус във Facebook. 

Условия за участие

От 01.06.2021 год. (включително) до 30.06.2021 год. (включително) всеки клиент закупил поне един продукт от онлайн магазина на Организаторът, ще бъде включен в томбола за играта „Стартирай лятото вкусно”. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, трябва да е прочел и спазил официалните правила, обявени на https://www.facebook.com/soletiHrusHrus

За да вземат участие в играта, участниците трябва да:

- Закупи поне един продукт от официалния интернет магазин https://hrushrus.bg/ ;

Участникът преминава през следните стъпки:

· Прочита пълните условия на играта.

· Прави онлайн поръчка на поне един кашон солети Хрус-Хрус от официалния интернет магазин https://hrushrus.bg/

· Спечелилите ще бъдат публикувани на страницата на Организатора в специален пост. Всеки от спечелилите трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на адрес за получаване на наградата. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник.

· Наградата се изпраща по куриер до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния параграф.

За валидна се счита поръчка направена през официалния онлайн магазин на солети Хрус-Хрус https://hrushrus.bg/ .

Същата се счита за такава ако клиентът е задал коректен адрес за доставка.

Участник ще бъде дисквалифициран в случаите:

· в които зададеният адрес е неверен, неточен, непълен или несъществуващ.

· в които доставката не може да бъде осъществена.

Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в страницата на солети Хрус Хрус в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/soletiHrusHrus . Спечелилите трябва да предоставят адрес в срок до 5 (пет) работни дни след определянето им за успешното осъществяване на доставката на наградата. Награди се доставят безплатно на печелившите участници на указания от тях адрес в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа посредством куриер.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт, както и в случай, че предостави непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай, организаторът на промоцията си запазва правото да предостави наградата на друг участник.

Всеки от печелившите участници може да се свърже с Организатора за допълнителна информация чрез съобщение на страницата на солети Хрус Хрус във Facebook. 

Краен срок за участие: 30 Юни 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай