Искате ли да получавате най-актуалната информация за игри, томболи и конкурси на пощата?
Затвори [x]
x
x
x
Участвай за страхотната седмична награда от 1000 лв!


Участвай за страхотната седмична награда от 1000 лв!

„А1 България“ ЕАД,ул. Кукуш 1,София 1309, България, https://www.a1.bgУсловия на кампанията „Късметът те очаква в Моят А1”Организатор:Организатор на кампанията „Късметът те очаква в Моят А1“ („Кампанията“) е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш”No 1 („A1 ” или „Организаторът”).Партньорна А1 при провеждане на Кампанията е Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”), chaussée de Tervuren 198A, 1410Waterloo, Belgium, https://www.mastercard.be, waterloo@mastercard.com Припредоставяне на услуги от приложението А1 Wallet А1 действа като представител на„Пейнетикс“ АД, гр. София, бул. „Джеймс Баучер” No 76А, партер, с ЕИК 131574695 -дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружествоза електронни пари („Пейнетикс“). Период и канали за участие:Периодът, в който потребителина приложението Моят А1 могат да участват в Кампанията, като извършатпри условията посочени по-долуплащанена сума по издадена от А1 фактураили сметка(без фактури за устройства и сметки за неустойки) и се включат в теглене за спечелване на еднократен допълнителен бонуспакет („Бонус пакет“)или парична награда („Голяма награда“) е от 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г. (“Период на участие”).Кампаниятасе провежда чрез потребителски профил в мобилното приложение Моят А1(„Приложението“ или „Моят А1“) или уеб портала Моят A1 на www.a1.bg(„Уеб портала“)Награди:Наградите са:
„А1 България“ ЕАД,ул. Кукуш 1,София 1309, България, https://www.a1.bgЕжедневни наградиБонус пакетиВалидност100 MB на максимална скорост 30дни500 MB на максимална скорост30 дни1000 MB на максимална скорост30 дни3000 MB на максимална скорост30 дни100 национални минути 30 дни200 национални минути30 дни500 национални минути30 дниСедмична наградаГоляма наградаРазмерПарична награда1000 лв.Бонус пакетът представлява еднократен допълнителен пакет с включен определен обем потребление на електронни съобщителни услуги, който може да бъде активиран към тарифния план на абонат по договор за услуги с А1 в съответствие с Условията на Кампанията. Срокът на валидност тече от датата на активация. Максималният брой на Бонус пакетите, които могат да бъдат активирани едновременно наедин номер е10 (десет) от видза период от 30 дни, след активацията. Сумата на Голямата награда е посочена без удръжки (дължими данъци и такси). Преди предоставяне на наградатасумата ще бъде намалена с дължимия данък върху придобитите парични и предметни награди (по чл.38, ал.14 от ЗДДФЛ), който е в размер на 10 % и нетната сума за получаване ще е в размер на 900 лв.Общият брой на големите награди, които могат да бъдат спечелени в рамките на кампанията е 13(тринадесет), като един Участник има право на една Голяма награда.Условия на Бонус пакетите:„А1 България“ ЕАД,ул. Кукуш 1,София 1309, България, https://www.a1.bgБонус пакети с включениMB на максимална скорост –всеки пакетвключва мобилен интернет на максимална скорост и може да бъде използван в рамките на 30дни от датата на активиране, след което се деактивира автоматично. Ако включеното в даден Бонус пакетпотребление, не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Потреблението, което е включено в Бонус пакета се сумира със съответното потребление, включено в тарифния план и общото потребление се ползва едновременно вмобилната мрежа на А1. Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния план на абоната. След изразходване на включения в Бонус пакета мобилен интернет на максимална скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps. А1 има право да въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта, в случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече % включените МB на максимално достижима скорост.Бонус пакетът може дасе ползва само на територията на България и не валиден в роуминг. Бонус пакетът не може да се ползва от абонати, които ползват 100% отстъпка от включените в тарифния им планMB на максимална скорост;Бонус пакети с включенинационални минути –всекипакетвключва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в странатаи можеда бъде използванв рамките на30дни от датата на активиране, след което се деактивираавтоматично.Потреблението от Бонус пакета се изразходва с приоритет пред потреблението на национални минути, включеното в тарифния план, ако има такова.Ако Бонус пакет се активира към номер с тарифен план с неограничени национални минути, с приоритет се изразходва потреблението отБонус пакета и след него започват да се използват неограничените минути за национални разговориот тарифния план. Ако включеното в Бонус пакета потребление, не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Бонус пакетът не включва минути за изходящи разговорикъмкратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът е валиден за използване в Роуминг. След изчерпването на минутите, включени в него, таксуването е спрямо тарифнияпланна абоната.Участници:Участници в Кампанията, които имат право да получат допълнителенБонуспакет, могат да бъдат дееспособни физически лица, които:

Условия за участие

„А1 България“ ЕАД,ул. Кукуш 1,София 1309, България, https://www.a1.bgУсловия на кампанията „Късметът те очаква в Моят А1”Организатор:Организатор на кампанията „Късметът те очаква в Моят А1“ („Кампанията“) е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш”No 1 („A1 ” или „Организаторът”).Партньорна А1 при провеждане на Кампанията е Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”), chaussée de Tervuren 198A, 1410Waterloo, Belgium, https://www.mastercard.be, waterloo@mastercard.com Припредоставяне на услуги от приложението А1 Wallet А1 действа като представител на„Пейнетикс“ АД, гр. София, бул. „Джеймс Баучер” No 76А, партер, с ЕИК 131574695 -дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружествоза електронни пари („Пейнетикс“). Период и канали за участие:Периодът, в който потребителина приложението Моят А1 могат да участват в Кампанията, като извършатпри условията посочени по-долуплащанена сума по издадена от А1 фактураили сметка(без фактури за устройства и сметки за неустойки) и се включат в теглене за спечелване на еднократен допълнителен бонуспакет („Бонус пакет“)или парична награда („Голяма награда“) е от 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г. (“Период на участие”).Кампаниятасе провежда чрез потребителски профил в мобилното приложение Моят А1(„Приложението“ или „Моят А1“) или уеб портала Моят A1 на www.a1.bg(„Уеб портала“)Награди:Наградите са:
„А1 България“ ЕАД,ул. Кукуш 1,София 1309, България, https://www.a1.bgЕжедневни наградиБонус пакетиВалидност100 MB на максимална скорост 30дни500 MB на максимална скорост30 дни1000 MB на максимална скорост30 дни3000 MB на максимална скорост30 дни100 национални минути 30 дни200 национални минути30 дни500 национални минути30 дниСедмична наградаГоляма наградаРазмерПарична награда1000 лв.Бонус пакетът представлява еднократен допълнителен пакет с включен определен обем потребление на електронни съобщителни услуги, който може да бъде активиран към тарифния план на абонат по договор за услуги с А1 в съответствие с Условията на Кампанията. Срокът на валидност тече от датата на активация. Максималният брой на Бонус пакетите, които могат да бъдат активирани едновременно наедин номер е10 (десет) от видза период от 30 дни, след активацията. Сумата на Голямата награда е посочена без удръжки (дължими данъци и такси). Преди предоставяне на наградатасумата ще бъде намалена с дължимия данък върху придобитите парични и предметни награди (по чл.38, ал.14 от ЗДДФЛ), който е в размер на 10 % и нетната сума за получаване ще е в размер на 900 лв.Общият брой на големите награди, които могат да бъдат спечелени в рамките на кампанията е 13(тринадесет), като един Участник има право на една Голяма награда.Условия на Бонус пакетите:„А1 България“ ЕАД,ул. Кукуш 1,София 1309, България, https://www.a1.bgБонус пакети с включениMB на максимална скорост –всеки пакетвключва мобилен интернет на максимална скорост и може да бъде използван в рамките на 30дни от датата на активиране, след което се деактивира автоматично. Ако включеното в даден Бонус пакетпотребление, не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Потреблението, което е включено в Бонус пакета се сумира със съответното потребление, включено в тарифния план и общото потребление се ползва едновременно вмобилната мрежа на А1. Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния план на абоната. След изразходване на включения в Бонус пакета мобилен интернет на максимална скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps. А1 има право да въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта, в случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече % включените МB на максимално достижима скорост.Бонус пакетът може дасе ползва само на територията на България и не валиден в роуминг. Бонус пакетът не може да се ползва от абонати, които ползват 100% отстъпка от включените в тарифния им планMB на максимална скорост;Бонус пакети с включенинационални минути –всекипакетвключва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в странатаи можеда бъде използванв рамките на30дни от датата на активиране, след което се деактивираавтоматично.Потреблението от Бонус пакета се изразходва с приоритет пред потреблението на национални минути, включеното в тарифния план, ако има такова.Ако Бонус пакет се активира към номер с тарифен план с неограничени национални минути, с приоритет се изразходва потреблението отБонус пакета и след него започват да се използват неограничените минути за национални разговориот тарифния план. Ако включеното в Бонус пакета потребление, не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Бонус пакетът не включва минути за изходящи разговорикъмкратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът е валиден за използване в Роуминг. След изчерпването на минутите, включени в него, таксуването е спрямо тарифнияпланна абоната.Участници:Участници в Кампанията, които имат право да получат допълнителенБонуспакет, могат да бъдат дееспособни физически лица, които:

Краен срок за участие: 31 Януари 2021

Подобни игри

Участвай

Коментирай


Публикувай

#2 написа:
на 05.12.2020 г. 09:40

Весели празници! Успех на всички участници в играта!

#1 написа:
на 05.12.2020 г. 09:34

Весели празници! Успех на всички участници в играта!