Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Спечели пакет за двама за Олимпийските игри в Париж 2024


Спечели пакет за двама за Олимпийските игри в Париж 2024

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1.Кампания “Eurosport” се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).

1.2.С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.

1.3.Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg www.billapromo.bg и в магазините BILLA.

1.4.БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bgwww.billapromo.bg и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Кампанията се организира и провежда на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.1.Кампанията стартира на 16.05.2024 г. и продължава до 03.07.2024 г. включително, като в този период се провеждат две активности: (i) Лоялна програма за събиране на промоточки и използването им за покупка на продукти с търговска марка “Eurosport” с отстъпка от продажната цена и (ii) Игра (томбола) за спечелване на награда – посещение на Олимпийски игри Париж 2024г.

3.2.Лоялна програма: Период на провеждане от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително. Събирането на промоточки и използването им за покупка на продукти с търговска марка „Eurosport” с отстъпка от продажната цена на съответния продукт е възможно до 03.07.2024 г. включително или до изчерпване на количествата продукти с търговска марка „Eurosport”, участващи в кампанията.

3.3.Игра (томбола):Период на провеждане от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително. В периода на играта ще бъде проведена 1 (една) томбола, в която ще се тегли една награда – посещение на Олимпийски игри Париж 2024г.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА

4.1.Лоялната програма представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на БИЛЛА да закупят продукти с търговска марка „Eurosport” с отстъпка до 70% oт продажната цена на съответния продукт, само срещу едновременно представяне на каса в магазин BILLA на: (а) колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промоточки; и (б) Billa Card.

4.2.Промоточки могат да бъдат получени при направена покупка в магазини BILLA на минимална стойност 10 (десет) лева с ДДС, при условие, че покупката е извършена с Billa Card в периода на кампанията от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително. За всеки 10 лв. от стойността на еднократна покупка (покупка с един системен касов бон) клиентът получава 1 промоточка. За избягване на съмнение, броят на промоточките се определя на база на общата стойност на еднократна покупка, която клиентът е направил и заплатил (т.е. от сумата за плащане е приспадната отстъпката от цената на закупените продукти, ако има такава), независимо от начина на заплащане на цената (с банкова карта, в брой или с ваучери).

Примери: При еднократна покупка на стойност 10 лева – клиентът получава 1 промоточка;за покупка на стойност 20 лева – клиентът получава 2 промоточки; за покупка на стойност на 23 лева – клиентът получава 2 промоточки; за покупка на стойност 38 лева – клиентът получава 3 промоточки и т.н.

4.3.Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.

4.4.Продуктите с търговска марка „Eurosport”, които могат да бъдат закупени с отстъпка от продажната цена в периода на кампанията срещу едновременно представяне на каса в магазин BILLA на попълнена колекционерска карта с необходимия брой промоточки и на Billa Card, са както следва:

Продукти „Eurosport“, включени в Кампанията

Необходим брой промоточки

Продажна цена на артикула с включен ДДС

Цена с промоточки на артикула с включен ДДС

% отстъпка от продажната цена

2в1 ръчна помпа

10

24,99лв

9,99лв

60

Баскетболна топка

10

59,99лв

19,99лв

66

Футболна топка

10

54,99лв

17,99лв

67

Волейболна топка

10

49,99лв

14,99лв

70

Раница 30х15х43см, 19л

10

109,99лв

39,99лв

63

Раница 15х29х47см, 20л

10

119,99лв

39,99лв

66

Охладителна раница 30х18х44см, 20л

10

129,99лв

49,99лв

61

Двустенна бутилка за вода, 500мл

10

49,99лв

19,99лв

60

Компактен фитнес сак 51х23х20см, 24л

10

119,99лв

39,99лв

66

Тънка раница 40х24х20см, 14л

10

99,99лв

34,99лв

65

Подробна информация за всеки продукт с търговска марка „Eurosport” , включен в Кампанията (цена, основни характеристики и др.), е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на Кампанията. Обявените цени са в лева с включен ДДС.

Извън условията на кампанията, всеки продукт може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена без BILLA Card и без промоточки.

4.5.Промоточки се получават само и единствено в момента на заплащане на покупката на касата на съответния BILLA магазин. При покупки, извършвани на каса за самообслужване, за получаване на промоточки клиентът следва да се обърне към дежурен касиер преди приключване на сметката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промоточки. Промоточките не могат да се заменят, важат само в рамките на Кампанията и нямат паричен еквивалент. Промоточките се считат за валидни, само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA с Billa Card в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително.

4.6.Промоточките могат да бъдат използвани за покупка в магазини БИЛЛА на продукт с търговска марка „Eurosport” с Billa Card с отстъпка от продажната цена в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително или до изчерпване на количествата.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1.Право на участие в играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с Организатора дъщерни дружества, както и други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, нямат право да участват в Играта.

5.2.В периода на играта от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. ще бъде проведена 1 (една) томбола, в която се тегли една награда - пакет за двама за Олимпийските игри Париж 2024, който включва:

- Двупосочни Самолетни билети за двама по маршрут: София (България) - Нант (Франция) с едно прекачване във Франкфурт (Германия) / Нант (Франция) - София (България) с едно прекачване във Франкфурт (Германия), с включени летищни такси, икономична класа;

- 2 (две) нощувки за двама в три-звезден хотел в гр. Нант, Франция;

- Два билета за мача за третото място на футболното първенство за мъже на 08.08.2024г. в гр. Нант, Франция;

5.3.За участие в Томболата желаещите е необходимо да извършат покупка на продукт/и с търговска марка „Eurosport“ от магазини BILLA с BILLA Card в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. на обща стойност минимум 50 лева (петдесет лева), както и да се регистрират на www.billapromo.bg в този период.

5.4.Регистрацията за томболата се извършва с попълване на регистрационна форма, в която се посочват: номер на BILLA Card; дата на касовата бележка, с която се удостоверява закупуването на продукт/и с търговска марка „Eurosport“ от магазин Billa в периода на кампанията, име и фамилия, имейл и телефонен номер на участника, както и отговор на специален въпрос, свързан с Олимпийските игри.

5.5.За участие във всяка томбола могат да се регистрират касови бележки както за продукти „Eurosport“, закупени от магазини BILLA с BILLA Card с промоточки при условията на Кампанията по настоящите Правила, така и продукти „Eurosport“, закупени от магазини BILLA с BILLA Card, но без промоточки на тяхната обявена регулярна продажна цена. За избягване на всякакво съмнение за извършване на регистрацията и участие в играта, продуктът/ите „Eurosport“ следва да бъдат закупени с BILLA CARD независимо дали са закупени на обявената им регулярна продажна цена без промоточки или са закупени на промоционалната им цена с промоточки. Регистрацията задължително изисква участникът да притежава Billa Card, да я е сканирал при извършване на покупката на продукт/и „Eurosport“ и да попълни номера на своята Billa Card в регистрационната форма на www.billapromo.bgнезависимо дали продуктът/ите с марка “Eurosport” са закупени с промоточки при условията на Кампанията или не.

5.6.Регистрацията се счита за валидна, ако участникът е попълнил следните полета в регистрационната форма: номер на BILLA Card, дата на касовата бележка, дал е отговор на специалния въпрос, попълнил е име и фамилия, имейл адрес и телефон за връзка на участника, на които може да бъде уведомен при спечелване на награда.

5.7.Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта при спазване на условията за участие. Регистрираният/те касов/и бон/ове следва да се съхранява/т от участника за целите на получаване на награда, в случай че е печеливш.

5.8.В томболата участват тези потребители, които в периода на кампанията от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. са закупили продукт/и с марка „Eurosport“ от магазини Billa на обща стойност минимум 50 (петдесет) лева и са направили валидна/и регистрация/и на www.billapromo.bg

Пример: Ако сте закупили два или повече продукта с марка „Eurosport“, които по отделно са на стойност под 50 лева, но общата им стойност е минимум 50 лева (например – закупили сте продукт на цена 19,99 лв. и продукт на цена 49,99 лв.; или закупили сте два продукта, всеки от които на стойност 39,99 лв. и. т.н.) и сте регистрирали касовите бележки от тези покупки наwww.billapromo.bg , участвате в томболата.

5.9.Томболата се провежда в срок до 7 (седем) календарни дни след периода на кампанията, т.е. след 03.07.2024г., като в нея участват всички потребители, закупили продукт/и с марка „Eurosport“ от магазини Billa с BILLA Card в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. на обща стойност минимум 50 (петдесет) лева и регистрирали касовите бележки за закупените продукти на www.billapromo.bg в същия период.

5.10.Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, направили валидна регистрация. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. В рамките на томболата се тегли един спечелил и един резервен участник, направили валидна регистрация. За тегленето на наградата се съставя и подписва протокол.

5.11.След като печелившият участник бъде определен, Организаторът извършва процес по валидирането му, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на участника и спазването на всички изисквания за участие в играта съгласно настоящите Правила. Печелившият участник се валидира, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила. След приключване на процеса на валидиране Организаторът пристъпва към свързване с успешно валидирания печеливш участник на координатите за контакт, предоставени от него при регистрацията за участие в кампанията.

5.12.Имената на печелившия участник и телефонния му номер без последните 3 цифри ще бъдат публикувани на www.billapromo.bg след успешното му валидиране. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

5.13.В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА или не потвърди получаването на наградата, или ако поради някаква причина не може да бъде валидиран или няма право да получи наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните Правила. Ако резервен участник също не отговаря на изискванията, респ. не бъде осъществен контакт с него в рамките на 3 (три) дни, съответната награда не се връчва.

5.14.Организаторът си запазва правото да не присъди награда, ако печелившите участници не отговарят на изискванията на настоящите Правила.

5.15.Крайният срок за получаване на наградата е 31.07.2024 г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен като обект за получаване на наградата. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA не дължи никакви обезщетения.

5.16.За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда.

5.17. За целите на използване на спечелената награда печелившият участник предоставя минимум следните данни: име и фамилия, изписани на латиница, данни от документа за самоличност (лична карта/паспорт), с който лицето ще пътува – номер на документа, дата на валидност, дата на раждане. Същите данни се предоставят и за лицето, което ще придружава печелившия участник в пътуването. С приемане на наградата, печелившият участник и придружаващото го лице се считат уведомени, че за целите на използване на наградата, е възможно да възникне необходимост от предоставяне на допълнителни лични данни, за което ще бъдат предварително уведомени (например – в случай, че бъдат направени застраховки за пътуването, е нужно да се предостави ЕГН и три имена, изписани на кирилица).

5.18.Наградата е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, БИЛЛА има задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

5.19.Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. Наградата не подлежи на възстановяване.

5.20. Организаторът не поема допълнителни разходи, свързани с придобиването и ползването на наградата (извън посочените в т.5.2.), включително, но не само Организаторът не поема разходи, свързани с трансфери летище-хотел-стадион и други трансфери, задължителни регистрации, такси, застраховки, доплащане на допълнителни услуги, извън включените в наградния пакет, както и разходи от личен характер. Правилата, условията и сроковете за използване на включените на наградния пакет услуги се определят от съответния издател (доставчик на съответната туристическа услуга).

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1.БИЛЛА не гарантира наличността на продуктите „Eurosport” по време на Кампанията. Количествата продукти са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички или някои магазини BILLA или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните продукти, ако такава е планирана или респективно информира клиентите за окончателно изчерпване на наличностите и липсата на последващи доставки. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят продукт точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата на продуктите от кампанията.

6.2.В случай на продължителна липса на наличности, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на кампанията, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

6.3.Изображенията на продуктите са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с тези цветове или с този дизайн по време на кампанията.

6.4.БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на кампанията.

6.5.БИЛЛА не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в играта, поради настъпване на обстоятелства извън контрола на БИЛЛА. БИЛЛА не гарантира, че достъпът до сайта www.billapromo.bg ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол, както и не носи отговорност при поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в играта.

6.6.БИЛЛА не носи отговорност за:

- Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които биха могли да бъдат понесени от клиентите във връзка със закупен продукт от кампанията, независимо от естеството на тези вреди, с изключение на случаите, които са изрично предвидени в закона и които Организаторът носи такава отговорност;

- Организаторът не носи отговорност за състоянието на продукт от кампанията, след като е бил закупен от клиента. Организаторът отговаря за целостта на продукта единствено до неговото предаване на клиента.

- Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се използва услуга, включена в туристическия награден пакет, по причини извън контрола на Организатора.

- Организаторът не носи отговорност и няма никакви задължения, произтичащи от: 1). Всяко отлагане, отмяна или промяна във връзка със събитието, за което се осигуряват билетите по т.5.2. от настоящите Правила; и 2). Всяко действие и/или неизпълнение от страна на печелившия участник и/или неговия придружител, което води до невъзможност за тези лица да получат и/или използват наградата по т.5.2 и/или отделни услуги, включени в нея.

- Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Кампанията и/или Играта, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора, включително, но не само, при грешни или непълни данни при регистрацията на участниците в томболата, при грешни или непълни данни подадени от печелившия участник/придружаващото го лице за целите на получаване и използване на спечелената награда, при форсмажорни обстоятелства, които препятстват провеждането на кампанията и/или томболата и/или получаването и/или използването на наградата. В тези случаи на участниците, респ. на спечелилия участник/придружаващото го лице не се дължи никаква компенсация.

- Загуба на регистрирани касови бележки;

- Повредени, непълни или неточни по съдържание касови бележки;

- Регистрации, направени извън срока на кампанията;

- Регистрации, които не съдържат всички задължителни полета;

- Всякакви спорове, свързани с правото на собственост върху касови бележки или тяхното съдържание;

- Всякакви спорове, свързани с имейл адреса и/или телефонния номер, регистрирани в кампанията;

- Грешки в данните, предоставени от участника. Организаторът не носи отговорност за точността на данните за контакт, за което отговарят единствено участниците. Организаторът няма никакви задължения в случай на предоставяне от страна на участниците на грешни данни, които водят до невъзможност за идентифициране (валидиране) на участника;

- Случаи, когато спечелил участник не отговаря на условията за валидиране, описани в настоящите Правила;

- Случаи, когато данните за контакт, посочени при регистрацията, повече не може да бъдат използвани и поради това Организаторът не може да се свърже с участника в кампанията;

- Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които биха могли да бъдат понесени от участниците във връзка със спечелената награда, независимо от естеството на тези вреди, с изключение на случаите, които са изрично предвидени в закона и които биха установили такава отговорност.

7. БЕЗОПАСНОСТ

Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност преди използване на продуктите. БИЛЛА не носи отговорност в случай на вреди, причинени от дефектна стока или вследствие неспазване на инструкциите за безопасност. БИЛЛА не носи отговорност при наличието на производствени дефекти по продуктите.

8. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. „БИЛЛА България“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (Регламента) и като такъв се задължава да обработва личните данни на участниците в кампанията и играта, в съответствие с изискванията Регламента.

8.2. Участието в кампанията и в играта е доброволно. С участието в кампанията и играта, а именно с регистрация за участие в играта по реда на настоящите Правила, участникът e информиран и приема предоставените от него лични данни при регистрацията в играта по настоящата кампания да бъдат обработвани от „БИЛЛА България“ ЕООД за целите на настоящата кампания и томболата за награда, съгласно предвиденото в настоящите Правила, както и че е информиран за Политиката за поверителност на Кампанията.

8.3. За целите на участието в кампанията и играта, обявяването на спечелилите лица и предоставяне на наградите, организаторът „БИЛЛА България“ ЕООД обработва следните лични данни на участниците в кампанията – собствено име и фамилия, имейл и телефонен номер, номер на BILLA Card.

8.4. За целите на участие в кампанията и играта всеки участник е информиран и приема, ако бъде изтеглен като печеливш в томбола, неговото първо (собствено) име и първа буква от фамилното име, както телефонния му номер без последните 3 цифри, предоставени при регистрацията в играта, да бъдат публикувани на www.billapromo.bg.

8.5. С участие в Кампанията и играта всеки участник e информиран и приема, че ако бъде изтеглен като печеливш в томбола, личните му данни, а именно: собствено име и фамилия, ЕГН, адрес, телефонен номер, и-мейл, номер на BILLA Card, както и други данни, посочени в настоящите Правила и в Политиката за поверителност на Кампанията, ще бъдат обработвани за целите на предаване и използване на наградата.

8.6. Може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на „БИЛЛА България“ ЕООД на имейл: [email protected] .

8.7. Личните данни на участниците се съхраняват за срок от 6 месеца след края на кампанията. Личните данни на печелившите участници от всяка томбола се съхраняват за срок от 5 години след края на кампанията.

9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1.БИЛЛА има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg и в магазините BILLA.

9.2.При предсрочно прекратяване на кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за кампанията може да намерите на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bgwww.billapromo.bg , в магазини BILLA, както и като се обадите на националния телефон за клиента 0700 120 10.

16.05.2024 г.


Условия за участие

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1.Кампания “Eurosport” се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).

1.2.С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.

1.3.Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg www.billapromo.bg и в магазините BILLA.

1.4.БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bgwww.billapromo.bg и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Кампанията се организира и провежда на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.1.Кампанията стартира на 16.05.2024 г. и продължава до 03.07.2024 г. включително, като в този период се провеждат две активности: (i) Лоялна програма за събиране на промоточки и използването им за покупка на продукти с търговска марка “Eurosport” с отстъпка от продажната цена и (ii) Игра (томбола) за спечелване на награда – посещение на Олимпийски игри Париж 2024г.

3.2.Лоялна програма: Период на провеждане от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително. Събирането на промоточки и използването им за покупка на продукти с търговска марка „Eurosport” с отстъпка от продажната цена на съответния продукт е възможно до 03.07.2024 г. включително или до изчерпване на количествата продукти с търговска марка „Eurosport”, участващи в кампанията.

3.3.Игра (томбола):Период на провеждане от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително. В периода на играта ще бъде проведена 1 (една) томбола, в която ще се тегли една награда – посещение на Олимпийски игри Париж 2024г.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА

4.1.Лоялната програма представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на БИЛЛА да закупят продукти с търговска марка „Eurosport” с отстъпка до 70% oт продажната цена на съответния продукт, само срещу едновременно представяне на каса в магазин BILLA на: (а) колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промоточки; и (б) Billa Card.

4.2.Промоточки могат да бъдат получени при направена покупка в магазини BILLA на минимална стойност 10 (десет) лева с ДДС, при условие, че покупката е извършена с Billa Card в периода на кампанията от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително. За всеки 10 лв. от стойността на еднократна покупка (покупка с един системен касов бон) клиентът получава 1 промоточка. За избягване на съмнение, броят на промоточките се определя на база на общата стойност на еднократна покупка, която клиентът е направил и заплатил (т.е. от сумата за плащане е приспадната отстъпката от цената на закупените продукти, ако има такава), независимо от начина на заплащане на цената (с банкова карта, в брой или с ваучери).

Примери: При еднократна покупка на стойност 10 лева – клиентът получава 1 промоточка;за покупка на стойност 20 лева – клиентът получава 2 промоточки; за покупка на стойност на 23 лева – клиентът получава 2 промоточки; за покупка на стойност 38 лева – клиентът получава 3 промоточки и т.н.

4.3.Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.

4.4.Продуктите с търговска марка „Eurosport”, които могат да бъдат закупени с отстъпка от продажната цена в периода на кампанията срещу едновременно представяне на каса в магазин BILLA на попълнена колекционерска карта с необходимия брой промоточки и на Billa Card, са както следва:

Продукти „Eurosport“, включени в Кампанията

Необходим брой промоточки

Продажна цена на артикула с включен ДДС

Цена с промоточки на артикула с включен ДДС

% отстъпка от продажната цена

2в1 ръчна помпа

10

24,99лв

9,99лв

60

Баскетболна топка

10

59,99лв

19,99лв

66

Футболна топка

10

54,99лв

17,99лв

67

Волейболна топка

10

49,99лв

14,99лв

70

Раница 30х15х43см, 19л

10

109,99лв

39,99лв

63

Раница 15х29х47см, 20л

10

119,99лв

39,99лв

66

Охладителна раница 30х18х44см, 20л

10

129,99лв

49,99лв

61

Двустенна бутилка за вода, 500мл

10

49,99лв

19,99лв

60

Компактен фитнес сак 51х23х20см, 24л

10

119,99лв

39,99лв

66

Тънка раница 40х24х20см, 14л

10

99,99лв

34,99лв

65

Подробна информация за всеки продукт с търговска марка „Eurosport” , включен в Кампанията (цена, основни характеристики и др.), е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на Кампанията. Обявените цени са в лева с включен ДДС.

Извън условията на кампанията, всеки продукт може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена без BILLA Card и без промоточки.

4.5.Промоточки се получават само и единствено в момента на заплащане на покупката на касата на съответния BILLA магазин. При покупки, извършвани на каса за самообслужване, за получаване на промоточки клиентът следва да се обърне към дежурен касиер преди приключване на сметката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промоточки. Промоточките не могат да се заменят, важат само в рамките на Кампанията и нямат паричен еквивалент. Промоточките се считат за валидни, само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA с Billa Card в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително.

4.6.Промоточките могат да бъдат използвани за покупка в магазини БИЛЛА на продукт с търговска марка „Eurosport” с Billa Card с отстъпка от продажната цена в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. включително или до изчерпване на количествата.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1.Право на участие в играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с Организатора дъщерни дружества, както и други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, нямат право да участват в Играта.

5.2.В периода на играта от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. ще бъде проведена 1 (една) томбола, в която се тегли една награда - пакет за двама за Олимпийските игри Париж 2024, който включва:

- Двупосочни Самолетни билети за двама по маршрут: София (България) - Нант (Франция) с едно прекачване във Франкфурт (Германия) / Нант (Франция) - София (България) с едно прекачване във Франкфурт (Германия), с включени летищни такси, икономична класа;

- 2 (две) нощувки за двама в три-звезден хотел в гр. Нант, Франция;

- Два билета за мача за третото място на футболното първенство за мъже на 08.08.2024г. в гр. Нант, Франция;

5.3.За участие в Томболата желаещите е необходимо да извършат покупка на продукт/и с търговска марка „Eurosport“ от магазини BILLA с BILLA Card в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. на обща стойност минимум 50 лева (петдесет лева), както и да се регистрират на www.billapromo.bg в този период.

5.4.Регистрацията за томболата се извършва с попълване на регистрационна форма, в която се посочват: номер на BILLA Card; дата на касовата бележка, с която се удостоверява закупуването на продукт/и с търговска марка „Eurosport“ от магазин Billa в периода на кампанията, име и фамилия, имейл и телефонен номер на участника, както и отговор на специален въпрос, свързан с Олимпийските игри.

5.5.За участие във всяка томбола могат да се регистрират касови бележки както за продукти „Eurosport“, закупени от магазини BILLA с BILLA Card с промоточки при условията на Кампанията по настоящите Правила, така и продукти „Eurosport“, закупени от магазини BILLA с BILLA Card, но без промоточки на тяхната обявена регулярна продажна цена. За избягване на всякакво съмнение за извършване на регистрацията и участие в играта, продуктът/ите „Eurosport“ следва да бъдат закупени с BILLA CARD независимо дали са закупени на обявената им регулярна продажна цена без промоточки или са закупени на промоционалната им цена с промоточки. Регистрацията задължително изисква участникът да притежава Billa Card, да я е сканирал при извършване на покупката на продукт/и „Eurosport“ и да попълни номера на своята Billa Card в регистрационната форма на www.billapromo.bgнезависимо дали продуктът/ите с марка “Eurosport” са закупени с промоточки при условията на Кампанията или не.

5.6.Регистрацията се счита за валидна, ако участникът е попълнил следните полета в регистрационната форма: номер на BILLA Card, дата на касовата бележка, дал е отговор на специалния въпрос, попълнил е име и фамилия, имейл адрес и телефон за връзка на участника, на които може да бъде уведомен при спечелване на награда.

5.7.Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта при спазване на условията за участие. Регистрираният/те касов/и бон/ове следва да се съхранява/т от участника за целите на получаване на награда, в случай че е печеливш.

5.8.В томболата участват тези потребители, които в периода на кампанията от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. са закупили продукт/и с марка „Eurosport“ от магазини Billa на обща стойност минимум 50 (петдесет) лева и са направили валидна/и регистрация/и на www.billapromo.bg

Пример: Ако сте закупили два или повече продукта с марка „Eurosport“, които по отделно са на стойност под 50 лева, но общата им стойност е минимум 50 лева (например – закупили сте продукт на цена 19,99 лв. и продукт на цена 49,99 лв.; или закупили сте два продукта, всеки от които на стойност 39,99 лв. и. т.н.) и сте регистрирали касовите бележки от тези покупки наwww.billapromo.bg , участвате в томболата.

5.9.Томболата се провежда в срок до 7 (седем) календарни дни след периода на кампанията, т.е. след 03.07.2024г., като в нея участват всички потребители, закупили продукт/и с марка „Eurosport“ от магазини Billa с BILLA Card в периода от 16.05.2024 г. до 03.07.2024 г. вкл. на обща стойност минимум 50 (петдесет) лева и регистрирали касовите бележки за закупените продукти на www.billapromo.bg в същия период.

5.10.Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, направили валидна регистрация. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. В рамките на томболата се тегли един спечелил и един резервен участник, направили валидна регистрация. За тегленето на наградата се съставя и подписва протокол.

5.11.След като печелившият участник бъде определен, Организаторът извършва процес по валидирането му, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на участника и спазването на всички изисквания за участие в играта съгласно настоящите Правила. Печелившият участник се валидира, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила. След приключване на процеса на валидиране Организаторът пристъпва към свързване с успешно валидирания печеливш участник на координатите за контакт, предоставени от него при регистрацията за участие в кампанията.

5.12.Имената на печелившия участник и телефонния му номер без последните 3 цифри ще бъдат публикувани на www.billapromo.bg след успешното му валидиране. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

5.13.В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА или не потвърди получаването на наградата, или ако поради някаква причина не може да бъде валидиран или няма право да получи наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните Правила. Ако резервен участник също не отговаря на изискванията, респ. не бъде осъществен контакт с него в рамките на 3 (три) дни, съответната награда не се връчва.

5.14.Организаторът си запазва правото да не присъди награда, ако печелившите участници не отговарят на изискванията на настоящите Правила.

5.15.Крайният срок за получаване на наградата е 31.07.2024 г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен като обект за получаване на наградата. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA не дължи никакви обезщетения.

5.16.За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда.

5.17. За целите на използване на спечелената награда печелившият участник предоставя минимум следните данни: име и фамилия, изписани на латиница, данни от документа за самоличност (лична карта/паспорт), с който лицето ще пътува – номер на документа, дата на валидност, дата на раждане. Същите данни се предоставят и за лицето, което ще придружава печелившия участник в пътуването. С приемане на наградата, печелившият участник и придружаващото го лице се считат уведомени, че за целите на използване на наградата, е възможно да възникне необходимост от предоставяне на допълнителни лични данни, за което ще бъдат предварително уведомени (например – в случай, че бъдат направени застраховки за пътуването, е нужно да се предостави ЕГН и три имена, изписани на кирилица).

5.18.Наградата е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, БИЛЛА има задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

5.19.Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. Наградата не подлежи на възстановяване.

5.20. Организаторът не поема допълнителни разходи, свързани с придобиването и ползването на наградата (извън посочените в т.5.2.), включително, но не само Организаторът не поема разходи, свързани с трансфери летище-хотел-стадион и други трансфери, задължителни регистрации, такси, застраховки, доплащане на допълнителни услуги, извън включените в наградния пакет, както и разходи от личен характер. Правилата, условията и сроковете за използване на включените на наградния пакет услуги се определят от съответния издател (доставчик на съответната туристическа услуга).

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1.БИЛЛА не гарантира наличността на продуктите „Eurosport” по време на Кампанията. Количествата продукти са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички или някои магазини BILLA или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните продукти, ако такава е планирана или респективно информира клиентите за окончателно изчерпване на наличностите и липсата на последващи доставки. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят продукт точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата на продуктите от кампанията.

6.2.В случай на продължителна липса на наличности, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на кампанията, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

6.3.Изображенията на продуктите са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с тези цветове или с този дизайн по време на кампанията.

6.4.БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на кампанията.

6.5.БИЛЛА не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в играта, поради настъпване на обстоятелства извън контрола на БИЛЛА. БИЛЛА не гарантира, че достъпът до сайта www.billapromo.bg ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол, както и не носи отговорност при поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в играта.

6.6.БИЛЛА не носи отговорност за:

- Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които биха могли да бъдат понесени от клиентите във връзка със закупен продукт от кампанията, независимо от естеството на тези вреди, с изключение на случаите, които са изрично предвидени в закона и които Организаторът носи такава отговорност;

- Организаторът не носи отговорност за състоянието на продукт от кампанията, след като е бил закупен от клиента. Организаторът отговаря за целостта на продукта единствено до неговото предаване на клиента.

- Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се използва услуга, включена в туристическия награден пакет, по причини извън контрола на Организатора.

- Организаторът не носи отговорност и няма никакви задължения, произтичащи от: 1). Всяко отлагане, отмяна или промяна във връзка със събитието, за което се осигуряват билетите по т.5.2. от настоящите Правила; и 2). Всяко действие и/или неизпълнение от страна на печелившия участник и/или неговия придружител, което води до невъзможност за тези лица да получат и/или използват наградата по т.5.2 и/или отделни услуги, включени в нея.

- Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Кампанията и/или Играта, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора, включително, но не само, при грешни или непълни данни при регистрацията на участниците в томболата, при грешни или непълни данни подадени от печелившия участник/придружаващото го лице за целите на получаване и използване на спечелената награда, при форсмажорни обстоятелства, които препятстват провеждането на кампанията и/или томболата и/или получаването и/или използването на наградата. В тези случаи на участниците, респ. на спечелилия участник/придружаващото го лице не се дължи никаква компенсация.

- Загуба на регистрирани касови бележки;

- Повредени, непълни или неточни по съдържание касови бележки;

- Регистрации, направени извън срока на кампанията;

- Регистрации, които не съдържат всички задължителни полета;

- Всякакви спорове, свързани с правото на собственост върху касови бележки или тяхното съдържание;

- Всякакви спорове, свързани с имейл адреса и/или телефонния номер, регистрирани в кампанията;

- Грешки в данните, предоставени от участника. Организаторът не носи отговорност за точността на данните за контакт, за което отговарят единствено участниците. Организаторът няма никакви задължения в случай на предоставяне от страна на участниците на грешни данни, които водят до невъзможност за идентифициране (валидиране) на участника;

- Случаи, когато спечелил участник не отговаря на условията за валидиране, описани в настоящите Правила;

- Случаи, когато данните за контакт, посочени при регистрацията, повече не може да бъдат използвани и поради това Организаторът не може да се свърже с участника в кампанията;

- Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които биха могли да бъдат понесени от участниците във връзка със спечелената награда, независимо от естеството на тези вреди, с изключение на случаите, които са изрично предвидени в закона и които биха установили такава отговорност.

7. БЕЗОПАСНОСТ

Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност преди използване на продуктите. БИЛЛА не носи отговорност в случай на вреди, причинени от дефектна стока или вследствие неспазване на инструкциите за безопасност. БИЛЛА не носи отговорност при наличието на производствени дефекти по продуктите.

8. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. „БИЛЛА България“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (Регламента) и като такъв се задължава да обработва личните данни на участниците в кампанията и играта, в съответствие с изискванията Регламента.

8.2. Участието в кампанията и в играта е доброволно. С участието в кампанията и играта, а именно с регистрация за участие в играта по реда на настоящите Правила, участникът e информиран и приема предоставените от него лични данни при регистрацията в играта по настоящата кампания да бъдат обработвани от „БИЛЛА България“ ЕООД за целите на настоящата кампания и томболата за награда, съгласно предвиденото в настоящите Правила, както и че е информиран за Политиката за поверителност на Кампанията.

8.3. За целите на участието в кампанията и играта, обявяването на спечелилите лица и предоставяне на наградите, организаторът „БИЛЛА България“ ЕООД обработва следните лични данни на участниците в кампанията – собствено име и фамилия, имейл и телефонен номер, номер на BILLA Card.

8.4. За целите на участие в кампанията и играта всеки участник е информиран и приема, ако бъде изтеглен като печеливш в томбола, неговото първо (собствено) име и първа буква от фамилното име, както телефонния му номер без последните 3 цифри, предоставени при регистрацията в играта, да бъдат публикувани на www.billapromo.bg.

8.5. С участие в Кампанията и играта всеки участник e информиран и приема, че ако бъде изтеглен като печеливш в томбола, личните му данни, а именно: собствено име и фамилия, ЕГН, адрес, телефонен номер, и-мейл, номер на BILLA Card, както и други данни, посочени в настоящите Правила и в Политиката за поверителност на Кампанията, ще бъдат обработвани за целите на предаване и използване на наградата.

8.6. Може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на „БИЛЛА България“ ЕООД на имейл: [email protected] .

8.7. Личните данни на участниците се съхраняват за срок от 6 месеца след края на кампанията. Личните данни на печелившите участници от всяка томбола се съхраняват за срок от 5 години след края на кампанията.

9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1.БИЛЛА има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg и в магазините BILLA.

9.2.При предсрочно прекратяване на кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за кампанията може да намерите на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bgwww.billapromo.bg , в магазини BILLA, както и като се обадите на националния телефон за клиента 0700 120 10.

16.05.2024 г.Краен срок за участие: 03 Юли 2024

Участвай

Коментирай


Публикувай